Calcularea termenelor | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții procedurale generale - Termene -
Art. 75. -
Calcularea termenelor Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (4)

Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Codul fiscal, de prezentul cod, precum și de alte dispoziții legale aplicabile în materie, dacă legislația fiscală nu dispune altfel, se calculează potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă, republicat. Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Decalarea termenelor fixe - Horatiu Sasu
După cum se cunoaște, multe termene de plată a contribuțiilor sunt fixe; spre exemplu o serie de obligații fiscale trebuie achitate până în data de 25. Dacă data de 25 este o zi în care nu se lucrează (i9ndiferent dacă sunt zile libere acordate prin lege sau sunt zile în care nu lucrează instituțiile bugetare, așadar nici Trezoreria), termenul se va prelungi până la sfârșitul primei zile lucrătoare (26 sau 27). Excepție fac cazurile în care prin acte normative specifice se decide că termenul maxim se împlinește în alte zile, ca spre exemplu în decembrie, când data limită este 20 decembrie. [ Mai mult... ]

Împlinirea termenului în zi nelucrătoare - Horatiu Sasu
O regulă ce prelungește practic termenul este aceea că dacă ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează. Spre exemplu, organul fiscal emite unui contribuabil, pe data de 1 iunie, o înștiințare prin care se precizează faptul că în termen de 15 zile de la data comunicării va începe asupra sa executarea silită. În acest caz, conform Codului de procedură civilă care completează Codul de procedură fiscală, data la care începe să curgă termenul este 2 iunie, cele 15 zile se împlinesc în 16 iunie, așadar cele până în 17 iunie inclusiv se poate efectua executarea, așa cum rezultă din regula calculului pe „zile libere” de mai sus. Dacă însă 17 iunie este sâmbătă, 18 iunie – duminică – este prima zi de Rusalii, iar 19 iunie este a doua zi de Rusalii (zi nelucrătoare), procedura se consideră executată în termen dacă se finalizează inclusiv în 20 iunie. Un alt exemplu: dacă amenda este dispusă joi, 21 decembrie, termenul de 48 de ore începe să curgă vineri de la ora 0,00, așa cum am arătat într-un comentariu anterior, și se împlinește sâmbătă. Deoarece sâmbătă și duminică sunt zile nelucrătoare, iar luni și marți – 25 și 26 decembrie – de asemenea, termenul de plată de 48 de ore pentru achitarea amenzii din 21 decembrie se împlinește în 27 decembrie ora 24,00. [ Mai mult... ]

Respectarea termenului cu dovada „datei poștei” - Horatiu Sasu
Actul de procedură depus înăuntrul termenului prevăzut de lege prin scrisoare recomandată la oficiul poștal sau depus la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare este socotit a fi făcut în termen. În practică această prevedere este folosită de părți pentru a evita pierderea termenului și decăderea din drepturile procesuale aferente. Cu alte cuvinte, partea care NU a depus actele de procedură până la sfârșitul programului grefei le poate depune prin poștă, în aceeași zi, până la sfârșitul programului oficiului poștal sau poate apela la un curier rapid, în cursul zilei în care se împlinește termenul. În toate aceste cazuri dovada respectării termenului se face cu recipisa oficiului poștal, precum și înregistrarea ori atestarea făcută, după caz, de serviciul de curierat rapid, pe actul depus. [ Mai mult... ]

Termenul calculat pe ore – greșeli în practică - Horatiu Sasu
Conform Codului de procedură civilă, când termenul se socotește pe ore, acesta începe să curgă de la ora zero a zilei următoare. Este un aspect de foarte mare interes în calculul (adesea greșit) al termenului de 48 de ore pentru plata a jumătate din cuantumul amenzii. Dacă amenda a fost dispusă în 5 aprilie la ora 10, termenul de 48 de ore curge de la ora 0,00 a datei de 6 aprilie, iar plata este valabilă dacă este făcută, inclusiv pin mijloace electronice, până la ora 24,00 a datei de 7 aprilie. Excepția aparentă (când termenul se prelungește și după aceste 48 de ore) este când data de 7 aprilie, luată ca exemplu, este sâmbăta sau duminica, aspect tratat în alt comentariu. [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Constatarea la fața locului
Dreptul rudelor de a refuza furnizarea de informații, efectuarea de expertize și prezentarea unor înscrisuri
Dreptul altor persoane de a refuza furnizarea de informații
Obligația autorităților și instituțiilor publice de a furniza informații și de a prezenta acte
Colaborarea dintre autoritățile publice, instituțiile publice sau de interes public
Condiții și limite ale colaborării
Colaborarea interstatală dintre autoritățile publice
Forța probantă a documentelor justificative și evidențelor contabile
Sarcina probei în dovedirea situației de fapt fiscale
Dovedirea titularului dreptului de proprietate în scopul impozitării
Calcularea termenelor
Prelungirea termenelor
Termenul de soluționare a cererilor contribuabilului/plătitorului
Cazul de forță majoră și cazul fortuit
Transmiterea cererilor la organul fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanță
Identificarea contribuabilului/plătitorului în mediul electronic
Sfera activității de înregistrare fiscală
Obligația de înregistrare fiscală
Prevederi speciale privind înregistrarea fiscală a persoanelor fizice nerezidente
Identificarea contribuabilului/plătitorului în relația cu organul fiscal local
Declararea filialelor și sediilor secundare
Reviste:
Prietenii Contabilității - Mediu executiv nr. 39/2018
Prietenii Contabilității - Senior Expert nr. 42/2019
;
se încarcă...