Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

Ordinul nr. 244/2005 privind prelucrarea, procesarea și comercializarea plantelor medicinale și aromatice utilizate ca atare, parțial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare predozate

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 mai 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 244/401

Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

Ministerul Sănătății

Văzând Referatul de aprobare nr. 86.219 din 22 aprilie 2005,

în baza prevederilor art. 1 din Legea plantelor medicinale și aromatice nr. 491/2003,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 150/2004 privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, modificată și completată prin Legea nr. 412/2004,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, și Dezvoltării Rurale și al Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății,

ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și ministrul sănătății emit următorul ordin:

Art. 1. -

În sensul prezentului ordin, următorii termeni sunt definiți astfel:

1. plante - organisme vii care sunt în măsură, prin fotosinteză, să producă substanțe organice, pornind de la materii prime anorganice, și ciupercile;

2. plante periculoase - plante improprii consumului uman;

3. prelucrarea plantelor - rezultatul oricărei manipulări care modifică planta sau părți ale plantei pentru a servi consumului uman, fără aditivi;

4. formă predozată - capsule, comprimate, drajeuri, gelule, granule în cașete, tablete, pachete, fiole buvabile, flacoane picurătoare;

5. arome - substanțe definite la art. 1 alin. (2) din anexa la Ordinul ministrului sănătății și familiei și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 83/90/2002.

Art. 2. -

(1) Este interzis a se comercializa drept produse prelucrate sau preparate ori parțial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare plante care figurează în lista nr. 1 care cuprinde plantele periculoase pentru consumul uman.

(2) Prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale se stabilește lista plantelor care pot fi sau nu utilizate pentru producerea aromelor.

(3) Prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale se poate da derogare la interdicția prevăzută la alin. (1) dacă se dovedește, printr-un dosar toxicologic și analitic, că preparatele din plante nu conțin caracteristicile sau substanțele toxice ale plantelor din care s-au obținut preparatele din plante.

Art. 3. -

Este interzis a se produce, prezenta spre comercializare sau a se comercializa sub formă de componente încorporate în produsele utilizate ca atare, parțial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare, următoarele:

a) ciupercile care nu sunt prevăzute în lista nr. 2 care cuprinde ciupercile comestibile;

b) orice produs care conține ciuperci neprevăzute în lista nr. 2 care cuprinde ciupercile comestibile;

c) ciupercile uscate, întregi, altele decât cele prevăzute în lista nr. 2, părțile 1 și 2, care cuprinde ciupercile comestibile sau tăiate, altele decât cele prevăzute în lista nr. 2 partea 2, care cuprinde ciupercile comestibile;

d) ciupercile prevăzute în lista nr. 2 partea 2 din specii diferite, amestecate între ele sau cu ciupercile prevăzute în lista nr. 2 partea 2;

e) ciupercile, altele decât cele proaspete, tăiate astfel încât să nu li se poată determina specia;

f) ciupercile prevăzute în lista nr. 2 partea 2, tăiate astfel încât să nu li se poată determina specia, exceptând trufele și morilles;

g) ciupercile care conțin insecte, părți de insecte sau resturi de insecte;

h) ciupercile care nu sunt proaspete, astfel încât pot constitui un pericol pentru sănătate.

Art. 4. -

(1) Este interzis a se fabrica sau comercializa produse utilizate ca atare, parțial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare sub formă predozată, care au în compoziție una sau mai multe plante care nu sunt prevăzute în listele nr. 2 și 3, fără o notificare prealabilă la Institutul de Bioresurse Alimentare. În acest sens, Institutul de Bioresurse Alimentare își desemnează Serviciul de avizare a notificărilor, denumit în continuare Serviciu. Dosarul de notificare este depus în dublu exemplar și cuprinde, cel puțin, următoarele date:

1. natura produsului;

2. lista ingredientelor produsului (cantitativ și calitativ);

3. analiza nutrițională a produsului, datele cantitative și calitative privind substanțele active semnificative cunoscute sau indicatorul pe unitate și pe doza zilnică, toxicitatea și stabilitatea;

4. etichetarea produsului;

5. angajamentul de a proceda la analize frecvente și în momente variabile ale produsului și de a pune permanent rezultatele la dispoziția Serviciului.

