Banca Națională a României - BNR

Circulara nr. 14/2005 privind punerea în circulație a bancnotelor și monedelor, emisiunea 2005

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 mai 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

Potrivit prevederilor art. 14 și 17 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, Banca Națională a României va pune în circulație, începând cu data de 1 iulie 2005, noua emisiune monetară.

Art. 2. -

Bancnota cu valoarea nominală de 1 leu are următoarele caracteristici:

- dimensiuni: 120 x 62 mm, cu o toleranță de ±1 mm;

- culoare predominantă: verde;

- imprimată în tehnica ofset, pe suport de polimer, în masa căruia sunt incluse: un filigran ce reproduce portretul lui Nicolae Iorga și un filigran cu sigla "BNR";

- fereastră transparentă complexă, sub formă de acvilă cruciată.

Pe aversul bancnotei sunt imprimate: portretul istoricului, scriitorului și jurnalistului Nicolae Iorga (1871-1940); un element floral reprezentând lumânărica-pământului (Gentiana asclepiadaea); stema României și un motiv floral stilizat; denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI" și un medalion cu sigla "BNR"; valoarea nominală în cifre și în litere, semnăturile guvernatorului și casierului central și data punerii în circulație "1 iulie 2005".

Pe reversul bancnotei se regăsesc următoarele elemente grafice reprezentative: imaginea Catedralei Episcopale a Mănăstirii Curtea de Argeș, construită de domnitorul Neagoe Basarab (1512-1521), stilizat, acvila cruciată din vechea stemă a Țării Românești din timpul domnitorului Constantin Brâncoveanu (1688-1714); valoarea nominală în cifre și în litere; denumirea băncii centrale "BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI" și sigla "BNR"; textul "FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEȘTE CONFORM LEGILOR", precum și seria și numărul bancnotei, tipărite cu cerneală neagră și caractere de aceeași înălțime, în partea stângă a bancnotei, pe verticală, și cu cerneală roșie și caractere de înălțime crescătoare, în partea dreaptă a bancnotei, pe orizontală.

Art. 3. -

În scopul protejării împotriva contrafacerilor, bancnota include elemente de siguranță destinate expres publicului:

a) fereastră transparentă complexă, sub formă de acvilă cruciată, vizibilă pe ambele părți ale bancnotei, situată pe aversul bancnotei, în partea stângă;

b) filigran, reprezentând portretul lui Nicolae Iorga și sigla "BNR" (vizibil atunci când bancnota este luminată din partea opusă privitorului), situat pe avers, în partea stângă a bancnotei;

c) element de suprapunere avers-revers, sub formă de motiv floral stilizat, imprimat cu verde-deschis, atât pe aversul, cât și pe reversul bancnotei, sub textul "BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI". Suprapunerea se face când bancnota este luminată din partea opusă privitorului;

d) fir de siguranță, vizibil atât pe aversul, cât și pe reversul bancnotei;

e) bandă iridiscentă, încorporând valoarea nominală "1", pe reversul bancnotei.

Art. 4. -

Pe lângă elementele de siguranță destinate expres publicului, bancnota de 1 leu prezintă suplimentar elemente de siguranță detectabile cu aparatură specială, destinate lucrătorilor din sistemul bancar, respectiv:

a) liniatură specială antiscaner și anticopiere, pe ambele fețe ale bancnotei în zona verde-deschis, respectiv liniatură fină, sub formă de hexagoane, vizibilă folosind lupa;

b) microtexte imprimate continuu, vizibile folosind lupa:

pe aversul bancnotei: "BANCA NATIONALA A ROMANIEI", deasupra textului cu denumirea băncii centrale de emisiune; "BNR1", în stânga și în dreapta portretului; "BNR", în interiorul cifrei reprezentând valoarea nominală, amplasată în partea stângă;
pe reversul bancnotei: "BNR", în dreptunghiul ce include sigla băncii, amplasat în partea stânga a bancnotei, și în cifra reprezentând valoarea nominală, din partea dreaptă;

c) imprimare fluorescentă pe reversul bancnotei:

imagine gen timbru cu valoarea nominală "1", vizibilă numai în lumină ultravioletă;
seria și numărul bancnotei, o dată pe orizontală în culoare roșie în lumină normală, dar oranj în lumină ultravioletă și o dată pe verticală în culoare neagră, care prezintă fluorescență galben-verzuie în lumină ultravioletă;

d) magnetismul firului de siguranță.

