Președintele României

Decretul nr. 6/2005 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui subofițer din Ministerul Administrației și Internelor

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 februarie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 4 și ale art. 11 alin. (4) pct. IX.4 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului administrației și internelor,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. -

Se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale unui subofițer prevăzut în anexa*) la prezentul decret.

*) Anexa se comunică instituțiilor interesate.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

București, 2 februarie 2005.

Nr. 6.

;
se încarcă...