Dreptul contribuabilului/plătitorului de a fi informat | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Controlul fiscal - Inspecția fiscală -
Art. 130. -
Dreptul contribuabilului/plătitorului de a fi informat Jurisprudență

(1) Contribuabilul/Plătitorul trebuie informat pe parcursul desfășurării inspecției fiscale despre aspectele constatate în cadrul acțiunii de inspecție fiscală, iar la încheierea acesteia, despre constatările și consecințele lor fiscale. Jurisprudență

(2) Organul de inspecție fiscală comunică contribuabilului/plătitorului proiectul de raport de inspecție fiscală, în format electronic sau pe suport hârtie, acordându-i acestuia posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere. În acest scop, odată cu comunicarea proiectului de raport, organul de inspecție fiscală comunică și data, ora și locul la care va avea loc discuția finală. Jurisprudență

(3) Contribuabilul/Plătitorul poate renunța la discuția finală, notificând acest fapt organului de inspecție fiscală. Jurisprudență

(4) Data încheierii inspecției fiscale este data programată pentru discuția finală cu contribuabilul/plătitorul sau data notificării de către contribuabil/plătitor că renunță la acest drept. Jurisprudență

(5) Contribuabilul/Plătitorul are dreptul să își prezinte, în scris, punctul de vedere cu privire la constatările organului de inspecție fiscală, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data încheierii inspecției fiscale. În cazul marilor contribuabili termenul de prezentare a punctului de vedere este de cel mult 7 zile lucrătoare. Termenul poate fi prelungit pentru motive justificate cu acordul conducătorului organului de inspecție fiscală. Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Raportul de inspecție fiscală este actul în care se consemnează rezultatul inspecției fiscale și care cuprinde toate constatările în legătură cu perioadele și obligațiile fiscale verificate. În cazul în care contribuabilul/plătitorul și-a exercitat dreptul prevăzut la art. 130 alin. (5), respectiv și-a exprimat punctul de vedere cu privire la constatările inspecției fiscale, cuprinse în proiectul de raport, raportul de inspecție fiscală cuprinde și opinia organului de inspecție fiscală, motivată în drept și în fapt, cu privire la acest punct de vedere. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Raportul de inspecție fiscală este actul în care se consemnează rezultatul inspecției fiscale și care cuprinde toate constatările în legătură cu perioadele și obligațiile fiscale verificate. În cazul în care contribuabilul/plătitorul și-a exercitat dreptul prevăzut la art. 130 alin. (5), respectiv și-a exprimat punctul de vedere cu privire la constatările inspecției fiscale, cuprinse în proiectul de raport, raportul de inspecție fiscală cuprinde și opinia organului de inspecție fiscală, motivată în drept și în fapt, cu privire la acest punct de vedere. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Reguli speciale privind competența de efectuare a inspecției fiscale de către organul fiscal central
Selectarea contribuabililor/plătitorilor pentru inspecție fiscală
Avizul de inspecție fiscală
Începerea inspecției fiscale
Obligația de colaborare a contribuabilului/plătitorului
Locul și timpul desfășurării inspecției fiscale
Durata efectuării inspecției fiscale
Suspendarea inspecției fiscale
Reverificarea
Refacerea inspecției fiscale
Dreptul contribuabilului/plătitorului de a fi informat
Rezultatul inspecției fiscale
Sesizarea organelor de urmărire penală
Decizia de impunere provizorie
Obiectul controlului inopinat
Reguli privind desfășurarea controlului inopinat
Competența de efectuare a controlului operativ și inopinat
Reguli privind controlul operativ și inopinat
Obiectul și regulile privind verificarea persoanelor fizice
Drepturile și obligațiile organului fiscal central
Perioada, locul și durata desfășurării verificării situației fiscale personale
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...