Formele și întinderea inspecției fiscale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Controlul fiscal - Inspecția fiscală -
Art. 115. -
Formele și întinderea inspecției fiscale Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Formele de inspecție fiscală sunt: Jurisprudență

a) inspecția fiscală generală, care reprezintă activitatea de verificare a modului de îndeplinire a tuturor obligațiilor fiscale și a altor obligații prevăzute de legislația fiscală și contabilă ce revin unui contribuabil/plătitor, pentru o perioadă de timp determinată; Jurisprudență

b) inspecția fiscală parțială, care reprezintă activitatea de verificare a modului de îndeplinire a uneia sau mai multor obligații fiscale, precum și a altor obligații prevăzute de legislația fiscală și contabilă, ce revin unui contribuabil/plătitor pentru o perioadă de timp determinată. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Organul de inspecție fiscală decide asupra efectuării unei inspecții fiscale generale sau parțiale, pe baza analizei de risc. Reviste (2)

(3) Inspecția fiscală se poate extinde asupra tuturor raporturilor relevante pentru impozitare, dacă acestea prezintă interes pentru aplicarea legislației fiscale/contabile. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Regula și excepția - Horatiu Sasu
La alineatul (1) al articolului pe care îl adnotăm se face diferența limpede dintre inspecția fiscală generală și inspecția fiscală parțială. Regula de bază în efectuarea inspecției fiscale este dată de caracterul general al acesteia, iar inspecția fiscală parțială reprezintă excepția de la regulă. Este limpede că demararea inspecției fiscale parțiale nu exclude posibilitatea extinderii ulterioare a acesteia, conform prevederilor stipulate în articolul pe care îl adnotăm. [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Corectarea declarației fiscale
Dreptul organului fiscal de a stabili baza de impozitare prin estimare
Stabilirea din oficiu a creanțelor fiscale ca urmare a nedepunerii declarației de impunere
Obligația de a conduce evidența fiscală
Reguli pentru conducerea evidențelor contabile și fiscale
Obiectul, termenul și momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de stabilire a creanțelor fiscale
Întreruperea și suspendarea termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale
Efectul împlinirii termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale
Obiectul inspecției fiscale
Persoanele supuse inspecției fiscale
Formele și întinderea inspecției fiscale
Metode de control
Perioada supusă inspecției fiscale
Reguli privind inspecția fiscală
Competența de efectuare a inspecției fiscale
Reguli speciale privind competența de efectuare a inspecției fiscale de către organul fiscal central
Selectarea contribuabililor/plătitorilor pentru inspecție fiscală
Avizul de inspecție fiscală
Începerea inspecției fiscale
Obligația de colaborare a contribuabilului/plătitorului
Locul și timpul desfășurării inspecției fiscale
Reviste:
Rambursarea de TVA: regimul informațiilor suplimentare cerute de organul fiscal
Decizie de impunere. Procedura de comunicare a avizului de inspecție fiscală și relevanța acesteia în ce privește prescripția dreptului de a se stabili creanțe fiscale. Venitul din cesiuni și obligația de a proceda la calculare și reținere de impozit pe venit
Revista Curierul Fiscal nr. 10/2018
Obligația fiscală
;
se încarcă...