Efecte ale împlinirii termenului de prescripție | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Colectarea creanțelor fiscale - Prescripția dreptului de a cere executarea silită și a dreptului de a cere restituirea -
Art. 218. -
Efecte ale împlinirii termenului de prescripție Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(1) Dacă organul de executare silită constată împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a cere executarea silită a creanțelor fiscale, acesta va proceda la încetarea măsurilor de realizare și la scăderea acestora din evidența creanțelor fiscale. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(2) Sumele achitate de debitor în contul unor creanțe fiscale, după împlinirea termenului de prescripție, nu se restituie. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Completare cu prevederile procedurale civile - Horatiu Sasu
Pentru corecta stabilire a efectului prescripției extinctive trebuie menționate și prevederile art. 706 alin. (2) teza I din actualul Cod de procedură civilă, care menționează că prin împlinirea termenului de prescripție, orice titlu executoriu își pierde puterea executorie. [ Mai mult... ]

Explicarea concepției - Horatiu Sasu
Odată împlinit termenul de prescripție, organul fiscal nu mai este îndreptățit să solicite suma datorată de contribuabil. Totuși, în această materie va fi aplicabilă regula stabilită în dreptul civil, în sensul că după împlinirea termenului de prescripție obligația fiscală se transformă în obligație naturală. Cu alte cuvinte, împlinirea prescripției extinctive nu este o piedică în calea executării voluntare (sau din eroare) a obligației de către creditor; o asemenea executare este perfect valabilă, nefiind permisă "întoarcerea" executării (returnarea sumei plătite voluntar sau din eroare). [ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Instanțele competente să soluționeze acțiunile formulate împotriva deciziilor prevăzute de art. 218 Codul de procedură fiscală. sunt instanțele de contencios administrativ, respectiv tribunalul ca instanță cu plenitudine de competență în materia contenciosului administrativ și, în mod excepțional, curtea de apel pentru actele autorităților publice centrale sau când suma contestată este mai mare de 1.000.000 lei, iar taxa de timbru este, ca pentru orice acțiune în contencios administrativ, de 50 lei, iar în cazul în care se solicită și repararea pagubelor 10% din valoarea pretinsă dar nu mai mult de 300 lei. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Instanțele competente să soluționeze acțiunile formulate împotriva deciziilor prevăzute de art. 218 Codul de procedură fiscală. sunt instanțele de contencios administrativ, respectiv tribunalul ca instanță cu plenitudine de competență în materia contenciosului administrativ și, în mod excepțional, curtea de apel pentru actele autorităților publice centrale sau când suma contestată este mai mare de 1.000.000 lei, iar taxa de timbru este, ca pentru orice acțiune în contencios administrativ, de 50 lei, iar în cazul în care se solicită și repararea pagubelor 10% din valoarea pretinsă dar nu mai mult de 300 lei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Amânarea la plată a penalităților de întârziere
Acte normative de aplicare
Constituirea de garanții
Tipuri de garanții
Valorificarea garanțiilor
Poprirea și sechestrul asigurător
Ridicarea măsurilor asigurătorii
Începerea termenului de prescripție
Suspendarea termenului de prescripție
Întreruperea termenului de prescripție
Efecte ale împlinirii termenului de prescripție
Prescripția dreptului de a cere restituirea
Organele de executare silită
Reguli speciale privind executarea silită a creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local
Executarea silită în cazul debitorilor solidari
Executorii fiscali
Executarea silită împotriva veniturilor bugetului general consolidat
Executarea silită împotriva unei asocieri fără personalitate juridică
Titlul executoriu și condițiile pentru începerea executării silite
Reguli privind executarea silită
Obligația de informare
Reviste:
Contestația la executare: mijloc de restabilire a echilibrului juridic între consumatori și instituțiile de credit
18. Decizia nr. 11 din 18 aprilie 2016, în dosarul nr. 334/1/2016, publicată în M. Of. nr. 436 din 10 iunie 2016
Principalele modificări și completări aduse de noul Cod de procedura fiscală (Legea nr. 207/2015) în domeniul contenciosului administrativ fiscal
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...