Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

Ordinul nr. 244/2005 privind prelucrarea, procesarea și comercializarea plantelor medicinale și aromatice utilizate ca atare, parțial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare predozate

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 mai 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 9

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 244/401

Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

Ministerul Sănătății

Văzând Referatul de aprobare nr. 86.219 din 22 aprilie 2005,

în baza prevederilor art. 1 din Legea plantelor medicinale și aromatice nr. 491/2003,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 150/2004 privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, modificată și completată prin Legea nr. 412/2004,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, și Dezvoltării Rurale și al Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății,

ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și ministrul sănătății emit următorul ordin:

Art. 1. -

În sensul prezentului ordin, următorii termeni sunt definiți astfel:

1. plante - organisme vii care sunt în măsură, prin fotosinteză, să producă substanțe organice, pornind de la materii prime anorganice, și ciupercile;

2. plante periculoase - plante improprii consumului uman;

3. prelucrarea plantelor - rezultatul oricărei manipulări care modifică planta sau părți ale plantei pentru a servi consumului uman, fără aditivi;

4. formă predozată - capsule, comprimate, drajeuri, gelule, granule în cașete, tablete, pachete, fiole buvabile, flacoane picurătoare;

5. arome - substanțe definite la art. 1 alin. (2) din anexa la Ordinul ministrului sănătății și familiei și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 83/90/2002.

Art. 2. -

(1) Este interzis a se comercializa drept produse prelucrate sau preparate ori parțial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare plante care figurează în lista nr. 1 care cuprinde plantele periculoase pentru consumul uman.

(2) Prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale se stabilește lista plantelor care pot fi sau nu utilizate pentru producerea aromelor.

(3) Prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale se poate da derogare la interdicția prevăzută la alin. (1) dacă se dovedește, printr-un dosar toxicologic și analitic, că preparatele din plante nu conțin caracteristicile sau substanțele toxice ale plantelor din care s-au obținut preparatele din plante.

Art. 3. -

Este interzis a se produce, prezenta spre comercializare sau a se comercializa sub formă de componente încorporate în produsele utilizate ca atare, parțial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare, următoarele:

a) ciupercile care nu sunt prevăzute în lista nr. 2 care cuprinde ciupercile comestibile;

b) orice produs care conține ciuperci neprevăzute în lista nr. 2 care cuprinde ciupercile comestibile;

c) ciupercile uscate, întregi, altele decât cele prevăzute în lista nr. 2, părțile 1 și 2, care cuprinde ciupercile comestibile sau tăiate, altele decât cele prevăzute în lista nr. 2 partea 2, care cuprinde ciupercile comestibile;

d) ciupercile prevăzute în lista nr. 2 partea 2 din specii diferite, amestecate între ele sau cu ciupercile prevăzute în lista nr. 2 partea 2;

e) ciupercile, altele decât cele proaspete, tăiate astfel încât să nu li se poată determina specia;

f) ciupercile prevăzute în lista nr. 2 partea 2, tăiate astfel încât să nu li se poată determina specia, exceptând trufele și morilles;

g) ciupercile care conțin insecte, părți de insecte sau resturi de insecte;

h) ciupercile care nu sunt proaspete, astfel încât pot constitui un pericol pentru sănătate.

Art. 4. -

(1) Este interzis a se fabrica sau comercializa produse utilizate ca atare, parțial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare sub formă predozată, care au în compoziție una sau mai multe plante care nu sunt prevăzute în listele nr. 2 și 3, fără o notificare prealabilă la Institutul de Bioresurse Alimentare. În acest sens, Institutul de Bioresurse Alimentare își desemnează Serviciul de avizare a notificărilor, denumit în continuare Serviciu. Dosarul de notificare este depus în dublu exemplar și cuprinde, cel puțin, următoarele date:

1. natura produsului;

2. lista ingredientelor produsului (cantitativ și calitativ);

3. analiza nutrițională a produsului, datele cantitative și calitative privind substanțele active semnificative cunoscute sau indicatorul pe unitate și pe doza zilnică, toxicitatea și stabilitatea;

4. etichetarea produsului;

5. angajamentul de a proceda la analize frecvente și în momente variabile ale produsului și de a pune permanent rezultatele la dispoziția Serviciului.

(2) Este interzis a se prelucra sau procesa și a se comercializa produse ce urmează a fi utilizate ca atare, parțial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare sub formă predozată, compuse sau care conțin una sau mai multe plante care nu sunt prevăzute în lista nr. 3, dacă nu este depusă, în prealabil, o notificare la Serviciul Institutului de Bioresurse Alimentare conform celei menționate la alin. (1). Dosarul de notificare trebuie să conțină datele prezentate la alin. (1) și toate datele necesare privind natura, toxicitatea și cantitățile de substanțe active cele mai importante, în măsura în care acestea sunt cunoscute și detectabile.

