Durata efectuării inspecției fiscale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Controlul fiscal - Inspecția fiscală -
Art. 126. -
Durata efectuării inspecției fiscale Jurisprudență, Reviste (4)

(1) Durata efectuării inspecției fiscale este stabilită de organul de inspecție fiscală, în funcție de obiectivele inspecției, și nu poate fi mai mare de: Jurisprudență

a) 180 de zile pentru contribuabilii mari, precum și pentru contribuabilii/plătitorii care au sedii secundare, indiferent de mărime; Jurisprudență

b) 90 de zile pentru contribuabilii mijlocii;

c) 45 de zile pentru ceilalți contribuabili.

(2) În cazul în care inspecția fiscală nu se finalizează într-o perioadă reprezentând dublul perioadei prevăzute la alin. (1), inspecția fiscală încetează, fără a se emite raport de inspecție fiscală și decizie de impunere sau decizie de nemodificare a bazei de impunere. În acest caz, organul de inspecție fiscală poate relua inspecția, cu aprobarea organului ierarhic superior celui care a aprobat inspecția fiscală inițială, o singură dată pentru aceeași perioadă și aceleași obligații fiscale, cu respectarea prevederilor art. 117 alin. (1). Jurisprudență, Comentarii expert (2)

(3) În cazul încetării inspecției fiscale potrivit alin. (2), prevederile art. 111 alin. (2) lit. b) nu sunt aplicabile.

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Lipsa sancțiunii pentru depășirea perioadei inspecției fiscale - Horatiu Sasu
Reproducem o decizie a Înaltei Curți în care se stabilește limpede - dacă mai era nevoie - lipsa oricărei sancțiuni pentru controale fiscale care se pot întinde pe ani de zile. Vom vedea de ce această decizie încă este actuală:
"Susținerile reclamantei privind durata excesiv de mare a inspecției fiscale (peste 5 ani) sunt întemeiate, însă această împrejurare poate fi explicată și de cercetările penale efectuate în legătură cu situația de fapt constatată de organele fiscale. În plus, nu există vreo dispoziție legală care să stabilească vreo sancțiune expresă în cazul nerespectării termenului recomandat pentru efectuarea inspecției fiscale" (Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, Decizia nr. 1359/2014).
[ Mai mult... ]

Refuzul de prezentare a documentelor după expirarea termenului inspecției fiscale - Horatiu Sasu
Opinăm că, după expirarea termenelor de inspecție fiscală menționate în alineatul pe care îl adnotăm, refuzul de prezentare a documentelor de către contribuabilul supus controlului sau refuzul de a permite inspectorilor accesul în incintă NU reprezintă fapta de evaziune fiscală ilegală sancționată de art. 4 și 5 din Legea nr. 241/2005 a evaziunii fiscale, deoarece refuzul este justificat. [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Metode de control
Perioada supusă inspecției fiscale
Reguli privind inspecția fiscală
Competența de efectuare a inspecției fiscale
Reguli speciale privind competența de efectuare a inspecției fiscale de către organul fiscal central
Selectarea contribuabililor/plătitorilor pentru inspecție fiscală
Avizul de inspecție fiscală
Începerea inspecției fiscale
Obligația de colaborare a contribuabilului/plătitorului
Locul și timpul desfășurării inspecției fiscale
Durata efectuării inspecției fiscale
Suspendarea inspecției fiscale
Reverificarea
Refacerea inspecției fiscale
Dreptul contribuabilului/plătitorului de a fi informat
Rezultatul inspecției fiscale
Sesizarea organelor de urmărire penală
Decizia de impunere provizorie
Obiectul controlului inopinat
Reguli privind desfășurarea controlului inopinat
Competența de efectuare a controlului operativ și inopinat
Reviste:
Modificările aduse în materia executării silite de noul Cod de procedură fiscală
Prietenii contabilității - Senior expert nr. 5/2019
Prietenii Contabilității - Senior expert nr. 43/2018
Prietenii contabilității - Senior expert nr. 38/2019
;
se încarcă...