(2) Este interzis a se prelucra sau procesa și a se comercializa produse ce urmează a fi utilizate ca atare, parțial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare sub formă predozată, compuse sau care conțin una sau mai multe plante care nu sunt prevăzute în lista nr. 3, dacă nu este depusă, în prealabil, o notificare la Serviciul Institutului de Bioresurse Alimentare conform celei menționate la alin. (1). Dosarul de notificare trebuie să conțină datele prezentate la alin. (1) și toate datele necesare privind natura, toxicitatea și cantitățile de substanțe active cele mai importante, în măsura în care acestea sunt cunoscute și detectabile.

(3) Orice produs ce urmează a fi utilizat ca atare, parțial procesat sau procesat sub formă de suplimente alimentare sub formă predozată, este comercializat numai în baza avizului acordat de Institutul de Bioresurse Alimentare. Avizul este acordat în urma notificării prealabile a produsului.

(4) În termen de 30 de zile de la data primirii dosarului de notificare, Serviciul transmite, în scris, persoanei care l-a depus, avizul de recepție, iar numărul dosarului de notificare va fi utilizat în toate documentele comerciale. În avizul de recepție Serviciul poate face recomandări și orice apreciere privind etichetarea, cu referire specială la mențiunile de avertizare.

(5) Fără a intra în sfera legislației medicamentelor, prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului sănătății, se aprobă, pentru plantele marcate cu (*) în lista nr. 3 limitele maxime în substanțe active și indicatori în vederea prelucrării, procesării și comercializării produselor care conțin aceste plante.

Art. 5. -

(1) Hotărârile menționate mai sus cu privire la plantele medicinale și aromatice sunt luate pe baza avizului Comitetului tehnic interministerial al plantelor medicinale și aromatice, acordat produselor utilizate ca atare, parțial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare. Comitetul tehnic interministerial al plantelor medicinale și aromatice este înființat în baza Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, ministrului sănătății și ministrului economiei și comerțului nr. 412/518/1.080/2004.

(2) Avizările și mențiunile Serviciului cu privire la avizările acordate sau nu asupra dosarelor de notificare a produselor sunt transmise spre analiză Comitetului tehnic interministerial al plantelor medicinale și aromatice. Deciziile tehnice ale Comitetului tehnic interministerial al plantelor medicinale și aromatice sunt aprobate prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului sănătății. Acestea vizează următoarele:

1. lista produselor avizate;

2. interzicerea ca anumite plante sau preparate din plante să fie amestecate între ele;

3. interzicerea comerțului cu anumite plante ori preparate din plante sub formă predozată sau nu;

4. modificarea listei prevăzute în Catalogul național al plantelor medicinale și aromatice.

Art. 6. -

(1) Etichetarea plantelor medicinale și aromatice utilizate ca atare, parțial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare, trebuie să cuprindă și denumirea populară, dacă ea există, precum și denumirea științifică.

(2) Este interzisă comercializarea plantelor medicinale și aromatice utilizate ca atare, parțial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare predozate, fără a fi preambalate.

Art. 7. -

(1) Supravegherea pe piață a produselor care fac obiectul prezentului ordin este realizată în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (7) din Legea plantelor medicinale și aromatice nr. 491/2003.

(2) Produsele utilizate sub formă de supliment alimentar intră sub incidența regulilor prevăzute în Legea nr. 150/2004 privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, modificată și completată prin Legea nr. 412/2004.

Art. 8. -

Anexa*) cuprinzând listele nr. 1, 2 și 3 face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

Art. 9. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 528/2001 privind producția, importul și comercializarea unor produse din categoria nutrienți și/sau suplimente alimentare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 6 august 2001.

Art. 10. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, Ministrul sănătății,
Gheorghe Flutur Mircea Cinteză

ANEXĂ

Lista nr. 1 - Plante periculoase pentru consumul uman

Denumire științifică

Abrus precatorius L.

Achyrocline satUleioides DC.

Aconitum napellus L.

Aconitum spp.

Actaea spicata L.

Adenium spp.

Adonis spp.

Aeihusa cynapium L.

Agapantbus spp.

Agrostemma githago L.

Aleurites spp.

Alkanna spp.

Amaryllis spp.

Ammi majus L.

Anacyclus officinarum Hayne

Anacydus pyrethrum (L.) Lag.

Anadenantbera spp. (= Piptadenia peregrina (L) Benth.)

Anagallis arvensis L.

Anadenantbera spp.

Anamirta cocculus (L.) Wight et Am.

Anchusa spp.

Andromeda spp.

Anemone spp.

Anhalonium lewinii Herming

Annona spp.

Antlaris toxicaria (pers.) Lesch.

Aquilegia vulgaris L.

Arbutus unedo L.