Art. 5. -

Bancnota cu valoarea nominală de 5 lei are următoarele caracteristici:

- dimensiuni: 127 x 67 mm, cu o toleranță de ± 1 mm;

- culoare predominantă: lila;

- imprimată în tehnică ofset, pe suport de polimer, în masa căruia sunt incluse: un filigran ce reproduce portretul compozitorului George Enescu și un filigran cu sigla "BNR";

- fereastră transparentă complexă, sub formă de notă muzicală.

Pe aversul bancnotei se regăsesc: portretul compozitorului George Enescu (1881-1955), o garoafă (Dianthus dianthus), o vioară, precum și două note muzicale, ca elemente grafice reprezentative. Tot pe avers mai sunt imprimate: valoarea nominală în cifre și în litere, pe verticală și orizontală; semnăturile guvernatorului și casierului central; stema României; denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI"; un medalion cu sigla "BNR" și data punerii în circulație "1 iulie 2005";

Pe reversul bancnotei compoziția grafică include Ateneul Român, un pian și un fragment dintr-o partitură. Totodată reversul bancnotei mai cuprinde: pe verticală, valoarea nominală în cifre, pe orizontală, valoarea nominală în cifre și în litere; denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI" și sigla "BNR" poziționată în colțurile din dreapta sus și stânga jos; textul "FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEȘTE CONFORM LEGILOR"; seria și numărul bancnotei, tipărite cu cerneală neagră și caractere de aceeași înălțime, în partea stângă, pe verticală, și cu cerneală roșie și caractere de înălțime crescătoare, în partea dreaptă, pe orizontală.

Art. 6. -

În scopul protejării împotriva contrafacerilor, bancnota include următoarele elemente de siguranță destinate expres publicului:

a) fereastră transparentă complexă, sub formă de notă muzicală, vizibilă pe ambele părți ale bancnotei, situată pe avers, în partea stângă;

b) filigran, redând portretul lui George Enescu și sigla "BNR" (vizibil atunci când bancnota este luminată din partea opusă privitorului), situat pe avers, în partea stângă;

c) element de suprapunere avers-revers, având forma unei lire, situat sub denumirea băncii centrale. Suprapunerea se face când bancnota este luminată din partea opusă privitorului;

d) fir de siguranță, vizibil atât pe aversul, cât și pe reversul bancnotei;

e) bandă iridiscentă, încorporând valoarea nominală "5".

Art. 7. -

Pe lângă elementele de siguranță destinate expres publicului, bancnota de 5 lei prezintă suplimentar elemente de siguranță detectabile cu aparatură specială, destinate lucrătorilor din sistemul bancar, respectiv:

a) liniatură specială antiscaner și anticopiere, pe ambele fețe ale bancnotei, vizibilă folosind lupa;

b) microtexte imprimate continuu, vizibile folosind lupa:

pe aversul bancnotei: "BANCA NATIONALA A ROMANIEI", deasupra textului cu denumirea băncii centrale de emisiune; "BNR5", în stânga și în dreapta portretului; "BNR", în interiorul cifrei reprezentând valoarea nominală, amplasată în partea stângă;
pe reversul bancnotei: "BNR", în dreptunghiul ce include sigla băncii, amplasat în partea stângă a bancnotei, și în cifra reprezentând valoarea nominală, din partea dreaptă;

c) imprimare fluorescentă pe reversul bancnotei:

imagine gen timbru cu valoarea nominală a bancnotei "5", vizibilă numai în lumină ultravioletă;
seria și numărul bancnotei, o dată pe orizontală în culoare roșie în lumină normală, dar oranj în lumină ultravioletă și o dată pe verticală în culoare neagră, care prezintă fluorescență galben-verzuie în lumină ultravioletă;

d) magnetismul firului de siguranță.

