Dobânzi și penalități de întârziere în cazul plăților efectuate prin decontare bancară | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Colectarea creanțelor fiscale - Dobânzi, penalități de întârziere și penalități de nedeclarare -
Art. 177. -
Dobânzi și penalități de întârziere în cazul plăților efectuate prin decontare bancară Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

(1) Nedecontarea de către instituțiile de credit a sumelor cuvenite bugetului general consolidat în termen de 3 zile lucrătoare de la data debitării contului contribuabilului/plătitorului nu îl exonerează pe contribuabil/plătitor de obligația de plată a sumelor respective și atrage pentru acesta dobânzi și penalități de întârziere la nivelul celor prevăzute la art. 174 și 176, după termenul de 3 zile. Jurisprudență

(2) Pentru recuperarea sumelor datorate bugetului general consolidat și nedecontate de instituțiile de credit, precum și a dobânzilor și penalităților de întârziere prevăzute la alin. (1), contribuabilul/plătitorul se poate îndrepta împotriva instituției de credit respective.

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

„Păgubitul plătește”. Explicarea mecanismului - Horatiu Sasu
Banca este un mandatar al contribuabilului, mandatar care răspunde pentru îndeplinirea sau neîndeplinirea unei obligații – în acest caz decontarea sumelor plătite de contribuabil la bugetul statului. Conform principiilor dreptului comercial, pentru nedecontarea la timp banca răspunde până la limita acoperirii prejudiciului (în domeniul fiscal până la acoperirea dobânzilor și majorărilor de întârziere pentru sumele nedecontate). Numai că în acest domeniu legiuitorul român merge pe ideea „contribuabilul plătește, apoi se descurcă”: nedecontarea de către unitățile bancare a sumelor cuvenite bugetului general consolidat, în termen de 3 zile lucrătoare de la data debitării contului plătitorului, nu îl exonerează pe plătitor (adică pe contribuabil) de obligația de plată a sumelor respective și atrage pentru acesta DOBÂNZI și majorări de întârziere după termenul de 3 zile. În rest Codul de procedură fiscală reiterează soluția din materie civilă, adică recuperarea prin acțiune în justiție. [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Compensarea
Restituiri de sume
Prevederi speciale privind rambursarea taxei pe valoarea adăugată
Prevederi speciale privind restituirea impozitului pe venit reținut la sursă
Regularizarea obligațiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacții de către organul fiscal central
Obligația băncilor supuse regimului de supraveghere specială sau de administrare specială
Dispoziții generale privind dobânzi și penalități de întârziere
Dobânzi
Dobânzi în cazul impozitelor administrate de organul fiscal central pentru care perioada fiscală este anuală
Penalități de întârziere
Dobânzi și penalități de întârziere în cazul plăților efectuate prin decontare bancară
Dobânzi și penalități de întârziere în cazul compensării
Dobânzi și penalități de întârziere în cazul deschiderii procedurii insolvenței
Dobânzi și penalități de întârziere în cazul debitorilor pentru care s a pronunțat o hotărâre de dizolvare
Penalitatea de nedeclarare în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central
Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget
Majorări de întârziere în cazul obligațiilor fiscale datorate bugetelor locale
Instituirea posibilității acordării eșalonărilor la plată de către organul fiscal central
Instituirea posibilității acordării înlesnirilor la plată de către organul fiscal local
Condiții de acordare a eșalonării la plată
Cererea de acordare a eșalonării la plată
Reviste:
Egalitate constituțională, obligații constituționale vs. obligații fiscale. Considerații generale
Tabelul preliminar de creanțe și contestația la tabelul preliminar. Studiu de doctrină și jurisprudență
;
se încarcă...