Competența în cazul sediilor secundare | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții procedurale generale - Competența organului fiscal central -
Art. 33. -
Competența în cazul sediilor secundare Jurisprudență, Reviste (2)

(1) În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, competența pentru administrarea impozitului pe venitul din salarii datorat de acestea revine organului fiscal competent pentru administrarea obligațiilor datorate de contribuabilul/plătitorul care le-a înființat.

(2) Competența pentru înregistrarea fiscală a sediilor secundare ca plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor, potrivit legii, revine organului fiscal central în a cărui rază teritorială se află situate acestea. Comentarii expert (5)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Aplicație practică pentru acest text legal - Horatiu Sasu
Un exemplu de aplicare a textului este următorul: o societate cu sediul în Brașov deschide și înregistrează la organele fiscale un sediu secundar în Mediaș, județul Sibiu. La sediul secundar sunt angajate 15 persoane. În acest caz: a) înregistrarea se face la organul fiscal din Mediaș; b) administrarea impozitului pe venitul din salarii datorat de sediile secundare revine organului fiscal din Brașov. Plata impozitului pe salarii se va face la Trezoreria Statului din Mediaș, iar pe documentul de plată trebuie menționat, în mod obligatoriu, codul de identificare fiscală și denumirea persoanei juridice, precum și codul de identificare fiscală a sediului secundar. Atenție! În cele de mai sus se face vorbire despre impozitul pe venitul din salarii și veniturile asimilate salariilor! În rest (pentru contribuții la salarii, impozit pe profit, TVA etc.) este competent teritorial organul fiscal Mediaș, în aplicarea art. 33 alin. (1) Cod pr. fiscală. [ Mai mult... ]

Filiala în practică - Horatiu Sasu
Filiala reprezintă o întreprindere organizată ca societate comercială de sine ¬stătătoare cu personalitate juridică, dependentă economic de societatea fondatoare. Filiala are o serie de caracteristici:
a) Beneficiază de personalitate juridică dobândită în condițiile Legii nr. 31/1990 și a Legii nr. 26/1990, care funcționează autonom (în sensul că are patrimoniu propriu, dar este dependentă economic și este controlată de societatea-mamă) și durabil, într-un sediu propriu.
[ Mai mult... ]

Interpretarea corectă a textului - Horatiu Sasu
Din coroborarea textelor legale reiese că: a) ÎNREGISTRAREA fiscală a sediilor secundare ca plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor, potrivit legii, revine organului fiscal în a cărui rază teritorială se află situate sediile secundare b) ADMINISTRAREA impozitului pe venitul din salarii datorat de sediile secundare revine organului fiscal competent pentru administrarea obligațiilor datorate de societatea-mamă. [ Mai mult... ]

Regimul sucursalei: corelația fiscal-comercial - Horatiu Sasu
Sucursalele sunt dezmembrăminte (extensii teritoriale) FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ ale societăților comerciale. La fel ca și în cazul societăților - art. 1 din Legea nr. 26/1990 - înmatricularea sucursalei trebuie cerută anterior începerii de către aceasta a activității comerciale, din rațiuni de evidență și publicitate a limitelor împuternicirii de a purta comerț. [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Preluarea obligației fiscale
Garantarea obligației fiscale
Răspunderea solidară
Dispoziții speciale privind stabilirea răspunderii
Drepturile și obligațiile succesorilor
Dispoziții privind cesiunea creanțelor fiscale ale contribuabilului/plătitorului
Competența generală a organului fiscal central
Competența materială și teritorială a organului fiscal central
Domiciliul fiscal în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central
Înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal
Competența în cazul sediilor secundare
Competența privind impozitul și contribuțiile aferente veniturilor din activități agricole
Competența în cazul contribuabilului nerezident
Schimbarea competenței
Competența generală a organului fiscal local
Competența teritorială a organului fiscal local
Domiciliul fiscal în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local
Competența specială
Conflictul de competență
Conflictul de competență în cazul organelor fiscale centrale
Conflictul de competență în cazul organelor fiscale locale
Reviste:
Informații utile privind conținutul cererii de acordare a eșalonărilor la plată și documentele ce trebuie anexate
Analiză comparativă privind măsurile asigurătorii în dreptul fiscal și în dreptul civil (II)
;
se încarcă...