Art. 8. -

Bancnota cu valoarea nominală de 10 lei are următoarele caracteristici:

- dimensiuni: 133 x 72 mm, cu o toleranță de ± 1 mm;

- culoare predominantă: roz;

- imprimată în tehnică mixtă ofset/în relief, pe suport de polimer, în masa căruia sunt incluse: un filigran ce reproduce portretul pictorului Nicolae Grigorescu și un filigran cu sigla "BNR";

- fereastră transparentă complexă, sub formă de paletă pentru pictură, în interiorul căreia este imprimată valoarea nominală "10".

Pe aversul bancnotei se regăsesc următoarele elemente grafice reprezentative: portretul pictorului Nicolae Grigorescu (1838-1907), o floare de nalbă (Althea officinalis), pensula și paleta artistului. Tot pe avers mai sunt imprimate: valoarea nominală în cifre și în litere, semnăturile guvernatorului și casierului central, stema României, denumirea băncii centrale de emisiune "BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI", un medalion cu sigla "BNR" și data punerii în circulație "1 iulie 2005".

Pe reversul bancnotei compoziția grafică include o casă țărănească și imaginea tabloului lui Nicolae Grigorescu "Rodica". Totodată reversul bancnotei mai cuprinde: valoarea nominală în cifre și în litere, denumirea băncii centrale de emisiune "BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI", sigla "BNR" poziționată în colțurile din dreapta sus și stânga jos, textul "FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEȘTE CONFORM LEGILOR", seria și numărul bancnotei, tipărite cu cerneală neagră și caractere de aceeași înălțime, în partea stângă, pe verticală, și cu cerneală roșie și caractere de înălțime crescătoare, în partea dreaptă, pe orizontală.

Art. 9. -

În scopul protejării împotriva contrafacerilor, bancnota include următoarele elemente de siguranță destinate expres publicului:

a) fereastră transparentă complexă, sub formă de paletă pentru pictură, în interiorul căreia este imprimată valoarea nominală "10", vizibilă pe ambele părți ale bancnotei, situată pe avers, în partea stângă;

b) imprimarea în relief detectabilă prin palpare:

pe avers: portretul pictorului Nicolae Grigorescu, elementul floral, stema României, denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI" și medalionul cu sigla "BNR", valoarea nominală în cifre și în litere;
pe revers: o casă țărănească și imaginea tabloului lui Nicolae Grigorescu "Rodica", valoarea nominală "10" pe verticală, denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI" și sigla "BNR", pe orizontală, valoarea nominală în cifre și în litere, dreptunghiul cu sigla "BNR";

c) imagine latentă, pe avers în partea din dreapta jos, conținând inițialele "BNR", vizibilă la înclinarea lentă a bancnotei;

d) filigran, redând portretul pictorului Nicolae Grigorescu și sigla "BNR" (vizibil atunci când bancnota este luminată din partea opusă privitorului), situat pe avers, în partea stângă;

e) element de suprapunere avers-revers, având forma paletei pentru pictură, situat sub denumirea băncii centrale. Suprapunerea se face când bancnota este luminată din partea opusă privitorului;

f) element auriu supraimprimat ofset/în relief, reprezentând paleta pictorului, amplasat pe avers în partea din dreapta jos;

g) fir de siguranță, vizibil atât pe aversul, cât și pe reversul bancnotei;

h) bandă iridiscentă, încorporând valoarea nominală "10", pe reversul bancnotei.

Art. 10. -

Pe lângă elementele de siguranță destinate expres publicului, bancnota de 10 lei prezintă suplimentar elemente de siguranță detectabile cu aparatură specială, destinate lucrătorilor din sistemul bancar, respectiv:

a) liniatură specială antiscaner și anticopiere, pe ambele fețe ale bancnotei, vizibilă folosind lupa;

b) microtexte imprimate continuu, vizibile folosind lupa:

pe aversul bancnotei: "BANCA NATIONALA A ROMANIEI", deasupra textului cu denumirea băncii centrale de emisiune; "BNR10", în zona centrală; "BNR", în interiorul cifrelor reprezentând valoarea nominală, amplasate în partea stângă;
pe reversul bancnotei: "BNR", în dreptunghiul ce include sigla băncii, amplasat în partea stângă a bancnotei, și în cifrele reprezentând valoarea nominală, din partea dreaptă;

