Conținutul raportului juridic fiscal | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Raportul juridic fiscal - Dispoziții privind raportul juridic fiscal -
Art. 16. -
Conținutul raportului juridic fiscal Jurisprudență

(1) Raportul juridic fiscal cuprinde raportul de drept material fiscal și raportul de drept procedural fiscal.

(2) Raportul de drept material fiscal cuprinde totalitatea drepturilor și obligațiilor care apar în legătură cu creanțele fiscale.

(3) Raportul de drept procedural fiscal cuprinde totalitatea drepturilor și obligațiilor care apar în legătură cu administrarea creanțelor fiscale. Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Specificul datoriilor vamale sub aspectul momentului nașterii raportului fiscal - Horatiu Sasu
Datoria vamală ia naștere în momentul înregistrării declarației vamale și, din ziua întâi a lunii următoare, se datorează dobânzi, penalități sau majorări de întârziere. Neachitarea la scadență a obligațiilor de plată dă naștere la sancțiuni de întârziere. S-a pus însă problema care este scadența într-un caz în care contribuabilul a adus marfă considerată inițial, de către organele vamale (!), ca fiind scutită de taxe vamale, pentru ca ulterior organele vamale să revină asupra deciziei, să calculeze taxe vamale RETROACTIV și, evident, penalități. Fiind învestită cu soluționarea litigiului, Curtea de Apel Pitești a reținut că, potrivit dispozițiilor legale în vigoare la acea dată, respectiv art. 61 alin. (3) C.vam., aprobat prin Legea nr. 141/1997 (text ulterior modificat), atunci când, printr un control vamal ulterior, se constată diferențe în minus la plata taxelor vamale, autoritatea ia măsuri pentru încasarea acestora ? comunicând titularului operațiunii obligația de plată - ÎN TERMEN DE 7 ZILE DE LA DATA ÎNȘTIINȚĂRII, iar nerespectarea acestui termen atrage suportarea unor sancțiuni de întârziere. Legea stabilește, așadar, obligația de a achita taxele vamale suplimentare în 7 zile de la data COMUNICĂRII către debitori a datoriei și a întinderii acesteia. Normele fiscale în vigoare la momentul efectuării controlului stabilesc că regulă generală obligativitatea comunicării diferențelor de taxă vamală și consecința firească este aceea că acest moment marchează începutul pentru calculul accesoriilor aferente drepturilor vamale determinate ulterior declarației. Nu se poate naște la acest moment datoria de plată a unei sume ce nu a fost stabilită, care nu este deci lichidă la întocmirea declarației vamale și existența să nu a fost comunicată că obligație de plată titularului operațiunii de import. În concluzie, aceste accesorii ale taxei vamale suplimentare nu pot fi calculate decât de la data la care reclamantei i s a comunicat că datorează o sumă de bani cu acest titlu, în măsura în care, printr o atitudine culpabilă, nu se conformează obligației de plată. Eventuala faptă ilicită, constând în întocmirea deliberată a unei declarații vamale neconforme cu realitatea, poate da naștere altor sancțiuni, dar nu marchează momentul de la care pot fi calculate dobânzi, penalități sau majorări de întârziere la o sumă ce nu face obiectul declarației (C. A. Pitești, Decizia nr. 535/R C din 8 septembrie 2006, în C.A. Pitești, Buletinul Jurisprudenței 2006, Ed. C.H. Beck, 2007, pag. 328-329). [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Exercitarea dreptului de apreciere
Rolul activ și alte reguli de conduită pentru organul fiscal
Limba oficială în administrația fiscală
Dreptul de a fi ascultat
Obligația de cooperare
Secretul fiscal
Buna credință
Interpretarea legii
Prevalența conținutului economic al situațiilor relevante din punct de vedere fiscal
Eludarea legislației fiscale
Conținutul raportului juridic fiscal
Subiectele raportului juridic fiscal
Împuterniciții
Numirea curatorului fiscal
Obligațiile reprezentanților legali
Nașterea creanțelor și obligațiilor fiscale
Stingerea creanțelor fiscale
Preluarea obligației fiscale
Garantarea obligației fiscale
Răspunderea solidară
Dispoziții speciale privind stabilirea răspunderii
;
se încarcă...