Dispoziții privind cesiunea creanțelor fiscale ale contribuabilului/plătitorului | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Raportul juridic fiscal - Dispoziții generale privind raportul sarcinii fiscale -
Art. 28. -
Dispoziții privind cesiunea creanțelor fiscale ale contribuabilului/plătitorului Puneri în aplicare (2), Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (1)

(1) Creanțele fiscale privind drepturi de rambursare sau de restituire ale contribuabilului/plătitorului pot fi cesionate numai după stabilirea lor prin decizie de restituire. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Cesiunea produce efecte față de organul fiscal competent numai de la data la care aceasta i-a fost notificată. Reviste (1)

(3) Desființarea cesiunii sau constatarea nulității acesteia ulterior stingerii obligației fiscale nu este opozabilă organului fiscal.

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

O paralelă necesară cu Codul civil - Horatiu Sasu
Prin acest articol Codul de procedură fiscală reglementează și posibilitatea cesiunii creanțelor fiscale reprezentând drepturi de rambursare sau de restituire ale contribuabililor. Operăm cu următoarele noțiuni, preluate din domeniul civil (art. 1.566):
- creditorul care are dreptul la rambursarea sau restituirea de sume de la ANAF și care transmite această creanță se numește cedent;
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Împuterniciții
Numirea curatorului fiscal
Obligațiile reprezentanților legali
Nașterea creanțelor și obligațiilor fiscale
Stingerea creanțelor fiscale
Preluarea obligației fiscale
Garantarea obligației fiscale
Răspunderea solidară
Dispoziții speciale privind stabilirea răspunderii
Drepturile și obligațiile succesorilor
Dispoziții privind cesiunea creanțelor fiscale ale contribuabilului/plătitorului
Competența generală a organului fiscal central
Competența materială și teritorială a organului fiscal central
Domiciliul fiscal în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central
Înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal
Competența în cazul sediilor secundare
Competența privind impozitul și contribuțiile aferente veniturilor din activități agricole
Competența în cazul contribuabilului nerezident
Schimbarea competenței
Competența generală a organului fiscal local
Competența teritorială a organului fiscal local
Reviste:
Revista Curierul Fiscal nr. 12/2017
Cum se sting obligațiile fiscale prin compensare?
Egalitate constituțională, obligații constituționale vs. obligații fiscale. Considerații generale
Izvorul și individualizarea obligațiilor fiscale în lumina actualului Cod de procedură fiscală (Ordonanța Guvernului nr. 92/2003), precum și a noului Cod de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015), ce va intra în vigoare la 1 ianuarie 2016
;
se încarcă...