Cazul de forță majoră și cazul fortuit | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții procedurale generale - Termene -
Art. 78. -
Cazul de forță majoră și cazul fortuit Jurisprudență, Reviste (5)

(1) Termenele prevăzute de lege pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale, după caz, nu încep să curgă sau se suspendă în situația în care îndeplinirea acestor obligații a fost împiedicată de ivirea unui caz de forță majoră sau a unui caz fortuit. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Obligațiile fiscale se consideră a fi îndeplinite în termen, fără perceperea de dobânzi, penalități de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, ori aplicarea de sancțiuni prevăzute de lege, dacă acestea se execută în termen de 60 de zile de la încetarea evenimentelor prevăzute la alin. (1). Jurisprudență, Comentarii expert (2)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Concepția instanței supreme: blocajul economic și criza financiară nu constituie „forță majoră” - Horatiu Sasu
Aprecierea caracterului de forță majoră a unei situații trebuie să se facă în conformitate cu prevederile legale. Bunăoară, instanța supremă a stabilit că blocajul financiar nu constituie o împrejurare imprevizibilă și de neînlăturat pentru un agent economic spre a nu-și îndeplini obligațiile contractuale (Curtea Supremă de Justiție, secția comercială, decizia nr. 565/1994, în Dreptul nr. 6/1995, pag. 86; în același sens, Curtea Supremă de Justiție, secția comercială, decizia nr. 355/1995, în Dreptul nr. 2/1996, pag. 106). Rezultă așadar că un contribuabil nu poate invoca “lipsa de bani” pentru a solicita aplicarea art. 78 din Codul de procedură fiscală. La fel, instanța supremă a decis că invocarea cazului de forță majoră ca motiv de neîndeplinire a condițiilor de acordare a eșalonărilor, datorită existenței unor fluctuații ale cursului valutar, este netemeinică, riscul deprecierii cursului valutar fiind lipsit de caracteristicile cerute de lege forței majore: un eveniment exterior, absolut imprevizibil și absolut invincibil (Î.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 3338 din 11 octombrie 2006). [ Mai mult... ]

Prevedere derogatorie - Horatiu Sasu
Pentru situații de forță majoră și caz fortuit în materie procesual fiscală, acest articol face inaplicabil articolul 185 din Codul de procedură civilă, deoarece Codul de procedură fiscală prevede că termenele de calculează potrivit Codului de procedură civilă numai “dacă legea fiscală nu dispune altfel” (art. 75 C. proc. fisc.). [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Obligația autorităților și instituțiilor publice de a furniza informații și de a prezenta acte
Colaborarea dintre autoritățile publice, instituțiile publice sau de interes public
Condiții și limite ale colaborării
Colaborarea interstatală dintre autoritățile publice
Forța probantă a documentelor justificative și evidențelor contabile
Sarcina probei în dovedirea situației de fapt fiscale
Dovedirea titularului dreptului de proprietate în scopul impozitării
Calcularea termenelor
Prelungirea termenelor
Termenul de soluționare a cererilor contribuabilului/plătitorului
Cazul de forță majoră și cazul fortuit
Transmiterea cererilor la organul fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanță
Identificarea contribuabilului/plătitorului în mediul electronic
Sfera activității de înregistrare fiscală
Obligația de înregistrare fiscală
Prevederi speciale privind înregistrarea fiscală a persoanelor fizice nerezidente
Identificarea contribuabilului/plătitorului în relația cu organul fiscal local
Declararea filialelor și sediilor secundare
Forma și conținutul declarației de înregistrare fiscală
Certificatul de înregistrare fiscală
Modificări ulterioare înregistrării fiscale
Reviste:
Prietenii Contabilității - Mediu executiv nr. 39/2018
Prietenii Contabilității - Mediu executiv nr. 41/2019
Prietenii Contabilității - Senior Expert nr. 42/2019
Corelația între art. VII din O.U.G. nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare și art. 78 din Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015)
Principalele modificări și completări aduse de noul Cod de procedura fiscală (Legea nr. 207/2015) în domeniul contenciosului administrativ fiscal
Considerații în legătură cu reglementarea sancțiunilor obligațiilor fiscale în actualul și noul Cod de procedură fiscală
;
se încarcă...