c) imprimare fluorescentă pe reversul bancnotei:

imagine gen timbru cu valoarea nominală a bancnotei "10", vizibilă numai în lumină ultravioletă;
seria și numărul bancnotei, o dată pe orizontală în culoare roșie în lumină normală, dar oranj în lumină ultravioletă și o dată pe verticală în culoare neagră, care prezintă fluorescență galben-verzuie în lumină ultravioletă;

d) magnetismul firului de siguranță.

Art. 11. -

Bancnota cu valoarea nominală de 50 lei are următoarele caracteristici:

- dimensiuni: 140 x 77 mm, cu o toleranță de ±1mm;

- culoare predominantă: galben;

- imprimată în tehnică mixtă ofset/în relief, pe suport de polimer, în masa căruia sunt incluse: un filigran ce reproduce portretul lui Aurel Vlaicu și un filigran cu sigla "BNR";

- fereastră transparentă complexă, sub forma unui cap de acvilă de munte, în interiorul căreia este imprimată valoarea nominală "50".

Pe aversul bancnotei se regăsesc: portretul lui Aurel Vlaicu (1882-1913), inginer, constructor de avioane, inventator și pilot român; în centru este ilustrat un element floral reprezentând floarea-de-colț sau albumița (Leontopodium alpinum); imaginea stilizată a uneia dintre elicele avionului Vlaicu II, în spațiul dintre elementul floral și portretul lui Aurel Vlaicu; stema României în colțul din stânga sus al bancnotei; denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI" și un medalion cu sigla "BNR"; valoarea nominală în cifre și în litere, pe verticală și orizontală; semnăturile guvernatorului și casierului central și data punerii în circulație "1 iulie 2005".

Pe reversul bancnotei sunt imprimate: imaginea unui cap de acvilă de munte (Aquila chrysaetos), simbolizând curajul lui Aurel Vlaicu și zborul său spre înălțimi, schița avionului Vlaicu II, văzut din față, la stânga acvilei, și schema în secțiune, cu jocul pistoanelor, a motorului Gnome (50 CP și 7 cilindri în stea) cu care era echipat avionul Vlaicu II; valoarea nominală în cifre și în litere atât pe verticală, cât și pe orizontală; denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI" și sigla "BNR" în colțurile din dreapta sus și stânga jos; textul "FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEȘTE CONFORM LEGILOR"; seria și numărul bancnotei, tipărite cu cerneală neagră și caractere de aceeași înălțime, în partea stângă, pe verticală, și cu cerneală roșie și caractere de înălțime crescătoare, în partea dreaptă, pe orizontală.

Art. 12. -

În scopul protejării împotriva contrafacerilor, bancnota include următoarele elemente de siguranță destinate expres publicului:

a) fereastră transparentă complexă, sub forma unui cap de acvilă de munte, având imprimată valoarea nominală "50", vizibilă pe ambele părți ale bancnotei, situată pe avers, în partea stângă;

b) imprimare în relief, detectabilă prin palpare:

pe avers: portretul lui Aurel Vlaicu, elementul floral, stema României, denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI" și medalionul cu sigla "BNR", valoarea nominală în cifre și în litere;
pe revers: imaginea unui cap de acvilă de munte, schița avionului Vlaicu II, valoarea nominală "50" pe verticală, denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI" și sigla "BNR", pe orizontală valoarea nominală în cifre și în litere, dreptunghiul cu sigla "BNR";

c) cerneală care își schimbă culoarea: când bancnota este privită sub diferite unghiuri de înclinare, textul "LEI CINCIZECI" de pe aversul bancnotei își schimbă culoarea din verde în auriu;

d) imagine latentă, pe avers în partea din dreapta jos, conținând inițialele "BNR", vizibilă la înclinarea lentă a bancnotei;

e) filigran, reprezentând portretul lui Aurel Vlaicu și sigla "BNR" (vizibil atunci când bancnota este luminată din partea opusă privitorului), situat deasupra ferestrei transparente;

