Constituirea de garanții | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Colectarea creanțelor fiscale - Garanții -
Art. 210. -
Constituirea de garanții Referințe în jurisprudență (12), Reviste (4), Librăria Indaco (2)

Organul fiscal solicită constituirea unei garanții pentru: Referințe în jurisprudență (2)

a) suspendarea executării silite în condițiile art. 233 alin. (8); Modificări (1)

b) ridicarea măsurilor asigurătorii; Reviste (1)

c) asumarea obligației de plată de către altă persoană prin angajament de plată, în condițiile art. 24 alin. (1) lit. a);

d) în alte cazuri prevăzute de lege.

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:

    Menținerea eșalonării la plată

    Dobânzi și majorări de întârziere în cazul pierderii valabilității eșalonării la plată

    Executarea garanțiilor

    Suspendarea executării silite

    Regimul special al obligațiilor fiscale de a căror plată depinde menținerea autorizației, acordului ori a altui act administrativ similar

    Calcularea termenelor

    Prevederi speciale pentru eșalonările la plată acordate de organele fiscale

    Dispoziții finale

    Amânarea la plată a penalităților de întârziere

    Acte normative de aplicare

    Constituirea de garanții

    Tipuri de garanții

    Valorificarea garanțiilor

    Poprirea și sechestrul asigurător

    Ridicarea măsurilor asigurătorii

    Începerea termenului de prescripție

    Suspendarea termenului de prescripție

    Întreruperea termenului de prescripție

    Efecte ale împlinirii termenului de prescripție

    Prescripția dreptului de a cere restituirea

    Organele de executare silită
Reviste:
Modificări și completări la Codul de procedură fiscală
Executarea silită: modificări și completări la Codul de procedură fiscală
Publicarea listelor cu datornicii la ANAF se face după reguli noi!
Prietenii contabilității - Senior expert nr. 14/2019
Analiză comparativă privind măsurile asigurătorii în dreptul fiscal și în dreptul civil (II)
Referințe în cărți:
Noul Cod de procedură fiscală
Noul Cod de procedură fiscală comentat și adnotat cu legislație secundară și complementară, jurisprudență și instrucțiuni
;
se încarcă...