Biroul Român de Metrologie Legală - BRML

Ordinul nr. 171/2005 pentru completarea art. 3 din unele ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 august 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată și modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea și funcționarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. I. -

Articolul 3 din ordinele directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 98/2005, 99/2005, 100/2005, 101/2005, 103/2005, 104/2005, 105/2005, 107/2005, 113/2005, 115/2005, 116/2005, 117/2005, 118/2005, 119/2005, 120/2005 și 121/2005 privind aprobarea unor norme de metrologie legală, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 26 iulie 2005, se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins:

"

Activitățile de evaluare a mijloacelor de măsurare în scopul acordării aprobărilor de model/completărilor la acestea, aflate în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, vor fi finalizate în baza reglementărilor metrologice aplicabile prevăzute în programele de evaluare."

Art. II. -

Unitățile din structura și în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,
Fănel Iacobescu

București, 22 august 2005.

Nr. 171.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...