f) element de suprapunere avers-revers, în formă de "Roza vânturilor", situat sub denumirea băncii centrale. Suprapunerea se face când bancnota este luminată din partea opusă privitorului;

g) element auriu supraimprimat ofset/în relief, sub forma unei acvile de munte, amplasat în partea dreaptă pe avers;

h) fir de siguranță, vizibil atât pe aversul, cât și pe reversul bancnotei;

i) bandă iridiscentă, încorporând valoarea nominală "50";

j) microperforații laser - valoarea nominală "50", amplasată în zona centrală, pe direcție verticală.

Art. 13. -

Pe lângă elementele de siguranță destinate expres publicului, bancnota de 50 lei prezintă suplimentar elemente de siguranță detectabile cu aparatură specială, destinate lucrătorilor din sistemul bancar, respectiv:

a) liniatură specială antiscaner și anticopiere, pe ambele fețe ale bancnotei, vizibilă folosind lupa;

b) microtexte imprimate continuu, vizibile folosind lupa:

pe aversul bancnotei: "BANCA NATIONALA A ROMANIEI", deasupra textului cu denumirea băncii centrale de emisiune; "BNR50", în zona centrală; "BNR", în interiorul cifrelor reprezentând valoarea nominală, amplasate în partea stângă;
pe reversul bancnotei: "CINCIZECI 50 LEI", pe cercul interior din jurul schiței motorului Gnome; "BANCA NATIONALA A ROMANIEI", pe cercul exterior al aceleiași schițe; "BNR", în dreptunghiul din partea stângă și în cifrele reprezentând valoarea nominală, din partea dreaptă;

c) imprimare fluorescentă pe reversul bancnotei:

imagine gen timbru cu valoarea nominală a bancnotei "50", vizibilă numai în lumină ultravioletă;
seria și numărul bancnotei, o dată pe orizontală în culoare roșie în lumină normală, dar oranj în lumină ultravioletă și o dată pe verticală în culoare neagră, care prezintă fluorescență galben-verzuie în lumină ultravioletă;

d) magnetismul firului de siguranță.

Art. 14. -

Bancnota cu valoarea nominală de 100 lei are următoarele caracteristici:

- dimensiuni: 147 x 82 mm, cu o toleranță de ±1 mm;

- culoare predominantă: albastru;

- imprimată în tehnică mixtă ofset/în relief, pe suport de polimer, în masa căruia sunt incluse: un filigran ce reproduce portretul dramaturgului Ion Luca Caragiale și un filigran cu sigla "BNR";

- fereastră transparentă complexă, sub formă de măști teatrale, având în interior valoarea nominală "100".

Pe aversul bancnotei se regăsesc următoarele elemente grafice reprezentative: portretul dramaturgului Ion Luca Caragiale, semnătura în facsimil și numele acestuia, anii marcând perioada în care a trăit "1852-1912". În zona centrală sunt ilustrate: un element floral reprezentând o violetă (Viola sororia), o mască de teatru stilizată și o altă mască, cea a Comediei, simbol al teatrului. Tot pe avers mai sunt imprimate: valoarea nominală în cifre și în litere, pe verticală și pe orizontală, semnăturile guvernatorului și casierului central, stema României, denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI", un medalion cu sigla "BNR" și data punerii în circulație "1 iulie 2005".

Pe reversul bancnotei compoziția grafică include: vechea clădire a Teatrului Național din București, statuia dramaturgului Ion Luca Caragiale, amplasată în fața actualului Teatru Național din București. Totodată reversul bancnotei cuprinde: pe verticală, valoarea nominală în cifre, pe orizontală, valoarea nominală în cifre și în litere, denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI" și sigla "BNR" poziționată în partea din dreapta sus și stânga jos. Sub statuia dramaturgului este imprimat pe orizontală textul: "FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEȘTE CONFORM LEGILOR". Seria și numărul bancnotei, tipărite cu litere și cifre în două culori, negru și roșu, sunt imprimate astfel: cele cu cerneală neagră și caractere de aceeași înălțime sunt amplasate vertical, în partea stângă a reversului bancnotei; cele cu cerneală roșie și caractere de înălțime crescătoare sunt amplasate orizontal, în partea dreaptă a reversului bancnotei.

