Decizia de impunere | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Stabilirea creanțelor fiscale - Dispoziții privind decizia de impunere -
Art. 95. -
Decizia de impunere Puneri în aplicare (5), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

(2) Organul fiscal emite decizie de impunere ori de câte ori acesta stabilește sau modifică baza de impozitare ca urmare a unei verificări documentare, a unei inspecții fiscale ori a unei verificări a situației fiscale personale, efectuate în condițiile legii. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

(3) Decizia de impunere se emite, dacă este necesar, și în cazul în care nu s-a emis decizie referitoare la baza de impozitare potrivit art. 99. Comentarii expert (1)

(4) Declarația de impunere întocmită potrivit art. 102 alin. (2) este asimilată cu o decizie de impunere, sub rezerva unei verificări ulterioare, și produce efectele juridice ale înștiințării de plată de la data depunerii acesteia. Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (1)

(5) În situația în care legea nu prevede obligația de calculare a impozitului, declarația de impunere este asimilată unei decizii referitoare la baza de impozitare. Jurisprudență, Reviste (1)

(6) Decizia de impunere și decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii constituie și înștiințări de plată, de la data comunicării acestora, în condițiile în care se stabilesc sume de plată. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Consecințe - Horatiu Sasu
Deoarece declarația fiscală întocmită de contribuabil este echivalentă sub aspectul efectelor cu o decizie de impunere, ea produce și efectele juridice ale înștiințării de plată, de la data depunerii acesteia. În consecință, după depunerea declarației fiscale, dacă respectivul contribuabil nu a făcut plata în termenul legal, nu mai este necesară încă o înștiințare de plată, ci organul fiscal va putea demara procedurile de executare silită, conform Codului de procedură fiscală. [ Mai mult... ]

De reținut - Horatiu Sasu
Sub aspectul naturii sale juridice, decizia de impunere este indiscutabil un act administrativ fiscal individual, indiferent dacă prin ea se constată o obligație de plată a contribuabilului, un drept al acestuia ori inexistența unui astfel de drept. În terminologia procedural-fiscală, decizia de impunere este un titlu de creanță, în baza căruia creditorul poate pretinde plata creanței sale și, în caz de refuz, poate proceda la executarea silită. De reținut este că, potrivit art. 73 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, organul fiscal are sarcina de a motiva actele administrative, așadar și decizia de impunere, pe bază de probe sau constatări proprii. [ Mai mult... ]

Decizia de impunere: regula în materie - Horatiu Sasu
Stabilirea impozitelor și taxelor prin decizie de impunere constituie dreptul comun în această materie, astfel încât, ori de cât ori legea nu prevede o altă modalitate de stabilire, creanța fiscală nu se poate individualiza decât prin emiterea unei decizii de impunere. [ Mai mult... ]

Încadrarea deciziei de impunere sub aspectul naturii juridice. Consecințe în plan procesual fiscal - Horatiu Sasu
Decizia de impunere este un act administrativ fiscal individual și, fiind act administrativ-fiscal, poate fi atacată pe calea contenciosului administrativ-fiscal. Totuși, încadrarea ca act administrativ fiscal este dificilă chiar și pentru organele sesizate pentru soluționarea contestațiilor. Reproducem în acest sens un caz ilustrativ.
1. Starea de fapt
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Declararea filialelor și sediilor secundare
Forma și conținutul declarației de înregistrare fiscală
Certificatul de înregistrare fiscală
Modificări ulterioare înregistrării fiscale
Modificări ulterioare înregistrării fiscale în cazul persoanelor fizice sau juridice ori altor entități supuse înregistrării în registrul comerțului
Radierea înregistrării fiscale
Registrul contribuabililor/plătitorilor
Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivați
Sfera și actele de stabilire a creanțelor fiscale
Stabilirea creanțelor fiscale sub rezerva verificării ulterioare
Decizia de impunere
Renunțarea la stabilirea creanței fiscale
Forma și conținutul deciziei de impunere
Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere
Deciziile referitoare la bazele de impozitare
Decizii privind stabilirea unor creanțe bugetare
Obligația depunerii declarației fiscale
Forma și conținutul declarației fiscale
Depunerea declarației fiscale
Certificarea declarației fiscale depuse la organul fiscal central
Corectarea declarației fiscale
Reviste:
Implicațiile noului Cod fiscal (Legea nr. 227/2015), ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Hotărârea Guvernului nr. 1/2016) și ale noului Cod de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015) în materia adoptării unor acte administrative fiscale. Nelegalitatea și neconstituționalitatea unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 în materia adoptării unor acte administrative fiscale
Izvorul și individualizarea obligațiilor fiscale în lumina actualului Cod de procedură fiscală (Ordonanța Guvernului nr. 92/2003), precum și a noului Cod de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015), ce va intra în vigoare la 1 ianuarie 2016
Decizia de impunere provizorie în reglementarea noului Cod de procedură fiscală
Titlu executoriu. Conținut. Absența titlului de creanță fiscală. Nelegalitate
Declarația/decontul TVA. Obligația de plată a contribuțiilor sociale. Data de la care produc efecte juridice. Neexistența actului administrativ supus comunicării
Necomunicarea legală a titlului de creanță către contribuabil - motiv de nelegalitate a executării silite invocat pe calea contestației la executare*/Ne pas communiquer legalement le titre de creance au contribuable - motif de l`execution forcee illegale invoque par la voie de la contestation de l`execution/Failure to legally notify the tax debt instrument to the tax payer - ground for unlawfulness of enforcement raised by appeal against enforcement
;
se încarcă...