Competența generală a organului fiscal central | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții procedurale generale - Competența organului fiscal central -
Art. 29. -
Competența generală a organului fiscal central Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Administrarea creanțelor fiscale datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și bugetului asigurărilor pentru șomaj se realizează prin organul fiscal central, cu excepția cazului când prin lege se prevede altfel. Puneri în aplicare (2), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Organul fiscal central realizează activități de administrare și pentru alte creanțe datorate bugetului general consolidat decât cele prevăzute la alin. (1), potrivit competențelor stabilite prin lege. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) În cazul impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale, prin hotărâre a Guvernului se poate atribui altă competență specială de administrare. Jurisprudență

(4) Organul fiscal central realizează activitățile de asistență și îndrumare a contribuabilului/plătitorului pe baza coordonării metodologice a Ministerului Finanțelor Publice. Procedura de coordonare metodologică se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice. Comentarii expert (1)

(5) Organul fiscal central, prin A.N.A.F., este competent și pentru colectarea creanțelor bugetare stabilite în titluri executorii, cuvenite bugetului de stat, indiferent de natura acestora, care au fost transmise acestuia în vederea recuperării, potrivit legii.

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Nerespectarea dispozițiilor referitoare la competență - Horatiu Sasu
Material, competența ANAF își găsește limitele în dispozițiile legale privind atribuirea de competențe speciale în sarcina unui alt organ. Nerespectarea dispozițiilor privitoare la competența materială și efectuarea actelor de control de către un alt organ - inclusiv fiscal - în lipsa unei delegații din partea ANAF duce la nulitatea absolută a tuturor actelor de control. De aceea un organ fiscal nu este în drept să constate că un anumit contribuabil datorează impozite și taxe care nu sunt de competența de control a organului respectiv. În cazul în care totuși o face, actul administrativ-fiscal, chiar dacă constată realitatea, este NUL. [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Numirea curatorului fiscal
Obligațiile reprezentanților legali
Nașterea creanțelor și obligațiilor fiscale
Stingerea creanțelor fiscale
Preluarea obligației fiscale
Garantarea obligației fiscale
Răspunderea solidară
Dispoziții speciale privind stabilirea răspunderii
Drepturile și obligațiile succesorilor
Dispoziții privind cesiunea creanțelor fiscale ale contribuabilului/plătitorului
Competența generală a organului fiscal central
Competența materială și teritorială a organului fiscal central
Domiciliul fiscal în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central
Înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal
Competența în cazul sediilor secundare
Competența privind impozitul și contribuțiile aferente veniturilor din activități agricole
Competența în cazul contribuabilului nerezident
Schimbarea competenței
Competența generală a organului fiscal local
Competența teritorială a organului fiscal local
Domiciliul fiscal în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local
Reviste:
Administrarea obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, criterii de selecție
Necompetența organului fiscal cu privire la înființarea popririi. Nulitatea absolută a executării silite. Modificarea domiciliului nu conduce la obligația contribuabilului de înregistrare a domiciliului fiscal
Penalitatea de nedeclarare în noul Cod de procedură fiscală
;
se încarcă...