Banca Națională a României - BNR

Circulara nr. 24/2005 pentru modificarea ratelor rezervelor minime obligatorii și modificarea anexelor la Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, astfel cum a fost modificat prin Circulara nr. 6/2005

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 iulie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În baza dispozițiilor art. 5 și 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,

în aplicarea prevederilor art. 13 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Națională a României emite prezenta circulară.

Art. I. -

Rata rezervei minime obligatorii pentru mijloacele bănești în valută cu scadența reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare și care nu prevăd clauze contractuale referitoare la rambursări, retrageri, transferări anticipate, atrase până la data de 23 februarie 2005 inclusiv, se stabilește la un nivel de 15% pentru perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2005 și la un nivel de 30% începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2005.

Art. II. -

Începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2005 rata rezervei minime obligatorii pentru mijloacele bănești în monedă națională cu scadența mai mică de 2 ani de la finele perioadei de observare, pentru sumele în tranzit în monedă națională și pentru mijloacele bănești în monedă națională cu scadența reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare, care prevăd clauze contractuale referitoare la rambursări, retrageri, transferări anticipate, se stabilește la un nivel de 16%.

Art. III. -

Celelalte rate ale rezervelor minime obligatorii rămân nemodificate.

Art. IV. -

Începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2005, anexele nr. 1, 2 a), 2 b), 2 c), 2 d), 2 e) și 3 la Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, astfel cum a fost modificat prin Circulara Băncii Naționale a României nr. 6/2005 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, precum și pentru stabilirea ratelor rezervelor minime obligatorii și modificarea ratei dobânzii, plătită la rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A., se modifică și se înlocuiesc cu anexele*) nr. 1, 2 a), 2 b), 2 c), 2 d) și 3 la prezenta circulară.

*) Anexele nr. 1, 2 a), 2 b), 2 c), 2 d) și 3 sunt reproduse în facsimil.

Președintele Consiliului de Administrație al
Băncii Naționale a României,
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

București, 13 iulie 2005.

Nr. 24.

ANEXA Nr. 1

Antetul instituției de credit

Data

BAZA DE CALCUL
pentru mijloacele bănești în monedă națională*)

- RON -
Data**) Elemente de pasiv
< 2 ani > 2 ani, care prevăd clauze de rambursare, retragere, transferare anticipată sume în tranzit***) > 2 ani, care nu prevăd clauze de rambursare, retragere, transferare anticipată împrumuturi nerambursabile Total
0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5
Total
Medie zilnică

*) Așa cum au fost definite la art. 3 și 14 al prezentului regulament.

**) Zile calendaristice din perioada de observare.

***)

- Sumele în tranzit incluse în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii se referă la operațiunile intra și interbancare în care plătitorul sau beneficiarul sumei este un client nebancar;

- Suma este considerată în tranzit din momentul debitării contului clientului nebancar plătitor până în momentul creditării contului clientului nebancar beneficiar al sumei sau, alternativ, al contului clientului bancar, în cazul în care beneficiarul final al sumei are contul deschis la altă instituție de credit;

- În baza de calcul intră soldul net creditor al conturilor în care sunt evidențiate sumele în tranzit;

- Suma se află în tranzit și este inclusă în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii din momentul transferului unor sume de alte instituții de credit, fie prin contul de corespondent, fie prin contul deschis la Banca Națională a României, până în momentul creditării contului clientului nebancar;

Nu se includ în calculul sumelor în tranzit plățile efectuate de instituții de credit în numele propriu al acestora.

ANEXA Nr. 2a)

Antetul instituției de credit

Data

BAZA DE CALCUL
pentru mijloacele bănești în EURO*)

- mii euro -
Data**) Elemente de pasiv
< 2 ani > 2 ani, care prevăd clauze de rambursare, retragere, transferare anticipată sume în tranzit***) > 2 ani, care nu prevăd clauze de rambursare, retragere, transferare anticipată împrumuturi nerambursabile Total
0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5
Total
Medie zilnică

*) Așa cum au fost definite la art. 3, 7 și 14 al prezentului regulament.

**) Zile calendaristice din perioada de observare.

***)

- Sumele în tranzit incluse în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii se referă la operațiunile intra și interbancare în care plătitorul sau beneficiarul sumei este un client nebancar;

- Suma este considerată în tranzit din momentul debitării contului clientului nebancar plătitor până în momentul creditării contului clientului nebancar beneficiar al sumei sau, alternativ, al contului clientului bancar, în cazul în care beneficiarul final al sumei are contul deschis la altă instituție de credit;

- În baza de calcul intră soldul net creditor al conturilor în care sunt evidențiate sumele în tranzit;

- Suma se află în tranzit și este inclusă în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii din momentul transferului unor sume de alte instituții de credit, fie prin contul de corespondent, fie prin contul deschis la Banca Națională a României, până în momentul creditării contului clientului nebancar;

Nu se includ în calculul sumelor în tranzit plățile efectuate de instituții de credit în numele propriu al acestora.

ANEXA Nr. 2b)

Antetul instituției de credit

Data

BAZA DE CALCUL
pentru mijloacele bănești în dolari S.U.A.*)

- mii dolari S.U.A. -
Data**) Elemente de pasiv
< 2 ani > 2 ani, care prevăd clauze de rambursare, retragere, transferare anticipată sume în tranzit***) > 2 ani, care nu prevăd clauze de rambursare, retragere, transferare anticipată împrumuturi nerambursabile Total
0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5
Total
Medie zilnică

*) Așa cum au fost definite la art. 3, 7 și 14 al prezentului regulament.

