Competența materială și teritorială a organului fiscal central | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții procedurale generale - Competența organului fiscal central -
Art. 30. -
Competența materială și teritorială a organului fiscal central Referințe (1), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (5)

(1) Pentru administrarea creanțelor fiscale și a altor creanțe datorate bugetelor prevăzute la art. 29 alin. (1) și (2), competența revine acelui organ fiscal teritorial din cadrul A.N.A.F., stabilit prin ordin al președintelui A.N.A.F., în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) În cazul contribuabilului/plătitorului nerezident care desfășoară activități pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, competența revine organului fiscal central pe a cărui rază teritorială se află situat sediul permanent desemnat potrivit Codului fiscal. Jurisprudență

(3) În scopul administrării de către organul fiscal central a obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mari și mijlocii, inclusiv de sediile secundare ale acestora, prin ordin al președintelui A.N.A.F. se poate stabili competența de administrare în sarcina altor organe fiscale decât cele prevăzute la alin. (1), precum și criteriile de selecție și listele contribuabililor care dobândesc calitatea de contribuabil mare sau, după caz, contribuabil mijlociu. Puneri în aplicare (6), Reviste (3), Comentarii expert (1)

(4) Organul fiscal central competent notifică contribuabilul ori de câte ori intervin modificări cu privire la calitatea de contribuabil mare sau, după caz, contribuabil mijlociu.

(5) În scopul administrării de către organul fiscal central a obligațiilor fiscale datorate de un grup fiscal constituit potrivit prevederilor Codului fiscal, prin ordin al președintelui A.N.A.F. se poate stabili competența de administrare în sarcina altor organe fiscale decât cele prevăzute la alin. (1). Organul fiscal central desemnat este competent să administreze obligațiile fiscale datorate de toți membrii grupului. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Anularea de către instanțe a actelor săvârșite de către organele necompetente sub aspect material - Horatiu Sasu
O competență specială revine Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili. În acest sens, efectuarea actelor de administrare fiscală și de control este în competența specială a acestei instituții. Înalta Curte a anulat acte de control fiscal emise de alte organe decât Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, în domenii în care Direcția era competentă în mod exclusiv. Spre exemplu, într-un caz, Direcția Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a efectuat un control inopinat la antrepozitul fiscal al recurentei - reclamante, un contribuabil indicat la acea oră ca făcând parte din marii contribuabili. Având în vedere că inspecția fiscală în urma cărora au fost emise actele administrative fiscale contestate a fost realizată de personal din afara Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, contribuabilul reclamant a arătat că actele întocmite sunt lovite de nulitate absolută pentru nerespectarea regulilor de competență materială prevăzute de lege. Instanța a reținut că în cadrul sistemului autorităților fiscale operează o repartizare a atribuțiilor, o delimitare a competenței diferitelor organe fiscale prin norme de competență materială și teritorială așa încât prevederile privind competența nu pot fi interpretate în sensul că ANAF are, EA ÎNSĂȘI, competența de a efectua orice act de administrare a creanțelor fiscale. (I.C.C.J., s. cont. adm. fisc, dec. nr. 3799/2006, în Ioana Maria Costea, Inspecția fiscală. Reglementare. Doctrină. Jurisprudență, Editura C.H.Beck, București, 2009, pag. 22; în același sens, a se vedea: I.C.C.J., s. cont. adm. fisc, dec. nr. 4167/2006, în G.-V Bîrsan, L. Sârbu, B. Georgescu, Înalta Curte de Casație și Justiție. Jurisprudență Secției de contencios administrativ și fiscal pe anul 2006, semestrul II, Ed. Hamangiu, București, 2007, p. 296). [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Obligațiile reprezentanților legali
Nașterea creanțelor și obligațiilor fiscale
Stingerea creanțelor fiscale
Preluarea obligației fiscale
Garantarea obligației fiscale
Răspunderea solidară
Dispoziții speciale privind stabilirea răspunderii
Drepturile și obligațiile succesorilor
Dispoziții privind cesiunea creanțelor fiscale ale contribuabilului/plătitorului
Competența generală a organului fiscal central
Competența materială și teritorială a organului fiscal central
Domiciliul fiscal în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central
Înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal
Competența în cazul sediilor secundare
Competența privind impozitul și contribuțiile aferente veniturilor din activități agricole
Competența în cazul contribuabilului nerezident
Schimbarea competenței
Competența generală a organului fiscal local
Competența teritorială a organului fiscal local
Domiciliul fiscal în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local
Competența specială
Reviste:
Administrarea obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, criterii de selecție
1 aprilie 2018: Competența administrării contribuabililor mijlocii trece de la ANAF regional la ANAF județean. Scad costurile contribuabililor.
Revista Curierul Fiscal nr. 1/2018
Informații utile privind conținutul cererii de acordare a eșalonărilor la plată și documentele ce trebuie anexate
Revista Curierul Judiciar nr. 2/2018
Comunicarea procesului-verbal contravențional la o adresă greșită
PROIECT: Contribuabilii mijlocii nu vor mai plăti taxele la Direcțiile Regionale ANAF
;
se încarcă...