Art. 15. -

În scopul protejării împotriva contrafacerilor, bancnota include următoarele elemente de siguranță destinate expres publicului:

a) fereastră transparentă complexă, sub formă de măști teatrale, cu ornamente aurii, având imprimată valoarea nominală "100", vizibilă pe ambele fețe ale bancnotei, situată pe avers, în partea stângă;

b) imprimare în relief detectabilă prin palpare:

pe avers: portretul dramaturgului Ion Luca Caragiale, cu semnătura în facsimil a acestuia, elementul floral, stema României, denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI" și medalionul cu sigla "BNR", valoarea nominală în cifre și în litere;
pe revers: vechea clădire a Teatrului Național din București, statuia dramaturgului Ion Luca Caragiale, valoarea nominală "100", pe verticală, denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI" și sigla "BNR", pe orizontală, valoarea nominală în cifre și în litere, dreptunghiul cu sigla "BNR";

c) cerneală care își schimbă culoarea când bancnota este privită sub diferite unghiuri de înclinare: textul "LEI UNA SUTĂ" de pe aversul bancnotei își schimbă culoarea din verde în auriu;

d) imagine latentă: inițialele "BNR" încorporate în imaginea clădirii vechiului Teatru Național din București, pe revers, vizibile când bancnota se privește sub diferite unghiuri de înclinare;

e) filigran, reprezentând portretul dramaturgului Ion Luca Caragiale și sigla "BNR" (vizibil atunci când bancnota este luminată din partea opusă privitorului);

f) elemente de suprapunere avers-revers, având formă de floare stilizată. Suprapunerea se face când bancnota este luminată din partea opusă privitorului;

g) element auriu supraimprimat ofset/în relief pe arie aurie metalizată preimprimată, în dreapta ferestrei transparente, pe avers;

h) fir de siguranță;

i) bandă iridiscentă, încorporând valoarea nominală "100";

j) microperforații laser - valoarea nominală "100", amplasată în zona centrală, pe direcție verticală.

Art. 16. -

Pe lângă elementele de siguranță destinate expres publicului, bancnota de 100 lei prezintă suplimentar elemente de siguranță detectabile cu aparatură specială, destinate lucrătorilor din sistemul bancar, respectiv:

a) liniatură anticopiere și antiscaner: pe zonele libere din stânga și din dreapta, pe ambele fețe ale bancnotei, vizibilă doar cu lupa;

b) microtexte imprimate continuu, vizibile folosind lupa:

pe aversul bancnotei: "BANCA NATIONALA A ROMANIEI", deasupra textului cu denumirea băncii centrale de emisiune; "BNR100", în zona centrală; "BNR", în interiorul cifrelor reprezentând valoarea nominală, plasate în partea stângă și în zona din stânga măștii, pe masca reprezentând Comedia;

pe reversul bancnotei: "BNR", în dreptunghiul din partea stângă și în cifrele reprezentând valoarea nominală, din partea dreaptă;

c) imprimare fluorescentă pe reversul bancnotei:

imaginea gen timbru cu valoarea nominală a bancnotei în cifre, vizibilă numai în lumină ultravioletă;
seria și numărul bancnotei, o dată pe orizontală în culoare roșie în lumină normală, dar oranj în lumină ultravioletă și o dată pe verticală în culoare neagră, care prezintă fluorescență galben-verzuie în lumină ultravioletă;

d) magnetismul firului de siguranță.

Art. 17. -

Bancnota cu valoarea nominală de 500 lei are următoarele caracteristici:

- dimensiuni: 153 x 82 mm, cu o toleranță de ±1 mm;

- culoare predominantă: tonuri de bleu;

- imprimată în tehnică mixtă ofset/în relief, pe suport de polimer, în masa căruia sunt incluse: un filigran ce reproduce portretul poetului Mihai Eminescu și un filigran cu sigla "BNR";

- fereastră transparentă complexă, sub formă de clepsidră, în interiorul căreia este imprimată valoarea nominală "500".