Areca catechu L.

Argyrantbemum frutescens (L.) Sch. Blp. (= Chrysanthemun fiutescens L.)

Arisaema spp.

Aristolochia serpentaria L.

Aristolochia spp.

Amica chamissonis Less.

Arnica montana

Artemisia abrotanum 1.

Artemisia absinthium W

Artemisia annua 1.

Artemisia apiacea Hance

Artemisia cina O. Berg et C.F. Schmidt

Artemisia frigida Willd.

Artemisia maritima L.

Artemisia nitida BertoL

Artemisia pallen. Wall. ex DC.

Artemisia pontica L.

Artemisia umbelliformis Lam.

Artemisia vallesiana Lam.

Arum maculatum L.

Asarum canadense L.

Asarum europaeum I-;

Ascophyllum nodosum Le Jolis

Asimina triloba (1...) DunaJ

Athyrium filix-femina (L.) Roth

Atractylis gupnnifera 1.

Atractylodes macrocephala Koidz.

Atractylodes ovata DC.

Atropa belladonna 1.

Atropa spp.

Aucuba japonica Thunb.

Baptisia spp.

Belamcanda chinensis (1...) DC.

Berberis vulgaris 1.

Baraga_.i

Brachyglottis spp.

Brayera anthelmintica Kunth (= Hagenia abyssinica (Bruce) J.F. GmeL)

Brugmansla spp.

Brunfelsia spp.

Bl)'onia spp.

Buxus sempervirens L.

Cachrys pabularia (LindL) HeO1ISt Et Heyn (= Prangos pabularia Undl.)

Caladium spp.

Calea zacatechichl SchltdL

Calla palustris L.

Callitris quadrivalvis Vent.

Calophyllum inophyllum 1.

Caltha palustris L.

Cananga odorata (Lam.) Hook.f. et Thomson

Cannabis sativa 1.t

Caragana arborescens Lam

Carlina caulescens L.

Caryota spp.

Catha edulis (Vahl) Forssk. ex Emil

Catharanthus roseus (L.) C. Don.

Caulophyllum thalictroldes (L.) Michx.

Centelia asiatica (L.) Urb. (_ Hydrocotyle asiatica L.)

Cephaelis acumlnata Karst (_ Uragoga granatensls BalD.)

Cephaelis Ipecacuanha (Brot) Tussac (_ Uragoga Ipecacuanha (Brot) Baill.)

Cestrum spp.

Cheiranthus chem L.

Chenopodium ambrosloldes L.

Cicuta virosa L.

Cineraria spp.

Citrullus colocynthis (L.) Schrad (_ Cucumis colocyothis L.)

Clematis vitailba L.

Clivia miniata Regel

Clusia rosea Jacq.

Cnidoscolus spp.

Colchicum autumnale L.

Colutea arborescens L.

Comandra spp.

Conium maculatum L.

Convallarla majaJis L.

Convolvulus scammonla L.

Corlaria myrtifoJia L.

Coriarla thymlfoJia Humb. et Bonp!.

Coronilla varia L.

Corydalis spp.

Cotynanche spp.

Cotoneaster spp.

Crinum asiaticum L.

Crotalarria spp.

Croton eluteda BellO.

Croton spp.

Cryptostegia spp.

Cupressus sempervlrens L.

Cycas spp.

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Cynoglossum spp.

Cypripedium ca1ceolus L.

Cytisus scoparius (L.) Link. (_ Sarothamnus scoparius (L) Koch.)

Cytisus spp.

Dalechampia scandens Jacq.

Daphne mezereum L.

Daphne spp.

Datura spp.

Datlffil stramonium L.

Datura stramonium L. var. tatula (L.) Tort. tatula L.

Delphinium spp.

Derris spp.

Dianthus caryophyllus L.

Dicentra spectabills (L.) Lem

Dichondra repens I.R. et G. Forst.

Dictamnus albus L.

Dieffenbachia spp.

Digitalis lanata Ehrh.

Digitalis purpurea L.

Digitalis spp.

Dipteryx odomta (Aubl.) Willd.

Dirca palustris L.

Drosera intermedJa Hayne

Drosera longlfolia L. (= Drosem angllca Huds.)

Dryopteris flUx-mas (1..) Schott

Duboisia spp.

Echalium elaterium (1..) A Rich.

Echium spp.

Ephedra spp.

Eranthis hyemails (1..) Sa1Jsb.

Erechtites spp.

Ertobotrya japonica (Thunb.) Lind! L.

