Forma și conținutul deciziei de impunere | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Stabilirea creanțelor fiscale - Dispoziții privind decizia de impunere -
Art. 97. -
Forma și conținutul deciziei de impunere Puneri în aplicare (3), Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (2)

Decizia de impunere trebuie să cuprindă, pe lângă elementele prevăzute la art. 46, și tipul creanței fiscale, baza de impozitare, precum și cuantumul acesteia, pentru fiecare perioadă impozabilă. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Indicarea actului normativ aplicabil, iar nu și numărul articolului de lege încălcat: nulitatea deciziei de impunere? - Horatiu Sasu
După părerea noastră, decizia care urmează, a Înaltei Curți, este eronată.
În cazul pe care îl discutăm, acțiunea în contencios administrativ formulată de contribuabil împotriva deciziei pronunțate în contestație și a actelor anterior emise de Administrația Fondului pentru Mediu în urma inspecției fiscale a fost admisă de instanța de contencios administrativ (Curtea de Apel Timiș), iar actele administrative fiscale anulate pe considerentul că acestea nu au fost motivate, în concret acestea nu conțin „temeiul de drept al emiterii lor". În concret, se menționau doar actele normative încălcate (spre ex. Codul fiscal), fără a se menționa articolul.
[ Mai mult... ]

Miza și rezultatele motivării corecte a deciziei de impunere - Horatiu Sasu
Decizia de impunere trebuie motivată, deoarece, mai ales la sume mari, „războiul” dintre contribuabil și organele de inspecție fiscală, are o miză deosebită. Spre exemplu, într-un caz, prin acțiunea formulată la 20 noiembrie 2001, reclamanta SC E.T. SRL Filipeștii de Târg a solicitat anularea procesului-verbal nr. 92/801 din 17 iulie 2001, întocmit de Direcția Regională Vamală Interjudețeană București și a deciziei nr. 1635 din 17 octombrie 2001, emisă de Ministerul Finanțelor Publice – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, prin care s-a dispus și respectiv, menținut în sarcina sa, obligația de plată pentru suma de 2.588.353.653 lei reprezentând taxe vamale, diferențe de accize, comision vamal și T.V.A.
1. Starea de fapt
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Certificatul de înregistrare fiscală
Modificări ulterioare înregistrării fiscale
Modificări ulterioare înregistrării fiscale în cazul persoanelor fizice sau juridice ori altor entități supuse înregistrării în registrul comerțului
Radierea înregistrării fiscale
Registrul contribuabililor/plătitorilor
Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivați
Sfera și actele de stabilire a creanțelor fiscale
Stabilirea creanțelor fiscale sub rezerva verificării ulterioare
Decizia de impunere
Renunțarea la stabilirea creanței fiscale
Forma și conținutul deciziei de impunere
Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere
Deciziile referitoare la bazele de impozitare
Decizii privind stabilirea unor creanțe bugetare
Obligația depunerii declarației fiscale
Forma și conținutul declarației fiscale
Depunerea declarației fiscale
Certificarea declarației fiscale depuse la organul fiscal central
Corectarea declarației fiscale
Dreptul organului fiscal de a stabili baza de impozitare prin estimare
Stabilirea din oficiu a creanțelor fiscale ca urmare a nedepunerii declarației de impunere
Reviste:
Decizia de impunere provizorie în reglementarea noului Cod de procedură fiscală
Izvorul și individualizarea obligațiilor fiscale în lumina actualului Cod de procedură fiscală (Ordonanța Guvernului nr. 92/2003), precum și a noului Cod de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015), ce va intra în vigoare la 1 ianuarie 2016
;
se încarcă...