Dreptul altor persoane de a refuza furnizarea de informații | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 66 Dreptul rudelor de a refuza furnizarea de informații, efectuarea de expertize și prezentarea unor înscrisuriTITLUL III Dispoziții procedurale generale - CAPITOLUL V Administrarea și aprecierea probelor - SECȚIUNEA a 5-a Colaborarea dintre autoritățile publice -
Art 68 Obligația autorităților și instituțiilor publice de a furniza informații și de a prezenta acte

TITLUL III Dispoziții procedurale generale - CAPITOLUL V Administrarea și aprecierea probelor - SECȚIUNEA a 4-a Dreptul de a refuza furnizarea de dovezi -
Art. 67. -
Dreptul altor persoane de a refuza furnizarea de informații Practică judiciară (1)

(1) Pot refuza să furnizeze informații cu privire la datele de care au luat cunoștință în exercitarea activității lor preoții, avocații, notarii publici, consultanții fiscali, executorii judecătorești, auditorii, experții contabili, medicii și psihoterapeuții. Aceste persoane nu pot refuza furnizarea informațiilor cu privire la îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația fiscală în sarcina lor. Modificări (1), Practică judiciară (1)

(2) Sunt asimilate persoanelor prevăzute la alin. (1) asistenții acestora, precum și persoanele care participă la activitatea profesională a acestora.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1), cu excepția preoților, pot furniza informații, cu acordul persoanei despre care au fost solicitate informațiile. Practică judiciară (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...