Avizul de inspecție fiscală | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Controlul fiscal - Inspecția fiscală -
Art. 122. -
Avizul de inspecție fiscală Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (29), Reviste (1), Modele (1)

(1) Înaintea desfășurării inspecției fiscale, organul de inspecție fiscală are obligația să înștiințeze, în scris, contribuabilul/plătitorul în legătură cu acțiunea care urmează să se desfășoare, prin transmiterea unui aviz de inspecție fiscală. Referințe în jurisprudență (9), Doctrină (2)

(2) Avizul de inspecție fiscală se comunică contribuabilului/plătitorului, înainte de începerea inspecției fiscale, astfel: Referințe în jurisprudență (7)

a) cu 30 de zile pentru marii contribuabili; Referințe în jurisprudență (2)

b) cu 15 zile pentru ceilalți contribuabili/plătitori. Referințe în jurisprudență (3)

(3) Contribuabilul/Plătitorul poate renunța la beneficiul perioadei de comunicare a avizului de inspecție fiscală prevăzut la alin. (2).

(4) Avizul de inspecție fiscală se comunică la începerea inspecției fiscale în următoarele situații: Referințe în jurisprudență (14)

a) în cazul efectuării unei inspecții fiscale la un contribuabil/plătitor aflat în procedura de insolvență; Referințe în jurisprudență (3)

b) în cazul în care, ca urmare a unui control inopinat, se impune începerea imediată a inspecției fiscale; Referințe în jurisprudență (4)

c) pentru extinderea inspecției fiscale la perioade sau creanțe fiscale, altele decât cele cuprinse în avizul de inspecție fiscală inițial; Referințe în jurisprudență (2)

d) în cazul refacerii inspecției fiscale ca urmare a unei decizii de soluționare a contestației;

e) în cazul unor cereri ale contribuabilului/plătitorului pentru a căror soluționare, ca urmare a analizei de risc, este necesară efectuarea inspecției fiscale.

(5) În cazul prevăzut la alin. (2), după primirea avizului de inspecție fiscală, contribuabilul/plătitorul poate solicita, o singură dată, pentru motive justificate, amânarea datei de începere a inspecției fiscale. Amânarea se aprobă sau se respinge prin decizie emisă de conducătorul activității de inspecție fiscală care se comunică contribuabilului. În cazul în care cererea de amânare a fost admisă, în decizie se menționează și data la care a fost reprogramată inspecția fiscală. Referințe în jurisprudență (8), Modele (1)

(6) În cazul prevăzut la alin. (4), contribuabilul/plătitorul poate solicita suspendarea inspecției fiscale. Prevederile art. 127 sunt aplicabile în mod corespunzător.

(7) Avizul de inspecție fiscală cuprinde: Referințe în jurisprudență (2), Doctrină (2)

a) temeiul juridic al inspecției fiscale;

b) data de începere a inspecției fiscale;

c) obligațiile fiscale, alte obligații prevăzute de legislația fiscală și contabilă, precum și perioadele ce urmează a fi supuse inspecției fiscale; Referințe în jurisprudență (1)

d) posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a inspecției fiscale. Referințe în jurisprudență (2)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Inspecția fiscală se desfășoară numai după informarea contribuabilului, organul fiscal fiind obligat, potrivit art. 122 alin. (1) Codul de procedură fiscală., că înainte de începerea inspecției fiscale să înștiințeze contribuabilul în legătură cu acțiunea ce urmează să se desfășoare, prin transmiterea avizului de inspecție fiscală, al cărui conținut este detaliat de prevederile art. 122 alin. (7) Codul de procedură fiscală. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Inspecția fiscală se desfășoară numai după informarea contribuabilului, organul fiscal fiind obligat, potrivit art. 122 alin. (1) Codul de procedură fiscală., că înainte de începerea inspecției fiscale să înștiințeze contribuabilul în legătură cu acțiunea ce urmează să se desfășoare, prin transmiterea avizului de inspecție fiscală, al cărui conținut este detaliat de prevederile art. 122 alin. (7) Codul de procedură fiscală. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Inspecția fiscală se desfășoară numai după informarea contribuabilului, organul fiscal fiind obligat, potrivit art. 122 alin. (1) Codul de procedură fiscală., că înainte de începerea inspecției fiscale să înștiințeze contribuabilul în legătură cu acțiunea ce urmează să se desfășoare, prin transmiterea avizului de inspecție fiscală, al cărui conținut este detaliat de prevederile art. 122 alin. (7) Codul de procedură fiscală. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Inspecția fiscală se desfășoară numai după informarea contribuabilului, organul fiscal fiind obligat, potrivit art. 122 alin. (1) Codul de procedură fiscală., că înainte de începerea inspecției fiscale să înștiințeze contribuabilul în legătură cu acțiunea ce urmează să se desfășoare, prin transmiterea avizului de inspecție fiscală, al cărui conținut este detaliat de prevederile art. 122 alin. (7) Codul de procedură fiscală. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Efectul împlinirii termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale
Obiectul inspecției fiscale
Persoanele supuse inspecției fiscale
Formele și întinderea inspecției fiscale
Metode de control
Perioada supusă inspecției fiscale
Reguli privind inspecția fiscală
Competența de efectuare a inspecției fiscale
Reguli speciale privind competența de efectuare a inspecției fiscale de către organul fiscal central
Selectarea contribuabililor/plătitorilor pentru inspecție fiscală
Avizul de inspecție fiscală
Începerea inspecției fiscale
Obligația de colaborare a contribuabilului/plătitorului
Locul și timpul desfășurării inspecției fiscale
Durata efectuării inspecției fiscale
Suspendarea inspecției fiscale
Reverificarea
Refacerea inspecției fiscale
Dreptul contribuabilului/plătitorului de a fi informat
Rezultatul inspecției fiscale
Sesizarea organelor de urmărire penală
Reviste:
Inspecția fiscală de la Administrația Fondului pentru Mediu
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Cerere de amânare a inspecției fiscale.
;
se încarcă...