Declararea filialelor și sediilor secundare | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Înregistrarea fiscală -
Art. 85. -
Declararea filialelor și sediilor secundare Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (5)

(1) Contribuabilul/Plătitorul are obligația de a declara organului fiscal central, în termen de 30 de zile, înființarea de sedii secundare. Modificări (1), Reviste (2)

(2) Contribuabilul/Plătitorul cu domiciliul fiscal în România are obligația de a declara, în termen de 30 de zile, înființarea de filiale și sedii secundare în străinătate.

(3) În sensul prezentului articol, prin sediu secundar se înțelege un loc prin care se desfășoară integral sau parțial activitatea contribuabilului/plătitorului, cum ar fi: birou, magazin, atelier, depozit și altele asemenea. Reviste (3), Comentarii expert (1)

(4) Prin sediu secundar se înțelege și un șantier de construcții, un proiect de construcție, ansamblu sau montaj ori activități de supervizare legate de acestea, numai dacă șantierul, proiectul sau activitățile durează mai mult de 6 luni. Sunt sedii secundare sediile permanente definite potrivit Codului fiscal. Reviste (1)

(5) Contribuabilul/Plătitorul care înregistrează sediile secundare ca plătitoare de salarii și de venituri asimilate salariilor potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, nu are obligația declarării acestor sedii potrivit prezentului articol. Dispozițiile art. 32 alin. (7) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, rămân aplicabile.

(6) Declarația este însoțită de o copie de pe certificatul de înregistrare fiscală a contribuabilului/plătitorului de care aparține sediul secundar sau filiala, precum și de copii ale documentelor doveditoare ale informațiilor înscrise în aceasta.

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Despre sediile secundare - Horatiu Sasu
Cu privire la noțiunile de „sediu secundar” a se vedea cele arătate în comentariile de la art. 33 din Codul de procedură fiscală. [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Calcularea termenelor
Prelungirea termenelor
Termenul de soluționare a cererilor contribuabilului/plătitorului
Cazul de forță majoră și cazul fortuit
Transmiterea cererilor la organul fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanță
Identificarea contribuabilului/plătitorului în mediul electronic
Sfera activității de înregistrare fiscală
Obligația de înregistrare fiscală
Prevederi speciale privind înregistrarea fiscală a persoanelor fizice nerezidente
Identificarea contribuabilului/plătitorului în relația cu organul fiscal local
Declararea filialelor și sediilor secundare
Forma și conținutul declarației de înregistrare fiscală
Certificatul de înregistrare fiscală
Modificări ulterioare înregistrării fiscale
Modificări ulterioare înregistrării fiscale în cazul persoanelor fizice sau juridice ori altor entități supuse înregistrării în registrul comerțului
Radierea înregistrării fiscale
Registrul contribuabililor/plătitorilor
Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivați
Sfera și actele de stabilire a creanțelor fiscale
Stabilirea creanțelor fiscale sub rezerva verificării ulterioare
Decizia de impunere
Reviste:
Prietenii Fiscalității nr. 52/2018
Violarea sediului profesional. Examen de jurisprudență
Prietenii contabilității - Senior expert nr. 11/2019
Prietenii contabilității - Senior Expert nr. 17/2019
Prietenii Contabilității - Mediu executiv nr. 43/2018
Prietenii Contabilității - Senior Expert nr. 43/2019
Prietenii Contabilității - Senior Expert nr. 15/2020
Contestație administrativă. Impozit pe clădiri. Instituție publică. Obligația de plată a cheltuielilor accesorii. Admitere recurs
Prietenii contabilității - Mediu executiv nr. 23/2019
;
se încarcă...