Colectarea creanțelor fiscale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Colectarea creanțelor fiscale - Dispoziții generale -
Art. 152. -
Colectarea creanțelor fiscale Jurisprudență, Reviste (2)

(1) În sensul prezentului titlu, colectarea creanțelor fiscale reprezintă totalitatea activităților care au ca scop stingerea creanțelor fiscale. Jurisprudență

(2) Colectarea creanțelor fiscale se face în temeiul unui titlu de creanță fiscală sau al unui titlu executoriu, după caz. Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Aplicație: de ce și cum suntem obligați să plătim contribuția la sănătate? - Horatiu Sasu
În aplicarea prezentului articol, oricât de mult s-ar întreba unii contribuabili „de ce sunt obligat să plătesc contribuția la sănătate?”, răspunsul este unul singur: obligația este stabilită prin lege, cu foarte puține derogări, astfel încât la scadență toți contribuabilii sunt obligați să achite taxa.
Ilustrativ este și un caz în care s-a arătat: „Obligația de plată a persoanelor care realizează venituri este prevăzută de art. 51 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 150/2002.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Suspendarea verificării
Dreptul de colaborare al persoanei fizice verificate
Reverificarea
Raportul de verificare
Decizia de impunere
Alte norme aplicabile
Sfera și obiectul verificării documentare
Rezultatul verificării documentare
Regimul actelor de sesizare a organelor de urmărire penală
Dispoziții finale privind controlul fiscal efectuat de organul fiscal central și local
Colectarea creanțelor fiscale
Evidența creanțelor fiscale
Scadența creanțelor fiscale
Prevederi speciale privind scadența și declararea creanțelor fiscale
Termenele de plată
Obligații fiscale restante
Certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal central
Certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal local
Solicitarea certificatului de atestare fiscală de către alte persoane decât contribuabilul
Plata obligațiilor fiscale în cazuri speciale
Publicarea listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante
Reviste:
Obligația fiscală
Începerea executării silite prin comunicarea somației
Executarea hotărârii judecătorești de atragere a răspunderii fostului administrator al debitoarei aflate în insolvență/Enforcement of the court decision to attract the former administrator of the debtor in insolvency
Executarea hotărârii judecătorești de atragere a răspunderii fostului administrator al debitoarei aflate în insolvență. Studiu de caz
Controlul antifraudă și inspecția fiscală
;
se încarcă...