Pe aversul bancnotei se regăsesc următoarele elemente grafice reprezentative: portretul poetului Mihai Eminescu, semnătura în facsimil și numele acestuia, anii marcând perioada în care a trăit "1850-1889". În zona centrală sunt ilustrate: flori și frunze de tei (Tilia Platyphyllos), o călimară, o pană de scris și un element auriu reprezentând o clepsidră stilizată, încorporând valoarea nominală a bancnotei. În partea superioară și în cea inferioară a portretului poetului Mihai Eminescu se regăsește microtextul "BNR500". Tot pe avers mai sunt imprimate: valoarea nominală în cifre și în litere, pe verticală și pe orizontală; semnăturile guvernatorului și casierului central; stema României; denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI"; un medalion cu sigla "BNR" și data punerii în circulație "1 iulie 2005".

Pe reversul bancnotei compoziția grafică include: clădirea Bibliotecii Centrale Universitare din Iași; o pagină a ziarului "Timpul". Totodată reversul bancnotei cuprinde: pe verticală, valoarea nominală în cifre, pe orizontală, valoarea nominală în cifre și în litere; denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI" și sigla "BNR" poziționată în partea din dreapta sus și stânga jos. În partea dreaptă este imprimat pe verticală textul: "FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEȘTE CONFORM LEGILOR". Seria și numărul bancnotei, tipărite cu litere și cifre în două culori, negru și roșu, sunt imprimate astfel: cele cu cerneală neagră și caractere de aceeași înălțime sunt amplasate vertical, în partea stângă; cele cu cerneală roșie și caractere de înălțime crescătoare sunt amplasate în partea dreaptă.

Art. 18. -

În scopul protejării împotriva contrafacerilor, bancnota include următoarele elemente de siguranță destinate expres publicului:

a) fereastră transparentă complexă, sub formă de clepsidră, cu element iridiscent auriu, vizibilă pe ambele fețe ale bancnotei, în interiorul căreia este imprimată valoarea nominală "500", situată pe avers, în partea stângă;

b) imprimare în relief, detectabilă prin palpare:

pe avers: portretul poetului Mihai Eminescu, cu semnătura în facsimil a acestuia, frunza de tei, călimara, pana de scris, stema României, denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI" și medalionul cu sigla "BNR", valoarea nominală în cifre și în litere;
pe revers: clădirea Bibliotecii Centrale Universitare din Iași, valoarea nominală "500", pe verticală, denumirea băncii centrale emitente "BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI" și sigla "BNR", pe orizontală, valoarea nominală în cifre și în litere, dreptunghiul cu sigla "BNR";

c) cerneală care își schimbă culoarea: în zona de jos în mijloc, textul "LEI CINCI SUTE", pe aversul bancnotei; când bancnota este privită sub diferite unghiuri de înclinare, cerneala își schimbă culoarea din verde în auriu;

d) imagine latentă: inițialele "BNR" încorporate pe latura din dreapta a imaginii Bibliotecii Centrale Universitare din Iași; când bancnota este privită perpendicular, literele nu se observă, când bancnota este privită sub diferite unghiuri de înclinare, literele "BNR" devin vizibile;

e) filigran, redând portretul lui Mihai Eminescu și sigla "BNR" (vizibil atunci când bancnota este luminată din partea opusă privitorului), situat pe avers, în partea stângă;

f) elemente de suprapunere avers-revers, având formă de călimară stilizată. Suprapunerea se face când bancnota este luminată din partea opusă privitorului;

g) element complex auriu supraimprimat ofset/în relief pe aria aurie metalizată, sub forma unei clepsidre, pe avers, în zona centrală a bancnotei;

h) fir de siguranță, vizibil atât pe aversul, cât și pe reversul bancnotei;

i) bandă iridiscentă, încorporând valoarea nominală "500";

j) microperforații laser - valoarea nominală "500", amplasată în zona centrală, pe direcție verticală.