(3) Orice produs ce urmează a fi utilizat ca atare, parțial procesat sau procesat sub formă de suplimente alimentare sub formă predozată, este comercializat numai în baza avizului acordat de Institutul de Bioresurse Alimentare. Avizul este acordat în urma notificării prealabile a produsului.

(4) În termen de 30 de zile de la data primirii dosarului de notificare, Serviciul transmite, în scris, persoanei care l-a depus, avizul de recepție, iar numărul dosarului de notificare va fi utilizat în toate documentele comerciale. În avizul de recepție Serviciul poate face recomandări și orice apreciere privind etichetarea, cu referire specială la mențiunile de avertizare.

(5) Fără a intra în sfera legislației medicamentelor, prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului sănătății, se aprobă, pentru plantele marcate cu (*) în lista nr. 3 limitele maxime în substanțe active și indicatori în vederea prelucrării, procesării și comercializării produselor care conțin aceste plante.

Art. 5. -

(1) Hotărârile menționate mai sus cu privire la plantele medicinale și aromatice sunt luate pe baza avizului Comitetului tehnic interministerial al plantelor medicinale și aromatice, acordat produselor utilizate ca atare, parțial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare. Comitetul tehnic interministerial al plantelor medicinale și aromatice este înființat în baza Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, ministrului sănătății și ministrului economiei și comerțului nr. 412/518/1.080/2004.

(2) Avizările și mențiunile Serviciului cu privire la avizările acordate sau nu asupra dosarelor de notificare a produselor sunt transmise spre analiză Comitetului tehnic interministerial al plantelor medicinale și aromatice. Deciziile tehnice ale Comitetului tehnic interministerial al plantelor medicinale și aromatice sunt aprobate prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului sănătății. Acestea vizează următoarele:

1. lista produselor avizate;

2. interzicerea ca anumite plante sau preparate din plante să fie amestecate între ele;

3. interzicerea comerțului cu anumite plante ori preparate din plante sub formă predozată sau nu;

4. modificarea listei prevăzute în Catalogul național al plantelor medicinale și aromatice.

Art. 6. -

(1) Etichetarea plantelor medicinale și aromatice utilizate ca atare, parțial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare, trebuie să cuprindă și denumirea populară, dacă ea există, precum și denumirea științifică.

(2) Este interzisă comercializarea plantelor medicinale și aromatice utilizate ca atare, parțial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare predozate, fără a fi preambalate.

Art. 7. -

(1) Supravegherea pe piață a produselor care fac obiectul prezentului ordin este realizată în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (7) din Legea plantelor medicinale și aromatice nr. 491/2003.

(2) Produsele utilizate sub formă de supliment alimentar intră sub incidența regulilor prevăzute în Legea nr. 150/2004 privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, modificată și completată prin Legea nr. 412/2004.

Art. 8. -

Anexa*) cuprinzând listele nr. 1, 2 și 3 face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

Art. 9. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 528/2001 privind producția, importul și comercializarea unor produse din categoria nutrienți și/sau suplimente alimentare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 6 august 2001.

Art. 10. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, Ministrul sănătății,
Gheorghe Flutur Mircea Cinteză

ANEXĂ

Lista nr. 1 - Plante periculoase pentru consumul uman

Denumire științifică

Abrus precatorius L.

Achyrocline satUleioides DC.

Aconitum napellus L.

Aconitum spp.

Actaea spicata L.

Adenium spp.

Adonis spp.

Aeihusa cynapium L.

Agapantbus spp.

Agrostemma githago L.

Aleurites spp.

Alkanna spp.

Amaryllis spp.

Ammi majus L.

Anacyclus officinarum Hayne

Anacydus pyrethrum (L.) Lag.

Anadenantbera spp. (= Piptadenia peregrina (L) Benth.)

Anagallis arvensis L.

Anadenantbera spp.

Anamirta cocculus (L.) Wight et Am.

Anchusa spp.

Andromeda spp.

Anemone spp.

Anhalonium lewinii Herming

Annona spp.

Antlaris toxicaria (pers.) Lesch.

Aquilegia vulgaris L.

Arbutus unedo L.

Areca catechu L.

Argyrantbemum frutescens (L.) Sch. Blp. (= Chrysanthemun fiutescens L.)

Arisaema spp.

Aristolochia serpentaria L.

Aristolochia spp.

Amica chamissonis Less.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...