Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Colectarea creanțelor fiscale - Dobânzi, penalități de întârziere și penalități de nedeclarare -
Art. 182. -
Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget, contribuabilul/plătitorul are dreptul la dobândă din ziua următoare expirării termenului prevăzut la art. 168 alin. (4) sau la art. 77, după caz, până la data stingerii prin oricare dintre modalitățile prevăzute de lege. Acordarea dobânzilor se face la cererea contribuabilului/plătitorului. Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (1)

(2) În cazul creanțelor contribuabilului/plătitorului rezultate din anularea unui act administrativ fiscal prin care au fost stabilite obligații fiscale de plată și care au fost stinse anterior anulării, contribuabilul/plătitorul este îndreptățit la dobândă începând cu ziua în care a operat stingerea creanței fiscale individualizate în actul administrativ anulat și până în ziua restituirii sau compensării creanței contribuabilului/plătitorului rezultate în urma anulării actului administrativ fiscal. Această prevedere nu se aplică în situația în care contribuabilul/plătitorul a solicitat acordarea de despăgubiri, în condițiile art. 18 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și în situația prevăzută la art. 107 alin. (5). Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și pentru creanțele fiscale ce au făcut obiectul unei cereri de restituire, respinsă de organul fiscal, dar admisă definitiv de organul de soluționare a contestațiilor sau de instanța judecătorească. Jurisprudență

(4) Nivelul dobânzii este cel prevăzut la art. 174 alin. (5) și se suportă din același buget din care se restituie ori se rambursează, după caz, sumele solicitate de contribuabil/plătitor. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Alineat neconstituțional - Horatiu Sasu
Alineatul pe care îl adnotăm este identic cu alin. (1) al art. 124 din vechiul Cod de procedură fiscală, care prevedea un termen în care statul român nu datora dobânzi contribuabilului pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget. Prin Decizia Curții Constituționale nr. 694/2015 s-a arătat că este neconstituțional orice termen de tergiversare a rambursărilor de către stat, drept pentru care contribuabilul are dreptul la dobânzi NU doar din ziua următoare expirării termenului de soluționare a cererii de restituire a sumelor prelevate în mod nelegal, ci chiar din ziua în care face cererea de rambursare. A se vedea comentariile de la articolul 3 din actualul Cod fiscal, despre principiul neutralității fiscale.
În consecință, alineatul (1) de mai sus este de asemenea neconstituțional, ceea ce poate fi invocat de orice contribuabil într-un litigiu fiscal ce are ca obiect tergiversarea rambursării de sume de la bugetul de stat.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Obligația băncilor supuse regimului de supraveghere specială sau de administrare specială
Dispoziții generale privind dobânzi și penalități de întârziere
Dobânzi
Dobânzi în cazul impozitelor administrate de organul fiscal central pentru care perioada fiscală este anuală
Penalități de întârziere
Dobânzi și penalități de întârziere în cazul plăților efectuate prin decontare bancară
Dobânzi și penalități de întârziere în cazul compensării
Dobânzi și penalități de întârziere în cazul deschiderii procedurii insolvenței
Dobânzi și penalități de întârziere în cazul debitorilor pentru care s a pronunțat o hotărâre de dizolvare
Penalitatea de nedeclarare în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central
Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget
Majorări de întârziere în cazul obligațiilor fiscale datorate bugetelor locale
Instituirea posibilității acordării eșalonărilor la plată de către organul fiscal central
Instituirea posibilității acordării înlesnirilor la plată de către organul fiscal local
Condiții de acordare a eșalonării la plată
Cererea de acordare a eșalonării la plată
Retragerea cererii de acordare a eșalonării la plată
Prevederi speciale privind stingerea obligațiilor fiscale
Alte prevederi speciale privind stingerea obligațiilor fiscale administrate de organul fiscal central
Eliberarea certificatului de atestare fiscală
Modul de soluționare a cererii
Reviste:
Considerații în legătură cu reglementarea sancțiunilor obligațiilor fiscale în actualul și noul Cod de procedură fiscală
Formulare pentru obligațiile la Fondul pentru Mediu
Sume de restituit sau de rambursat de la buget: de când se datorează dobânda?
Cum se fac restituirile de sume nedatorate?
Revista Curierul Fiscal nr. 7/2017
Decizia de impunere provizorie în reglementarea noului Cod de procedură fiscală
;
se încarcă...