Parlamentul României

Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (1), Reviste (4), Comentarii expert, Jurisprudență relevantă

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 august 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Puneri în aplicare (1)

(1) Membrii Corpului diplomatic și consular al României cu o vechime de cel puțin 15 ani în Ministerul Afacerilor Externe, precum și personalul încadrat pe funcții de execuție specifice se pot pensiona la cerere și pot beneficia la împlinirea vârstei de 60 de ani de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar corespunzător încadrării în funcția de execuție deținută în administrația centrală, la care se adaugă indemnizațiile și sporurile avute în ultima lună de activitate în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe înainte de data pensionării.

(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) care au fost numite prin decrete prezidențiale ambasadori ai României în alte state sau pe lângă organizații internaționale, pensia de serviciu se stabilește în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar corespunzător funcției de ambasador similar în plată în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la care se adaugă indemnizațiile și sporurile avute de acestea în ultima lună de activitate în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe înainte de data pensionării.

(3) De pensia prevăzută la alin. (1) sau (2) beneficiază, la împlinirea vârstei de 60 de ani, și membrii Corpului diplomatic și consular al României, precum și personalul încadrat pe funcții de execuție specifice, cu o vechime de 12-15 ani. În acest caz, cuantumul pensiei va fi micșorat cu 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (1), pentru fiecare an care lipsește din vechimea integrală în Ministerul Afacerilor Externe.

(4) Pentru fiecare an care depășește vechimea în Ministerul Afacerilor Externe prevăzută la alin. (1), la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (1), fără a o putea depăși.

(5) Persoanele prevăzute la alin. (1) și (2), care îndeplinesc condițiile de vechime în Ministerul Afacerilor Externe, se pot pensiona și pot beneficia, la împlinirea vârstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, chiar dacă la data pensionării au o altă ocupație. În acest caz, pensia se stabilește în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar corespunzător încadrării în funcția de execuție avută la data încetării activității în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, similar în plată cu cel al unui membru al Corpului diplomatic și consular al României, respectiv al unei persoane încadrate pe funcție de execuție specifică, aflată în activitate în Ministerul Afacerilor Externe, la care se adaugă indemnizațiile și sporurile avute la data încetării activității în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, care nu au fost incluse în salariul de bază și care sunt prevăzute de legea salarizării în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu stabilite în condițiile prezentei legi. De această pensie de serviciu pot beneficia numai persoanele cărora le-au încetat raporturile juridice de muncă cu Ministerul Afacerilor Externe din motive neimputabile. Puneri în aplicare (1)

(6) De pensia de serviciu prevăzută la alin. (1) și (2) pot beneficia și membrii Corpului diplomatic și consular al României, precum și personalul încadrat pe funcții de execuție specifice, pensionați anterior intrării în vigoare a prezentei legi, care beneficiază de pensie din sistemul public și care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege pentru acordarea pensiei de serviciu. În acest caz, cuantumul pensiei de serviciu este de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar similar în plată, corespunzător funcției de execuție deținute de aceștia la data încetării activității în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la care se adaugă indemnizațiile și sporurile avute în ultima lună de activitate în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, care nu au fost incluse în salariul de bază și care sunt prevăzute de legea salarizării în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu stabilite în condițiile prezentei legi.

(7) Pentru persoanele prevăzute la alin. (5) și (6), echivalarea funcțiilor de execuție avute la data încetării activității în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, în funcție de execuție specifică, se face prin ordin al ministrului afacerilor externe.

(8) Pentru persoanele prevăzute la alin. (6), care au fost numite prin decrete prezidențiale ambasadori ai României în alte state sau pe lângă organizații internaționale, cuantumul pensiei de serviciu este de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar corespunzător funcției de ambasador similar în plată în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la care se adaugă indemnizațiile și sporurile avute de acestea în ultima lună de activitate în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, care nu au fost incluse în salariul de bază și care sunt prevăzute de legea salarizării în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu stabilite în condițiile prezentei legi.

(9) Membrii Corpului diplomatic și consular al României și personalul încadrat pe funcții de execuție specifice optează între pensia de serviciu și pensia din sistemul public.

(10) Pensia prevăzută de prezentul articol are regimul juridic al unei pensii pentru limită de vârstă. Puneri în aplicare (1)

Art. 2. - Puneri în aplicare (1)

În cazul decesului titularului pensiei de serviciu, soțul supraviețuitor și copiii minori, precum și copiii majori până la terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani, beneficiază de pensie de urmaș, în condițiile prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii, calculată din pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul susținătorul la data decesului, actualizată, după caz.

Art. 3. - Reviste (1)

(1) De prevederile prezentei legi, în situația îndeplinirii condițiilor impuse de aceasta, beneficiază și membrii Corpului diplomatic și consular al României, cu o vechime de cel puțin 15 ani în Departamentul de Comerț Exterior din Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Ministerul Comerțului și Turismului, Ministerul Comerțului, Ministerul Industriei și Comerțului, Ministerul Afacerilor Externe, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Economiei și Comerțului, Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, denumit în continuare Departamentul de Comerț Exterior, din care cel puțin 4 ani în misiuni permanente cu grade diplomatice sau consulare, la ambasadele, consulatele și alte reprezentanțe ale României din străinătate. Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (1)

(2) Cuantumul pensiei de serviciu pentru persoanele prevăzute la alin. (1) este de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar corespunzător încadrării în funcția de execuție deținută de acestea în administrația centrală a Departamentului de Comerț Exterior și sporurile avute în ultima lună de activitate în administrația centrală a Departamentului de Comerț Exterior, înainte de data pensionării, care nu au fost incluse în salariul de bază și care sunt prevăzute de legea salarizării în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu stabilite în condițiile prezentei legi. Puneri în aplicare (1)

