Executorii fiscali | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită - Dispoziții generale -
Art. 223. -
Executorii fiscali Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (4), Librăria Indaco (1)

(1) Executarea silită se face de organul de executare silită competent prin intermediul executorilor fiscali. Aceștia trebuie să dețină o legitimație de serviciu pe care trebuie să o prezinte în exercitarea activității. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Executorul fiscal este împuternicit în fața debitorului și a terților prin legitimația de executor fiscal și delegație emisă de organul de executare silită. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) În scopul efectuării executării silite, executorii fiscali pot: Reviste (3)

a) să intre în orice incintă de afaceri a debitorului, persoană juridică, sau în alte incinte unde acesta își păstrează bunurile, în scopul identificării bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit, precum și să analizeze evidența contabilă a debitorului în scopul identificării terților care datorează sau dețin în păstrare venituri ori bunuri ale debitorului;

b) să intre în toate încăperile în care se găsesc bunuri sau valori ale debitorului, persoană fizică, precum și să cerceteze toate locurile în care acesta își păstrează bunurile;

c) să solicite și să cerceteze orice document sau element material care poate constitui o probă în determinarea bunurilor proprietate a debitorului;

d) să aplice sigilii asupra bunurilor, întocmind în acest sens proces-verbal; Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

e) să constate contravenții și să aplice sancțiuni potrivit legii. Reviste (1)

(4) Executorul fiscal poate intra în încăperile ce reprezintă domiciliul sau reședința unei persoane fizice, cu consimțământul acesteia, iar în caz de refuz, organul de executare silită cere autorizarea instanței judecătorești competente potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă, republicat. Reviste (4)

(5) Accesul executorului fiscal în locuință, în incinta de afaceri sau în orice altă încăpere a debitorului, persoană fizică sau juridică, se poate efectua între orele 6,00-20,00, în orice zi lucrătoare. Executarea începută poate continua în aceeași zi sau în zilele următoare. În cazuri temeinic justificate de pericolul înstrăinării unor bunuri, accesul în încăperile debitorului poate avea loc și la alte ore decât cele menționate, precum și în zilele nelucrătoare, în baza autorizației prevăzute la alin. (4). Reviste (1)

(6) În absența debitorului sau dacă acesta refuză accesul în oricare dintre încăperile prevăzute la alin. (3), executorul fiscal poate să pătrundă în acestea în prezența unui reprezentant al poliției ori al jandarmeriei sau a altui agent al forței publice și a doi martori majori, fiind aplicabile prevederile alin. (4) și (5). Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Poprirea și sechestrul asigurător
Ridicarea măsurilor asigurătorii
Începerea termenului de prescripție
Suspendarea termenului de prescripție
Întreruperea termenului de prescripție
Efecte ale împlinirii termenului de prescripție
Prescripția dreptului de a cere restituirea
Organele de executare silită
Reguli speciale privind executarea silită a creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local
Executarea silită în cazul debitorilor solidari
Executorii fiscali
Executarea silită împotriva veniturilor bugetului general consolidat
Executarea silită împotriva unei asocieri fără personalitate juridică
Titlul executoriu și condițiile pentru începerea executării silite
Reguli privind executarea silită
Obligația de informare
Precizarea naturii debitului
Somația
Drepturi și obligații ale terțului
Evaluarea bunurilor supuse executării silite
Suspendarea executării silite
Reviste:
Considerații privind executorul fiscal
Modificările aduse în materia executării silite de noul Cod de procedură fiscală
Modificările aduse în materia executării silite de noul Cod de procedură fiscală
OFICIAL: Băncile nu mai blochează încasările din conturile debitorilor executați silit prin poprire, dacă intervine suspendarea
Decizia nr. 11 din 16 aprilie 2018
Procedura de executare a hotărârilor judecătorești definitive prin care a fost antrenată răspunderea organelor de conducere a debitorului în procedura insolvenței pentru neîndeplinirea obligațiilor privitoare la plată creanțelor fiscale și a altor venituri bugetare (creanțe nefiscale)
Aspecte privitoare la procedura de valorificare prin vânzare silită a bunurilor imobile ale debitorului în vederea recuperării creanțelor fiscale, în contextul noului Cod de procedura fiscală. Compatibilitatea procedurii de valoricare a bunurilor imobile pe calea vânzării silite imobiliare, instituită de noul Cod de procedura fiscală, cu procedura de valorificare a bunurilor imobile prin vânzare silită, instituită de noul Cod de procedura civilă
Valorificarea prin vânzare silită a bunurilor imobile ale debitorului în vederea recuperării creanțelor fiscale
Executarea silită sub cenzura judecătorului sindic
Referințe în cărți:
Noul Cod de procedură fiscală și ordinele conexe
;
se încarcă...