Executarea silită împotriva unei asocieri fără personalitate juridică | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită - Dispoziții generale -
Art. 225. -
Executarea silită împotriva unei asocieri fără personalitate juridică Jurisprudență, Comentarii expert (1)

Pentru executarea silită a creanțelor fiscale datorate de o asociere fără personalitate juridică, chiar dacă există un titlu executoriu pe numele asocierii, pot fi executate silit atât bunurile mobile și imobile ale asocierii, cât și bunurile personale ale membrilor acesteia. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Executare fără diferențieri. Consecințe - Horatiu Sasu
Prin asociere fără personalitate juridică înțelegem o asociere între persoane fizice, între persoane juridice sau între persoane fizice și juridice în vederea desfășurării unei activități impozabile. Aceste persoane pun împreună bunuri (inclusiv bani), ca într-un „coș”, în vederea desfășurării activității, urmând să deducă cheltuielile și să împartă între ele venitul net. Astfel de forme sunt asocierile în participație (art. 1.949-1.954 Cod civil), societățile simple - spre exemplu de avocatură, societățile medicale etc.
Observăm că textul legal nu se referă la vreo prioritate în urmărirea bunurilor unuia sau altuia dintre asociați, ceea ce este logic față de principiul „coșului comun” menționat mai sus. În consecință, organul de executare silită poate să se îndrepte asupra oricărui bun din asociere, indiferent cui aparține și indiferent dacă s-au executat silit doar bunurile unui singur asociat.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Începerea termenului de prescripție
Suspendarea termenului de prescripție
Întreruperea termenului de prescripție
Efecte ale împlinirii termenului de prescripție
Prescripția dreptului de a cere restituirea
Organele de executare silită
Reguli speciale privind executarea silită a creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local
Executarea silită în cazul debitorilor solidari
Executorii fiscali
Executarea silită împotriva veniturilor bugetului general consolidat
Executarea silită împotriva unei asocieri fără personalitate juridică
Titlul executoriu și condițiile pentru începerea executării silite
Reguli privind executarea silită
Obligația de informare
Precizarea naturii debitului
Somația
Drepturi și obligații ale terțului
Evaluarea bunurilor supuse executării silite
Suspendarea executării silite
Încetarea executării silite și ridicarea măsurilor de executare silită
Suspendarea executării silite în cazul depunerii unei scrisori de garanție/poliță de asigurare de garanție
;
se încarcă...