(3) De pensia de serviciu prevăzută de prezenta lege, în condițiile prevăzute la alin. (1), beneficiază și persoanele pensionate din Departamentul de Comerț Exterior care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază de pensie din sistemul public de pensii. Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (1)

(4) Cuantumul pensiei de serviciu pentru persoanele prevăzute la alin. (3) este de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut lunar similar în plată, corespunzător funcției de execuție deținute de acestea în administrația centrală a Departamentului de Comerț Exterior la data încetării activității, și sporurile avute în ultima lună de activitate în administrația centrală a Departamentului de Comerț Exterior, care nu au fost incluse în salariul de bază și care sunt prevăzute de legea salarizării în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu stabilite în condițiile prezentei legi. Puneri în aplicare (1)

Art. 4. -

Pentru membrii Corpului diplomatic și consular al României care au lucrat atât în Ministerul Afacerilor Externe, cât și în Departamentul de Comerț Exterior, și care au fost trimiși în misiuni permanente în străinătate cu grade și funcții diplomatice sau consulare de către Departamentul de Comerț Exterior, perioadele respective se cumulează și se consideră vechime la stabilirea pensiei de serviciu prevăzută de prezenta lege.

Art. 5. -

(1) Perioadele în care, pe durata angajării în Ministerul Afacerilor Externe, respectiv în Departamentul de Comerț Exterior, persoanele prevăzute la art. 1 și 3 au avut raporturile de muncă întrerupte, cu acordul angajatorului, pentru participarea la cursuri, stagii de practică și specializare sau perfecționare, în țară ori în străinătate, pentru îndeplinirea unei funcții de demnitate publică numite sau alese, precum și pentru a îndeplini funcții în calitate de reprezentanți ai statului român în cadrul organizațiilor și organismelor internaționale interguvernamentale ori experți în cadrul acestora, constituie vechime în Ministerul Afacerilor Externe, respectiv în Departamentul de Comerț Exterior.

(2) Durata cursului postuniversitar de relații internaționale, înființat în baza Hotărârii Consiliului de Miniștri nr. 1.003/1962 cu privire la organizarea și funcționarea cursului postuniversitar de relații internaționale, organizat pe lângă Facultatea de Științe Juridice a Universității din București, absolvit de către persoanele prevăzute la art. 1 și 3, constituie vechime în Ministerul Afacerilor Externe, respectiv în Departamentul de Comerț Exterior.

Art. 6. -

(1) Odată cu stabilirea cuantumului pensiei de serviciu se stabilește și pensia pentru limită de vârstă din sistemul public, potrivit legislației în vigoare privind sistemul de pensii publice. Puneri în aplicare (1)

(2) În cazul în care cuantumul pensiei de serviciu calculat conform prezentei legi este mai mic decât cel al pensiei din sistemul public de pensii, se acordă cuantumul cel mai avantajos. Puneri în aplicare (1)

(3) Partea din pensia de serviciu care depășește nivelul pensiei din sistemul public, precum și partea din pensia de urmaș calculată din pensia de serviciu, care depășește nivelul pensiei din sistemul public de pensii, se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Puneri în aplicare (1)

(4) În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile de acordare a pensiei pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, pensia de serviciu se suportă din bugetul de stat până la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută de legislația în vigoare, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Puneri în aplicare (1)

(5) Pensiile de serviciu, precum și pensiile de urmaș, calculate potrivit prezentei legi, se actualizează ori de câte ori se majorează salariul de bază brut lunar corespunzător funcției de execuție similară, în plată, în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, respectiv a Departamentului de Comerț Exterior. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie de serviciu mai mică, se menține pensia de serviciu aflată în plată. Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

(6) Pensia de serviciu se acordă la cerere și se plătește începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea de pensionare la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau de reședință a solicitantului. Puneri în aplicare (1)

Art. 7. -

Persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei legi beneficiază de pensie de serviciu în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile sau, după caz, hotărâri definitive nu beneficiază de prevederile prezentei legi.

Art. 8. - Puneri în aplicare (1)

Elementele necesare stabilirii pensiilor prevăzute de prezenta lege, precum și baza de calcul al acestora se dovedesc cu documente eliberate de Ministerul Afacerilor Externe sau, după caz, de Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului/Departamentul de Comerț Exterior, pe răspunderea acestora.

Art. 9. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic și consular al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 21 octombrie 2013, aprobată prin Legea nr. 381/2013.

Art. 10. -

Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 11. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi elaborate norme metodologice de aplicare a prezentei legi de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 21 iulie 2015.

Nr. 216.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Interpretarea dispozițiilor art. 3 alin. (1) și (3) din Legea nr. 216/2015, în sensul de a se stabili dacă persoanele vizate de aceste texte legale trebuie să aibă calitatea de membri ai Corpului diplomatic și consular al României pentru o perioadă de cel puțin 15 ani în Departamentul de Comerț Exterior sau doar pe perioada celor cel puțin 4 ani în misiuni permanente cu grade diplomatice sau consulare la ambasadele, consulatele și alte reprezentanțe ale României din străinătate
Decizia nr. 40 din 4 iunie 2018 în dosarul nr. 514/1/2018
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2018
LEGEA SALARIZĂRII: Tichetele de masă vor deveni indemnizații de hrană, iar pensiile speciale nu vor mai fi actualizate
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 40/2018 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, în Dosarul nr. 2.041/3/2017, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile referitoare la o chestiune de drept
;
se încarcă...