Erythrina spp.

Erythroxylum coca Lam

Euonymus atropurpureus Jacq.

Euonymus europaeus 1.

Eupatorium tripinerve Vahl

Euphorbia spp.

Excoecaria agallocha L.

Fagus sylvatica L.

Ficalia renunculoides Monch.

Forestiera spp.

Fritillaria imperialis L.

Fucus serratus L.

Galanthus spp.

Galega officinalis L.

Galipea officinalis Hancock (= Cusparta officinalis (Hancock.) Hogl.)

Garcinia hanburyi Hook. f.

Gaulitheria procumbens L.

Gelsenium spp.

Genista tinctoria L.

Glechoma hederaeea 1.

Globularia alypum L.

Globularia vulgaris L.

Gloriosa superba 1.

Gratiola omcinalis 1.

Guatteria gaumeri Greenm.

Harungana madagascariensis Lam. ex Pair. (_ Harorga madagascariensis 1. (Lam. ex Pojr.) Choisy

Hedera helix L.

Heimia spp.

Heliotropium europaeum 1.

Heliotropium indleum L.

Heliotropium spp.

Helieborus spp.

Hepatica nobllis Gars.

(Anemone hepatica 1.)

Heracleum mantegazzlanum Somrnier et levier Hippomane maneinella 1.

Homalomena spp.

Hum crepltans 1.

Hyacinthus orientalis L.

Hyoscyamus muticus L.

Hyoscyamus niger 1.

Hyoscyamus spp.

Ilex aqtllfolium L.

Illicium anisatum L. (= illicium religiosum Siebold et Zucc.)

Indigofera tinetoda 1.

Ipomoea purga (Wender.) Hayne (= Exogonium pwga_nder. Benth.)

Ipomoea spp.

Iris spp.

Isatis tlnctoda 1.

Jatropha cun:as L.

Juniperus sabina 1.

Kalmia latlfolla 1.

Laburnum anagyroides Med1k. (= Cytlsus laburnum 1.)

Lactuca virosa L.

Larrea tridentata L.

Lawsonia inerrnis L. (= Lawsonia alba Lam)

Leucojum vernum L.

Leucophae spp.

Ligustrum vulgare L.

Liriope spp.

Lithospermum spp.

Lobelia inflata L.

Lonchocarpus spp.

Lonicera caprifolium L.

Lophophora wiliamsU (Lern. Ex Sa1m-Dyck) J.M. Coult (= Anhalonium lewinli Henning)

Lupinus spp.

Lycium spp.

Lycoris spp.

Lyonia spp.

Magnolia oficinallis Rehder et E.H. Wilson

Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt

Maianthemum bifolium (L.) f:W. Schmidt

Mallotus philippensis (Lam) Miill. Arg.

Mandragora officinarum L.

Meconopsis spp.

Melittis melissophyllum L.

Menispermum canadense L.

Mercurialis annua L.

Mercurialis perennls L.

Mesembryanthemum spp.

Mimosa spp.

Mucuna pruriens (= Dolichos pruriens L.)

Muscari comosum (L.) Mill.

Myoporum laetum G. Forst

Narcissus poetlcus L.

Narcissus spp.

Nerium spp.

Nicotiana spp.

Nigella damascena L.

Nigella sativa. L. i

Nymphaea alba L.

Nymphaea odorata All

Ochrosia spp.

Omithogalum spp.

Orobanche spp.

Oxalis spp.

Paeonia spp.

Papaver somniferum L.

Paris quadrifolia L.

Parthenocissus quinquefolia (1..)

Planch.

Pausinystalia johimbe (K. Schwn.) Pierre

Pedilanthus spp.

Peganum hannala L.

Petasites spp.

Petunia violacea Llnd1.

Philodendron spp.

Physostigma venenosum BaJf..

Phytolacca spp.

Picramnia antidesma Sw.

Pieris fonnosa (Wall.) D. Don

Pieris japonica (Thunb.) D. Don ex Mun.

Pilocarpus spp.

Piscidia piscidula (t.) Sam. (= Piscidia erytluina (toefl) L.)

Podophyllum peltatum L.

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce. (= Polygonatum officinale All)

Poncirus trifoliata (t.) Rae.

Psoralea spp.

Psychopetalum spp.

Psychotria viridis Ruiz. et Pay.

Pteridium aquilinum (t.) Kuhn.

Pulsatila vulgaris Mill

Pyrularia pubera Michx.

Quassia amara L. (= Simaruba amara Aub1.)

