Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

Ordinul nr. 790/2005 privind delimitarea competențelor instituțiilor și organizațiilor implicate în transpunerea și implementarea legislației comunitare din domeniul zootehnic cuprinse în acquis-ul veterinar

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 august 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere angajamentele asumate de România în cadrul procesului de integrare în Uniunea Europeană, Adresa nr. 1.965 din 22 iulie 2005 a Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, precum și Infograma nr. 3.136 din 11 iunie 2005, transmisă de Misiunea României la Uniunea Europeană,

văzând Referatul de aprobare nr. 95.321 din 3 august 2005 al Direcției implementare politici de creșterea animalelor și procesarea produselor de origine animală,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie, este autoritatea competentă pentru modificarea, completarea și actualizarea legislației naționale ce transpune acte comunitare din domeniul zootehnic cuprinse în acquis-ul veterinar.

(2) Prevederile alin. (1) se realizează până la data de 1 noiembrie 2005. Tabelele de concordanță redactate în limba engleză se finalizează până la data de 1 decembrie 2005.

Art. 2. -

Implementarea legislației comunitare din domeniul zootehnic, transpusă în legislația națională, se realizează de către Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie, asociațiile crescătorilor de animale pentru speciile bovine, ovine și caprine, constituite conform legislației în vigoare, de unitățile producătoare de material seminal, unitățile pentru creșterea și ameliorarea porcinelor, după caz, iar pentru cabaline, de către Regia Națională a Pădurilor - Romsilva împreună cu asociațiile crescătorilor de cabaline.

Art. 3. -

Pentru implicarea structurilor private în implementarea legislației comunitare din domeniul zootehnic, cuprinsă în acquis-ul veterinar, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prin direcția de profil, va elabora până la data de 25 august 2005 actele normative necesare trecerii în administrare privată a activităților de ameliorare și reproducție a animalelor, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 4. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur

București, 10 august 2005.

Nr. 790.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...