**) Zile calendaristice din perioada de observare.

***)

- Sumele în tranzit incluse în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii se referă la operațiunile intra și interbancare în care plătitorul sau beneficiarul sumei este un client nebancar;

- Suma este considerată în tranzit din momentul debitării contului clientului nebancar plătitor până în momentul creditării contului clientului nebancar beneficiar al sumei sau, alternativ, al contului clientului bancar, în cazul în care beneficiarul final al sumei are contul deschis la altă instituție de credit;

- În baza de calcul intră soldul net creditor al conturilor în care sunt evidențiate sumele în tranzit;

- Suma se află în tranzit și este inclusă în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii din momentul transferului unor sume de alte instituții de credit, fie prin contul de corespondent, fie prin contul deschis la Banca Națională a României, până în momentul creditării contului clientului nebancar;

Nu se includ în calculul sumelor în tranzit plățile efectuate de instituții de credit în numele propriu al acestora.

ANEXA Nr. 2c)

Antetul instituției de credit

Data

BAZA DE CALCUL
pentru mijloacele bănești în valută*)

- echivalent mii euro sau mii dolari S.U.A. -
Data**) Elemente de pasiv
< 2 ani > 2 ani, care prevăd clauze de rambursare, retragere, transferare anticipată sume în tranzit > 2 ani, care nu prevăd clauze de rambursare, retragere, transferare anticipată împrumuturi nerambursabile Total
0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5
Total
Medie zilnică
Curs de schimb

*) Se completează de către instituțiile de credit care au optat pentru menținerea integrală a rezervei minime obligatorii în valută în echivalent euro sau dolari S U.A. Cuprinde elementele din anexele nr. 2.a și 2.b. plus elementele denominate în alte valute.

**) Zile calendaristice din perioada de observare.

ANEXA Nr. 2d)

Antetul instituției de credit

Data

BAZA DE CALCUL
pentru mijloacele bănești în alte valute*)

- echivalent mii euro sau mii dolari S.U.A. -
Data**) Elemente de pasiv
< 2 ani > 2 ani, care prevăd clauze de rambursare, retragere, transferare anticipată sume în tranzit > 2 ani, care nu prevăd clauze de rambursare, retragere, transferare anticipată împrumuturi nerambursabile Total
0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5
Total
Medie zilnică
Curs de schimb

*) Se completează de către instituțiile de credit care au optat pentru menținerea separată a rezervei minime obligatorii în valută în echivalent euro și dolari S.U.A. Cuprinde elementele denominate în alte valute, transformate în funcție de opțiunea formulată.

**) Zile calendaristice din perioada de observare.

ANEXA Nr. 3

Antetul instituției de credit

Data

CALCULUL REZERVELOR MINIME OBLIGATORII ÎN PERIOADA DE APLICARE
...................................

A. CONSTITUITE ÎN MONEDĂ NAȚIONALĂ

- RON -
Nr. crt. DATE DE FUNDAMENTARE Suma Rata rezervelor minime obligatorii Nivel prevăzut al rezervelor minime obligatorii
0 1 2 3 4=2*3
1. Nivelul mediu al elementelor de pasiv cu scadența mai mică de 2 ani de la finele perioadei de observare
2. Nivelul mediu al elementelor de pasiv cu scadența reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare care prevăd clauze de rambursare, retragere, transferare anticipată
3. Nivelul mediu al sumelor în tranzit
4. Nivelul mediu al elementelor de pasiv cu scadența reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare care nu prevăd clauze de rambursare, retragere, transferare anticipată
5. Nivelul mediu al împrumuturilor nerambursabile
6. NIVELUL PREVĂZUT AL REZERVELOR MINIME OBLIGATORII ÎN MONEDĂ NAȚIONALĂ: X X
rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5

Antetul instituției de credit

Data

B. CONSTITUITE ÎN EURO*)

- mii euro -
Nr. crt. DATE DE FUNDAMENTARE Suma Rata rezervelor minime obligatorii Nivel prevăzut al rezervelor minime obligatorii
0 1 2 3 4=2*3
1. Nivelul mediu al elementelor de pasiv cu scadența mai mică de 2 ani de la finele perioadei de observare
2. Nivelul mediu al elementelor de pasiv cu scadența reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare care prevăd clauze de rambursare, retragere, transferare anticipată
3. Nivelul mediu al sumelor în tranzit
4. Nivelul mediu al elementelor de pasiv cu scadența reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare care nu prevăd clauze de rambursare, retragere, transferare anticipată
5. Nivelul mediu al împrumuturilor nerambursabile
6. NIVELUL PREVĂZUT AL REZERVELOR MINIME OBLIGATORII ÎN VALUTĂ: X X
rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5

*) Se va completa în funcție de opțiunea formulată.

Antetul instituției de credit

Data

C. CONSTITUITE ÎN DOLARI S.U.A.*)

- mii dolari S.U.A. -
Nr. crt. DATE DE FUNDAMENTARE Suma Rata rezervelor minime obligatorii Nivel prevăzut al rezervelor minime obligatorii
0 1 2 3 4=2*3
1. Nivelul mediu al elementelor de pasiv cu scadența mai mică de 2 ani de la finele perioadei de observare
2. Nivelul mediu al elementelor de pasiv cu scadența reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare care prevăd clauze de rambursare, retragere, transferare anticipată
3. Nivelul mediu al sumelor în tranzit
4. Nivelul mediu al elementelor de pasiv cu scadența reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare care nu prevăd clauze de rambursare, retragere, transferare anticipată
5. Nivelul mediu al împrumuturilor nerambursabile
6. NIVELUL PREVĂZUT AL REZERVELOR MINIME OBLIGATORII ÎN VALUTĂ: X X
rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5

*) Se va completa în funcție de opțiunea formulată.

Numele și prenumele persoanei care a întocmit lucrarea:

Telefon

Fax

Semnături autorizate și ștampila

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...