Executarea silită împotriva veniturilor bugetului general consolidat | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită - Dispoziții generale -
Art. 224. -
Executarea silită împotriva veniturilor bugetului general consolidat Jurisprudență, Reviste (3)

Impozitele, taxele, contribuțiile sociale și orice alte venituri ale bugetului general consolidat nu pot fi urmărite de niciun creditor pentru nicio categorie de creanțe în cadrul procedurii de executare silită. Comentarii expert (3)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Cum se execută creanțele împotriva bugetelor publice? - Horatiu Sasu
Potrivit O.G. nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobată prin Legea nr. 288/2002, executarea obligațiilor de plată a instituțiilor publice în temeiul executării se realizează din sumele aprobate prin bugetele acestora la capitolul cheltuieli la care se încadrează creanța respectivă. Dacă executarea creanței stabilite prin titluri executorii nu începe sau continuă din cauza lipsei de fonduri, instituția debitoare este obligată ca, în termen de 6 luni, să facă demersurile necesare pentru a-și îndeplini obligația de plată. Ce se întâmplă dacă instituțiile publice nu își îndeplinesc obligația de plată în termen de 6 luni de la data la care debitorul a primit somația de plată comunicată de organul competent de executare, la cererea contribuabilului? În acest caz contribuabilului are dreptul să solicite efectuarea executării silite potrivit Codului de procedură civilă și/sau potrivit altor dispoziții legale aplicabile în materie.
Aceste norme speciale au PRIORITATE față de normele generale din Codul de procedură fiscală privind executarea silită, inclusiv față de interdicția din prezentul articol.
[ Mai mult... ]

La ce componente ale bugetului face referire acest articol? - Horatiu Sasu
Interdicția executării silite față de „orice alte venituri ale bugetului general consolidat” se referă la interzicerea posibilității debitorilor (contribuabililor) de a utiliza măsurile de executare silită (inclusiv măsurile asigurătorii – sechestru, poprire) pentru următoarele componente ale bugetului general consolidat:
- Bugetul de stat
[ Mai mult... ]

Un aspect privind procedura și competența de executare - Horatiu Sasu
Studiu de caz
Prin încheierea civilă nr. 2652/2004 pronunțată de Judecătoria Mediaș a fost încuviințată executarea silită solicitată de creditorul G.V.R. prin executor judecătoresc T.V.P. împotriva Consiliului local Dumbrăveni până la realizarea dreptului de creanță stabilit prin sentința civilă nr. 359/2004 a Tribunalului Sibiu, a cheltuielilor de executare și a celor de executare stabilite prin procesul-verbal de către executorul judecătoresc.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Ridicarea măsurilor asigurătorii
Începerea termenului de prescripție
Suspendarea termenului de prescripție
Întreruperea termenului de prescripție
Efecte ale împlinirii termenului de prescripție
Prescripția dreptului de a cere restituirea
Organele de executare silită
Reguli speciale privind executarea silită a creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local
Executarea silită în cazul debitorilor solidari
Executorii fiscali
Executarea silită împotriva veniturilor bugetului general consolidat
Executarea silită împotriva unei asocieri fără personalitate juridică
Titlul executoriu și condițiile pentru începerea executării silite
Reguli privind executarea silită
Obligația de informare
Precizarea naturii debitului
Somația
Drepturi și obligații ale terțului
Evaluarea bunurilor supuse executării silite
Suspendarea executării silite
Încetarea executării silite și ridicarea măsurilor de executare silită
Reviste:
Decizia nr. 710 din 29 noiembrie 2016
Executarea silită și reținerile din salarii
Decizia nr. 21 din 19 martie 2018
;
se încarcă...