Dreptul de a fi ascultat | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale - Principii generale de conduită în administrarea creanțelor fiscale -
Art. 9. -
Dreptul de a fi ascultat Referințe în jurisprudență (47), Reviste (5)

(1) Înaintea luării deciziei, organul fiscal este obligat să asigure contribuabilului/plătitorului posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere cu privire la faptele și împrejurările relevante în luarea deciziei. Referințe în jurisprudență (42), Reviste (1), Comentarii expert (1)

(2) Organul fiscal nu este obligat să aplice prevederile alin. (1) când: Referințe în jurisprudență (5)

a) întârzierea în luarea deciziei determină un pericol pentru constatarea situației fiscale reale privind executarea obligațiilor contribuabilului/plătitorului sau pentru luarea altor măsuri prevăzute de lege; Referințe în jurisprudență (4)

b) cuantumul creanțelor fiscale urmează să se modifice cu mai puțin de 10% din valoarea creanței fiscale stabilită anterior; Referințe în jurisprudență (1)

c) se acceptă informațiile prezentate de contribuabil/plătitor, pe care acesta le-a dat într-o declarație sau într-o cerere; Referințe în jurisprudență (2)

d) urmează să se ia măsuri de executare silită; Referințe în jurisprudență (9)

e) urmează să se emită deciziile referitoare la obligațiile fiscale accesorii.

(3) Audierea se consideră îndeplinită în următoarele situații:

a) contribuabilul/plătitorul refuză explicit să se prezinte la termenul stabilit de organul fiscal în vederea audierii;

b) contribuabilul/plătitorul nu se prezintă, din orice motiv, la două termene consecutive stabilite de organul fiscal în vederea audierii.

(4) Excepția lipsei audierii poate fi invocată de contribuabil/plătitor odată cu formularea contestației depuse potrivit prezentului cod. Derogări (1)

(5) La stabilirea termenelor prevăzute la alin. (3) devin aplicabile prevederile art. 6 alin. (3). Referințe în jurisprudență (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Precizare procedurală - Horatiu Sasu
Formularea de la alin. (1) „înaintea luării deciziei” nu înseamnă că organul fiscal trebuie să îl asculte pe contribuabil NUMAI în acel moment, ci pe tot parcursul inspecției fiscale (dacă e cazul). Din păcate, metodele indirecte de control a averilor (la care ne referim la art. 138 și următoarele din Codul de procedură fiscală în vigoare de la 1 ianuarie 2016 absolutizează procedura strângerii datelor fără cunoștința contribuabilului, prin metode ce pot fi extrem de subiective, în lipsa explicațiilor contribuabilului, care este invitat să fie „ascultat” DUPĂ ce organul fiscal a ajung la o concluzie. [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Definiții
Obiectul și sfera de aplicare a Codului de procedură fiscală
Raportul Codului de procedură fiscală cu alte acte normative
Principiul legalității
Aplicarea unitară a legislației
Exercitarea dreptului de apreciere
Rolul activ și alte reguli de conduită pentru organul fiscal
Limba oficială în administrația fiscală
Dreptul de a fi ascultat
Obligația de cooperare
Secretul fiscal
Buna credință
Interpretarea legii
Prevalența conținutului economic al situațiilor relevante din punct de vedere fiscal
Eludarea legislației fiscale
Conținutul raportului juridic fiscal
Subiectele raportului juridic fiscal
Împuterniciții
Numirea curatorului fiscal
Reviste:
Secretul fiscal - mai mult decât secret profesional
Angajații ANAF ar putea fi obligați să consilieze, înainte de aplicarea unei amenzi
Ați uitat să reglați plata CAS? Noi formulare de la ANAF
Revista Curierul Fiscal nr. 9/2017
Bunuri confiscate și regimul fiscal al acestora. O critică de neconstituționalitate
Revista Curierul Fiscal nr. 3/2018
;
se încarcă...