Dreptul de a fi ascultat | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Principii generale de conduită în administrarea creanțelor fiscale -
Art. 9. -
Dreptul de a fi ascultat Jurisprudență, Reviste (8)

(1) Înaintea luării deciziei, organul fiscal este obligat să asigure contribuabilului/plătitorului posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere cu privire la faptele și împrejurările relevante în luarea deciziei. Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (1)

(2) Organul fiscal nu este obligat să aplice prevederile alin. (1) când: Jurisprudență

a) întârzierea în luarea deciziei determină un pericol pentru constatarea situației fiscale reale privind executarea obligațiilor contribuabilului/plătitorului sau pentru luarea altor măsuri prevăzute de lege; Jurisprudență, Reviste (1)

b) cuantumul creanțelor fiscale urmează să se modifice cu mai puțin de 10% din valoarea creanței fiscale stabilită anterior; Jurisprudență

c) se acceptă informațiile prezentate de contribuabil/plătitor, pe care acesta le-a dat într-o declarație sau într-o cerere; Jurisprudență

d) urmează să se ia măsuri de executare silită; Jurisprudență

e) urmează să se emită deciziile referitoare la obligațiile fiscale accesorii.

(3) Audierea se consideră îndeplinită în următoarele situații:

a) contribuabilul/plătitorul refuză explicit să se prezinte la termenul stabilit de organul fiscal în vederea audierii;

b) contribuabilul/plătitorul nu se prezintă, din orice motiv, la două termene consecutive stabilite de organul fiscal în vederea audierii.

(4) Excepția lipsei audierii poate fi invocată de contribuabil/plătitor odată cu formularea contestației depuse potrivit prezentului cod. Derogări (1), Comentarii expert (9)

(5) La stabilirea termenelor prevăzute la alin. (3) devin aplicabile prevederile art. 6 alin. (3).

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Precizare procedurală - Horatiu Sasu
Formularea de la alin. (1) „înaintea luării deciziei” nu înseamnă că organul fiscal trebuie să îl asculte pe contribuabil NUMAI în acel moment, ci pe tot parcursul inspecției fiscale (dacă e cazul). Din păcate, metodele indirecte de control a averilor (la care ne referim la art. 138 și următoarele din Codul de procedură fiscală în vigoare de la 1 ianuarie 2016 absolutizează procedura strângerii datelor fără cunoștința contribuabilului, prin metode ce pot fi extrem de subiective, în lipsa explicațiilor contribuabilului, care este invitat să fie „ascultat” DUPĂ ce organul fiscal a ajung la o concluzie. [ Mai mult... ]

Principiul ascultării contribuabilului (I). Decizie CJUE de referință privind încălcarea acestui principiu - Horatiu Sasu
Analizăm în cele ce urmează o cauză soluționată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (în continuare ”CJUE”) - Cauza C-430/19, în care Curtea a decis că:
1. dacă în cadrul procedurilor administrative naționale de inspecție și de determinare a bazei de impozitare a TVA ului, o persoană impozabilă nu a avut posibilitatea să aibă acces la informațiile care figurează în dosarul său administrativ și care au fost luate în considerare la adoptarea unei decizii administrative care i-a impus obligații fiscale suplimentare,
[ Mai mult... ]

Principiul ascultării contribuabilului (II). Aspectele procedurale avute în vedere de CJUE - Horatiu Sasu
CJUE a avut în vedere următoarele:
A. Articolul 9 din Codul de procedură fiscală, intitulat „Dreptul de a fi ascultat”, prevede la alineatul (1) următoarele:
[ Mai mult... ]

Principiul ascultării contribuabilului (III). Practică fiscală și întrebările adresate CJUE - Horatiu Sasu
CF, societate comercială de drept român, creată în cursul anului 2008, are ca obiect principal de activitate exploatarea resurselor forestiere. În perioada cuprinsă între 29 august 2016 și 13 aprilie 2017, aceasta a făcut obiectul unei inspecții fiscale a administrației județene privind, pe de o parte, impozitul pe profit aferent perioadei cuprinse între 1 ianuarie 2011 și 31 decembrie 2016 și, pe de altă parte, TVA-ul aferent perioadei cuprinse între 1 martie 2014 și 31 decembrie 2016. Această inspecție fiscală a fost suspendată timp de șase luni pentru a permite direcției regionale, însărcinată cu combaterea fraudei, să efectueze o investigație, la care a participat și Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj (România). Ancheta penală s-a încheiat printr-o decizie de clasare.
În raportul său de inspecție fiscală, administrația județeană a considerat (atenție la acest verb! ”a considerat”, nu a probat – ceea ce e foarte important) că operațiunile comerciale dintre CF și doi dintre furnizorii acesteia erau fictive, pentru motivul că acești doi furnizori, microîntreprinderi pentru care cota de impozitare este de 3 % din cifra de afaceri, în timp ce cota de impozit aplicabilă societății CF era de 16 %, nu aveau capacitatea tehnică și logistică de a presta serviciile pe care le au facturat societății CF.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Definiții
Obiectul și sfera de aplicare a Codului de procedură fiscală
Raportul Codului de procedură fiscală cu alte acte normative
Principiul legalității
Aplicarea unitară a legislației
Exercitarea dreptului de apreciere
Rolul activ și alte reguli de conduită pentru organul fiscal
Limba oficială în administrația fiscală
Dreptul de a fi ascultat
Obligația de cooperare
Secretul fiscal
Buna credință
Interpretarea legii
Prevalența conținutului economic al situațiilor relevante din punct de vedere fiscal
Eludarea legislației fiscale
Conținutul raportului juridic fiscal
Subiectele raportului juridic fiscal
Împuterniciții
Numirea curatorului fiscal
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2019
Secretul fiscal - mai mult decât secret profesional
Angajații ANAF ar putea fi obligați să consilieze, înainte de aplicarea unei amenzi
Ați uitat să reglați plata CAS? Noi formulare de la ANAF
Revista Curierul Fiscal nr. 9/2017
Bunuri confiscate și regimul fiscal al acestora. O critică de neconstituționalitate
Îndreptarea erorilor din documentele de plată privind obligațiile fiscale
Impactul dreptului de a beneficia de 3,5% din impozit pe venit în realizări necondiționate. De la cetățean la contribuabil, de la obligații la drepturi
Impozit pe profit și dreptul de deducere a TVA
Revista Curierul Fiscal nr. 3/2018
;
se încarcă...