Constituirea de garanții | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Colectarea creanțelor fiscale - Garanții -
Art. 210. -
Constituirea de garanții Jurisprudență, Reviste (6)

Organul fiscal solicită constituirea unei garanții pentru: Jurisprudență

a) suspendarea executării silite în condițiile art. 233 alin. (8); Modificări (1)

b) ridicarea măsurilor asigurătorii; Reviste (1)

c) asumarea obligației de plată de către altă persoană prin angajament de plată, în condițiile art. 24 alin. (1) lit. a);

d) în alte cazuri prevăzute de lege.

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Menținerea eșalonării la plată
Dobânzi și majorări de întârziere în cazul pierderii valabilității eșalonării la plată
Executarea garanțiilor
Suspendarea executării silite
Regimul special al obligațiilor fiscale de a căror plată depinde menținerea autorizației, acordului ori a altui act administrativ similar
Calcularea termenelor
Prevederi speciale pentru eșalonările la plată acordate de organele fiscale
Dispoziții finale
Amânarea la plată a penalităților de întârziere
Acte normative de aplicare
Constituirea de garanții
Tipuri de garanții
Valorificarea garanțiilor
Poprirea și sechestrul asigurător
Ridicarea măsurilor asigurătorii
Începerea termenului de prescripție
Suspendarea termenului de prescripție
Întreruperea termenului de prescripție
Efecte ale împlinirii termenului de prescripție
Prescripția dreptului de a cere restituirea
Organele de executare silită
Reviste:
Modificări și completări la Codul de procedură fiscală
Executarea silită: modificări și completări la Codul de procedură fiscală
Publicarea listelor cu datornicii la ANAF se face după reguli noi!
Prietenii contabilității - Senior expert nr. 14/2019
Prietenii Contabilității - Mediu executiv nr. 40/2018
Hotărârile judecătorești pronunțate în materia contenciosului administrativ și fiscal și procedura de executare a acestora în contextul noului Cod de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015)
Analiză comparativă privind măsurile asigurătorii în dreptul fiscal și în dreptul civil (II)
;
se încarcă...