Art. 19. -

Pe lângă elementele de siguranță destinate expres publicului, bancnota de 500 lei prezintă suplimentar elemente de siguranță detectabile cu aparatură specială, destinate lucrătorilor din sistemul bancar, respectiv:

a) liniatură anticopiere și antiscaner: pe zonele libere din stânga și din dreapta, pe ambele fețe ale bancnotei, vizibilă doar cu lupa;

b) microtexte imprimate continuu, vizibile folosind lupa:

pe aversul bancnotei: "BANCA NATIONALA A ROMANIEI", deasupra textului cu denumirea băncii centrale de emisiune, "BNR500", în zona centrală; "BNR", în interiorul cifrelor reprezentând valoarea nominală, plasate în partea stângă și în zonele de sub și de deasupra portretului;
pe reversul bancnotei: "BNR", în dreptunghiul din partea stângă și în cifrele reprezentând valoarea nominală, din partea dreaptă;

c) imprimare fluorescentă pe reversul bancnotei:

imaginea gen timbru cu valoarea nominală a bancnotei în cifre, vizibilă numai în lumină ultravioletă;
seria și numărul bancnotei, o dată pe orizontală în culoare roșie în lumină normală, dar oranj în lumină ultravioletă și o dată pe verticală în culoare neagră, care prezintă fluorescență galben-verzuie în lumină ultravioletă;

d) magnetismul firului de siguranță.

Art. 20. -

Moneda metalică cu valoarea nominală de 1 ban prezintă următoarele caracteristici:

- compoziția: oțel placat cu alamă;

- culoarea: galben;

- forma: rotundă;

- diametrul: 16,75 mm;

- grosimea la chenar: 1,6 mm;

- cant: neted;

- greutatea: 2,4 g.

Aversul monedei prezintă, în partea centrală, stema României; anul emisiunii și inscripția "ROMANIA" urmează circumferința monedei, separate prin steluțe în patru colțuri.

Reversul monedei conține valoarea nominală "1 BAN".

Art. 21. -

Moneda metalică cu valoarea nominală de 5 bani prezintă următoarele caracteristici:

- compoziția: oțel placat cu cupru;

- culoarea: roșu;

- forma: rotundă;

- diametrul: 18,25 mm;

- grosimea la chenar: 1,6 mm;

- cant: zimțat;

- greutatea: 2,78 g.

Aversul monedei prezintă în partea centrală stema României; anul emisiunii și inscripția "ROMANIA" urmează circumferința monedei, separate prin steluțe în patru colțuri.

Reversul monedei conține valoarea nominală "5 BANI".

Art. 22. -

Moneda metalică cu valoarea nominală de 10 bani prezintă următoarele caracteristici:

- compoziția: oțel placat cu nichel;

- culoarea: alb-argintiu;

- forma: rotundă;

- diametrul: 20,50 mm;

- grosimea la chenar: 1,8 mm;

- cant: 3 sectoare alternând zimțat/neted;

- greutatea: 4 g.

Aversul monedei prezintă în partea centrală stema României; anul emisiunii și inscripția "ROMANIA" urmează circumferința monedei, separate prin steluțe în patru colțuri.

Reversul monedei conține valoarea nominală "10 BANI", dispusă pe două rânduri.

Art. 23. -

Moneda metalică cu valoarea nominală de 50 bani prezintă următoarele caracteristici:

- compoziția: Cu800Zn150Ni50;

- culoarea: galben;

- forma: rotundă;

- diametrul: 23,75 mm;

- grosimea la chenar: 1,9 mm;

- cant: inscripționat cu "ROMANIA" de două ori, cu steluță între cele două cuvinte;

- greutatea: 6,1 g.

Aversul monedei prezintă în partea centrală stema României; anul emisiunii și inscripția "ROMANIA" urmează circumferința monedei, separate prin steluțe în patru colțuri.

Reversul monedei conține valoarea nominală "50 BANI", dispusă pe două rânduri.

Art. 24. -

Bancnotele și monedele, emisiunea 2005, vor circula în paralel cu bancnotele și monedele din emisiunile existente în prezent în circulație, până la data de 31 decembrie 2006.

Guvernatorul Băncii Naționale a României,
Mugur Isărescu

București, 21 aprilie 2005.

Nr. 14.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...