Banca Națională a României - BNR

Circulara nr. 20/2005 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plăților interbancare fără numerar pe suport hârtie

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 iunie 2005 până la 21 mai 2009, fiind abrogat prin Regulament 9/2009.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) și ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind statutul Băncii Naționale a României, ale art. 89 alin. 1 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, ale art. 164 și 285 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4 alin. (2) din Legea nr. 541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Națională a României emite prezenta circulară.

Art. I. -

Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plăților interbancare fără numerar pe suport hârtie, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 bis din 29 martie 1996, modificat și completat prin Circulara Băncii Naționale a României nr. 32/2002 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plăților fără numerar pe suport hârtie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 23 septembrie 2002, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, punctul 9 va avea următorul cuprins:

"

9. participanții la compensarea multilaterală a plăților interbancare fără numerar pe suport hârtie, reglementată prin prezentul regulament, sunt instituții de credit autorizate de Banca Națională a României, respectiv bănci, case centrale ale cooperativelor de credit și case de economii pentru domeniul locativ;".

2. La articolul 2, punctul 10 va avea următorul cuprins:

"

10. unitate a participantului reprezintă o unitate a unei instituții de credit, unitate autorizată de Banca Națională a României;".

3. La articolul 2, punctul 12 va avea următorul cuprins:

"

12. unitatea prezentatoare reprezintă unitatea participantului care introduce în compensare instrumente de plată pe suport hârtie, primite de la o unitate inițiatoare aparținând aceleiași instituții de credit;".

4. La articolul 2, punctul 13 va avea următorul cuprins:

"

13. unitatea primitoare reprezintă unitatea participantului care primește din compensare instrumente de plată pe suport hârtie, care sunt destinate unei alte unități aparținând aceluiași participant;".

5. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

ARTICOLUL 20 Sancțiuni care se aplică în cazul nerespectării de către
participanți a reglementărilor privind compensarea multilaterală
a plăților interbancare fără numerar pe suport hârtie

20.1. În cazul nerespectării reglementărilor privind compensarea multilaterală a plăților interbancare fără numerar pe suport hârtie, Banca Națională a României aplică participanților următoarele comisioane penalizatoare:

a) pentru întârzierea agentului de compensare la ședința de compensare sau de verificare până la 15 minute - 100.000 lei;

b) pentru solicitarea modificării orarului ședinței de compensare de către un participant sau de către o unitate a participantului din motive care ulterior se dovedesc a fi nejustificate - 200.000 lei;

c) pentru încălcarea prevederilor art. 13 privind pregătirea ședinței de compensare la unitățile participantului - 1.000.000 lei;

d) pentru încălcarea prevederilor art. 14 și 15 privind desfășurarea ședinței de compensare și a ședinței de verificare - 1.000.000 lei;

e) pentru completarea și/sau modificarea de către unitățile participanților a unor elemente (rubrici) de pe instrumentele de plată compensabile alocate completării de către plătitor (trăgător), fără a avea împuternicire scrisă din partea acestuia - 200.000 lei;

f) pentru completarea eronată a formularisticii de compensare, în afara ședinței de compensare și în cadrul acesteia, având drept consecință obținerea unor rezultate greșite și prelungirea ședinței de compensare - 200.000 lei;

g) pentru refuzul, din motive nejustificate, a instrumentelor de plată compensabile - 1% din sumele înscrise pe instrumentele în cauză, dar nu mai puțin de 100.000 lei; în situația în care refuzul nejustificat se constată ulterior ședinței de compensare în care a fost prezentat, comisionul se calculează pentru fiecare zi de întârziere astfel determinată;

h) pentru nerespectarea de către unitățile prezentatoare (inițiatoare) și unitățile primitoare (destinatare) a prevederilor art. 5 privind circuitele, termenele și intervalele de timp obligatorii ale plăților interbancare - 0,5% din sumele înscrise pe instrumentele compensate în alt loc decât cel stabilit prin prezentul regulament, 0,5% pentru fiecare zi de întârziere, din sumele înscrise pe instrumentele compensate în locul stabilit prin prezentul regulament, dar a căror durată de prelucrare depășește termenele și intervalele de timp obligatorii, și 1% din sumele înscrise pe instrumentele compensate în alt loc decât cel stabilit prin prezentul regulament și a căror durată de prelucrare depășește termenele și intervalele de timp obligatorii pentru fiecare zi de întârziere; cuantumul acestor comisioane penalizatoare nu poate fi mai mic de 100.000 lei;

i) pentru dirijarea greșită a unor instrumente de plată compensabile sau a unor refuzuri către o unitate a participantului care nu este primitoarea (destinatara) lor de drept, de peste 4 ori într-o lună calendaristică - 100.000 lei pentru fiecare instrument aflat în această situație;

j) pentru apelarea la procedura de amânare a compensării instrumentelor de plată compensabile de debit - 100.000 lei pentru fiecare instrument în cauză;

k) pentru nerespectarea prevederilor art. 19 privind remiterea documentelor solicitate prin adresă oficială de către Banca Națională a României - 100.000 lei pentru fiecare zi de întârziere peste data limită stabilită de Banca Națională a României, care însă nu va fi mai mică de o zi lucrătoare.

20.2. O unitate a participantului va fi exclusă din compensare într-o anumită zi în următoarele cazuri:

a) neprezentarea sau întârzierea agentului de compensare la ședința de compensare ori la cea de verificare din respectiva zi cu mai mult de 15 minute;

b) trimiterea la ședința de compensare din respectiva zi a unei alte persoane decât cea autorizată ca agent de compensare sau având o împuternicire expresă.

20.3. Apariția uneia dintre situațiile prevăzute la alin. 20.1 și aplicarea comisioanelor penalizatoare se notifică de către inspectorul de compensare unității participantului la sfârșitul ședinței de compensare. Notificarea se înmânează pe loc agentului de compensare al unității participantului, care are obligația de a semna de primire.

20.4. Orice plângere referitoare la comisioanele penalizatoare se depune la centrala TransFonD în termen de 5 zile calendaristice de la data la care agentul de compensare a primit notificarea. TransFonD va analiza plângerea și va da o rezoluție în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii sale. Nu vor fi luate în considerare plângerile având întârzierea pe parcursul poștal ca motiv de nerespectare a termenelor și intervalelor obligatorii de procesare a instrumentelor de plată compensabile.

20.5. După expirarea termenului de depunere a plângerii sau a celui de analiză a acesteia, sumele rezultate din comisioanele penalizatoare sunt debitate automat prin sistemul ReGIS din conturile curente ale participanților în cauză, pentru efectuarea operațiunii de debitare fiind percepute participanților comisioanele prevăzute în sistemul ReGIS."

Art. II. -

Anexa nr. 10 la Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plăților interbancare fără numerar pe suport hârtie, republicat, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art. III. -

La data intrării în vigoare a prezentei circulare își încetează aplicabilitatea Ordinul guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 490/1995 privind sancțiunile în cazul nerespectării, de către unitățile bancare, a reglementărilor privind compensarea multilaterală a plăților interbancare fără numerar pe suport hârtie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 24 octombrie 1995.

Președintele Consiliului de administrație al
Băncii Naționale a României,
Mugur Constantin Isărescu

București, 8 iunie 2005.

Nr. 20.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...