Începerea termenului de prescripție | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Colectarea creanțelor fiscale - Prescripția dreptului de a cere executarea silită și a dreptului de a cere restituirea -
Art. 215. -
Începerea termenului de prescripție Puneri în aplicare (2), Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (9)

(1) Dreptul organului de executare silită de a cere executarea silită a creanțelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere acest drept. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Termenul de prescripție prevăzut la alin. (1) se aplică și creanțelor provenind din amenzi contravenționale. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Evitarea confuziei între două forme de prescripție - Horatiu Sasu
Termenul de prescripție prevăzut la alin. (2) se referă la ÎNCASAREA creanțelor fiscale ale statului provenind din amenzi contravenționale. A nu se confunda acest termen cu termenul de prescripție de 6 luni referitor la aplicarea sancțiunii contravenționale, conform O.G. nr. 2/2001 privind regimul contravențiilor.. [ Mai mult... ]

Doctrină:

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Comunicarea actului de constatare presupune expedierea acestuia către contravenient, astfel încât acesta să poată intra în posesia lui. Dacă procesul-verbal afost comunicat în termenul legal, executarea sancțiunii amenzii contravenționale este prescriptibilă conform normelor Codului de procedură fiscală. Astfel, potrivit art. 131 din acest act normativ [art. 215 alin. (1) din noul Cod de procedură fiscală – Legea nr. 207/2015 – n.n.], „dreptul de acere executarea silită acreanțelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie aanului următor celui în care aluat naștere acest drept”. Acest termen de prescripție se aplică și „creanțelor provenind din amenzi contravenționale”. În cazul sancțiunilor contravenționale ce reprezintă creanțe bugetare, executarea sancțiunii se stinge dacă debitorul-contravenient este insolvabil (M.A. Hotca, op. cit., 2012, p. 284). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Calcularea termenelor
Prevederi speciale pentru eșalonările la plată acordate de organele fiscale
Dispoziții finale
Amânarea la plată a penalităților de întârziere
Acte normative de aplicare
Constituirea de garanții
Tipuri de garanții
Valorificarea garanțiilor
Poprirea și sechestrul asigurător
Ridicarea măsurilor asigurătorii
Începerea termenului de prescripție
Suspendarea termenului de prescripție
Întreruperea termenului de prescripție
Efecte ale împlinirii termenului de prescripție
Prescripția dreptului de a cere restituirea
Organele de executare silită
Reguli speciale privind executarea silită a creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local
Executarea silită în cazul debitorilor solidari
Executorii fiscali
Executarea silită împotriva veniturilor bugetului general consolidat
Executarea silită împotriva unei asocieri fără personalitate juridică
Reviste:
Creanțe stabilite în favoarea autorităților publice
Principiul oficialității și rolul judecătorului în procedura contravențională
Stingerea creanțelor fiscale prin dare în plată la cererea debitorului. Scurtă analiză comparativă cu darea în plată reglementată în dreptul comun și darea în plată în cazul obligațiilor asumate prin credite
III. Decizia nr. 11/2016
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 105 alin. (1) și (2) și art. 106 din Legea nr. 85/2014, în sensul că administratorul/lichidatorul judiciar nu are atribuția de a verifica pe fond creanțele bugetare constatate prin titluri executorii, contestate în termenul legal în fața instanței specializate
Egalitate constituțională, obligații constituționale vs. obligații fiscale. Considerații generale
Decizia nr. 1 din 14 ianuarie 2019 în dosarul nr. x/2018
Executarea silită a creanțelor fiscale: prescripția
Executare silită: perimare și prescripție
Stingerea obligațiilor fiscale prin darea în plată
Doctrină:
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
;
se încarcă...