Banca Națională a României - BNR

Circulara nr. 2/2005 privind modificarea și completarea Circularei Băncii Naționale a României nr. 25/2002 pentru modificarea Circularei Băncii Naționale a României nr. 9/1998 privind comisioanele încasate de Banca Națională a României pentru serviciile de plăți fără numerar, modificată prin Circulara Băncii Naționale a României nr. 18/1999

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 ianuarie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere dispozițiile art. 1 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 1/1996 privind comisioanele pentru prestarea serviciilor de încasări și plăți cu și fără numerar, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,

Banca Națională a României emite prezenta circulară.

Art. I. -

Circulara nr. 25/2002 pentru modificarea Circularei Băncii Naționale a României nr. 9/1998 privind comisioanele încasate de Banca Națională a României pentru serviciile de plăți fără numerar, modificată prin Circulara Băncii Naționale a României nr. 18/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 2 august 2002, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Nivelul fix al comisioanelor încasate de Banca Națională a României pentru operațiunile cu titluri de stat/certificate de depozit este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta circulară."

2. Anexa care face parte integrantă din circulară va fi înlocuită cu anexa la prezenta circulară.

Art. II. -

Prezenta circulară intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Guvernatorul Băncii Naționale a României,
Mugur Isărescu

București, 5 ianuarie 2005.

Nr. 2.

ANEXĂ

COMISIOANELE
încasate de Banca Națională a României pentru serviciile aferente
operațiunilor cu titluri de stat/certificate de depozit

Denumirea Nivelul comisionului - lei -
Eliberarea de extrase de conturi de evidență a titlurilor de stat/certificatelor de depozit pe numele participanților sau clienților lor, după caz, aferente operațiunilor desfășurate pe piețele primară și secundară
a) pe operațiune 35.000
Efectuarea de blocări/deblocări în conturile de evidență a titlurilor de stat/ certificatelor de depozit, altele decât cele gajate de bănci cu scop de garantare a decontării
a) pe operațiune 165.000
Fișa specimenelor de semnături Solicitarea de informații privind situația la zi a portofoliului de titluri de stat/ certificate de depozit, pe participanți și pe clienții lor, după caz (pe bază de adresă oficială) 165.000
325.000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...