Dispoziții generale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții procedurale generale - Administrarea și aprecierea probelor -
SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale

Art. 55. - Mijloace de probă Jurisprudență, Reviste (4)

(1) Constituie probă orice element de fapt care servește la constatarea unei stări de fapt fiscale, inclusiv înregistrări audiovideo, date și informații aflate în orice mediu de stocare, precum și alte mijloace materiale de probă, care nu sunt interzise de lege. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Pentru determinarea stării de fapt fiscale, organul fiscal, în condițiile legii, administrează mijloace de probă, putând proceda la: Jurisprudență

a) solicitarea informațiilor, de orice fel, din partea contribuabilului/plătitorului și a altor persoane; Jurisprudență

b) solicitarea de expertize; Jurisprudență

c) folosirea înscrisurilor; Jurisprudență

d) efectuarea de constatări la fața locului;

e) efectuarea, în condițiile legii, de controale curente, operative și inopinate sau controale tematice, după caz.

(3) Probele administrate vor fi coroborate și apreciate ținându-se seama de forța lor doveditoare recunoscută de lege. Jurisprudență

Art. 56. - Dreptul organului fiscal de a solicita prezența contribuabilului/plătitorului la sediul său Puneri în aplicare (4), Jurisprudență, Reviste (2), Modele (2)

(1) Organul fiscal poate solicita prezența contribuabilului/plătitorului la sediul său pentru a da informații și lămuriri necesare stabilirii situației sale fiscale reale. Odată cu această solicitare, când este cazul, organul fiscal indică și documentele pe care contribuabilul/plătitorul este obligat să le prezinte. Puneri în aplicare (1)

(2) Solicitarea se face în scris și cuprinde în mod obligatoriu:

a) data, ora și locul la care contribuabilul/plătitorul este obligat să se prezinte;

b) baza legală a solicitării;

c) scopul solicitării;

d) documentele pe care contribuabilul/plătitorul este obligat să le prezinte. Comentarii expert (1)

(3) La stabilirea datei la care contribuabilul/plătitorul trebuie să se prezinte la sediul organului fiscal, acesta va avea în vedere un termen rezonabil, care să dea posibilitatea contribuabilului/plătitorului să își îndeplinească obligația.

(4) Contribuabilul/Plătitorul poate solicita amânarea datei stabilite de către organul fiscal potrivit prezentului articol, pentru motive justificate.

Art. 57. - Comunicarea informațiilor între organele fiscale Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Dacă într-o procedură de administrare se constată fapte care prezintă importanță pentru alte raporturi juridice fiscale, organele fiscale își vor comunica reciproc informațiile deținute.

(2) Neîndeplinirea cu celeritate sau obstrucționarea schimbului de informații reprezintă abatere disciplinară, iar conducătorul organului fiscal are obligația să ia măsuri de sancționare a persoanelor vinovate și de furnizare a informațiilor solicitate.

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Obligație fără sancțiune pentru organul fiscal. Soluție. - Horatiu Sasu
Ca de multe ori când vine vorba despre obligațiile organelor fiscale, nu este edictată nicio măsură și nicio sancțiune pentru nerespectare. Ce are de făcut contribuabilul în cazul căruia solicitarea NU cuprinde elementele de mai sus, dintre care „baza legală” este esențială, scopul solicitării de asemenea, iar menționarea documentelor de adus împiedică plimbarea inutilă a contribuabilului? Ce se întâmplă dacă toate sunt indicate vag? În ce ne privește considerăm că, contribuabilul care își cunoaște drepturile NU trebuie să dea curs unei astfel de solicitări neconforme cu legea; rămâne ca instanțele să se pronunțe pe situații de acest fel. [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Dispoziții generale
Informații și expertize
Înscrisurile și constatarea la fața locului
Dreptul de a refuza furnizarea de dovezi
Colaborarea dintre autoritățile publice
Sarcina probei
Instituirea posibilității acordării înlesnirilor la plată
Procedura de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central
Dispoziții generale
Executarea silită prin poprire
Executarea silită a bunurilor mobile
Reviste:
Procesul-verbal întocmit de inspectorii antifraudă: ce valoare are?
Revista Curierul Fiscal nr. 3/2018
Necomunicarea legală a titlului executoriu către contribuabil - motiv pentru contestația la executare silită împotriva titlului excutoriu
Conflictul de interese prevăzut de art. 44 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Cerere de recuzare
Evaziunea fiscală
Noile criterii privind înregistrarea în scopuri de TVA
Revista Curierul Fiscal nr. 12/2017
Modele:
Invitație (Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3711/2015)
Somație (Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3711/2015)
;
se încarcă...