Președintele României

Decretul nr. 503/2005 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România și Comisia Comunităților Europene care modifică Acordurile anuale de finanțare 2000, 2001, 2002, 2003 și Acordul multianual de finanțare, semnat la Bruxelles și, respectiv, la București la 24 decembrie 2004

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 iunie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 123 din 19 mai 2005,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. -

Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul dintre România și Comisia Comunităților Europene care modifică Acordurile anuale de finanțare 2000, 2001, 2002, 2003 și Acordul multianual de finanțare, semnat la Bruxelles și, respectiv, la București la 24 decembrie 2004, și se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

București, 7 iunie 2005.

Nr. 503.

;
se încarcă...