Quassia simaruba Le.

Quassia spp.

Quillaja saponana Molina.

Ranunculus ficarja L. (= Ficaria ranunculoides Moench)

Ranunculus spp.

Rauvolfia serpentina (t.) Bentli. ex Kurz

Rauvolfia spp.

Rhododendron spp.

Rhodomyrtus spp.

Rhus spp.

Rhynchosia spp.

Richardia scabra L.

Ricinus communis L.

Rivina humilis L.

Roemeria hybrida L. DC.

Rubia tinctorum L.

Ruta graveolens L.

Ruta spp.

Sanguinalia canadensis L.

Sanseviena spp.

Saponalia officinalis L.

Sassafras officinale Nees et Ebenn.

Saussurea spp.

Schefllera spp.

Schinus molle L.

Schinus tereblnthifolius Raddi.

Schoenocaulon oflkinale Cham. et Schtdl. (= Sabadi1 1a oficinalis Brandt. et Ratzeb.)

Sdindapsus spp.

Scopolia spp.

Scrophularia spp.

Scutellaria spp.

Selenicereus grandiflorus (1..) Britton et Rose

Senecio spp.

Sesbania spp.

Sida rhombifolia L.

Solandra grandiflora Sw.

Solanum nigrum L.

So1enostemma argel (De1i1e) Hayne

Sorbus domestica L.

Spartium junceum L.

Spathiphyllum spp.

Splgelia anthelmia L.

Spigelia marilandica (1...) L.

Sprekelia spp.

Stephania tetrandra S. Moore

Stephanotis spp.

Stembergia spp.

Strophanthus kombe OJiv.

Strophanthus spp.

Strychnos nux-vomica L.

Strychnos spp.

Symphoricarpus albus (1...) S.F. Blake (= Symphoricarpus racemosus Mlchx.)

Symphytum spp.

Tabebula spp.

Tabemanthe Iboga Baiil.

Tamus communis L.

Tanacetum ba1samita L. (= Chrysa Dthemum balsamita (1..) Baill non L.)

Tanacetum cinerariifollum (frevir) Sell; Bip. (= Cluysanthemum cinerarifollum Trevir Vis.)

Tanacetum vulgare L. (= Cluysanthemum vulgare (1..) Bernh.)

Taxus spp.

Tephrosia spp.

Tetraclinis articulata (Vahl) Mast. (= Callitris quadrivalvis Vent.)

Teucrium chamaedrys L.

Teucrium pollum L.

Thevetia spp.

Thuja occidentalis L.

Trichoceneus spp.

Trichodesma incanum Bunge

Trichosanthes kirilowii Maxim.

Trollius europaeus L.

Tulipa spp.

Turbina corymbosa (L.) Raf.

Tussilaog spp. f

Tylophora asthmatica Wight et Am.

Urginea spp.

Veratrum spp.

Vincetoxicum hirundinaria MeclJk. (= Vlncetoxicum ol6cinale Moench)

Wilkstroemia spp.

Wisteria florlbunda (Willd.) DC.

Wisteria sinensis (Sims) Sweet Xysma

Xysmalobium undulatum (L.) li. Br.

Yuccafilamentosa L.

Zanthoxylum alatum Roxb.

Zigadenus spp.

Lista nr. 2 - Ciuperci comestibile

Partie 1: Ciuperci comestibile cultivate

Denumire științifică

Agaricus arvensis Sch.: Fr.

Agaricus bisporus (Lange) Smg. Var. Albidus (Lange) Sing.

Agaricus bisporus (Lange) Smg. Var. Avellanuss (Lange) Sing.

Agaricus bitorquis (Quelet) Saccardo

Agaricus campestris L.: Fr.

Agaricus silvicola (Vltt) Peck Agrocybe cylindracea (DC: Fr.) Maire

Coprinus comatus (Mull.: Fr.) Pers.

Flammulina velutipes (Curt.: Fr.) Singer

Ganoderma tsugae MUIT.

Grifola frondosa (Dlcks.; Fr.) s.F. Gray

Hypholoma capnoides (Fl.: Fr.) Kummer

Hericium erlnaceus (Bull.: Fr.) PeTS.

Himeola auricula-judae (Bull.: Fr.) Berk.

Hypsizygus tessulatus (Bull.: Fr.) Sing.

Hypsizygus uhnarius (Bull.: Fr.) Khner f: laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.)

Murrill Lentinula edodes (Berk.) Pegler

Lepista nuda (Bull.: r.) Cooke

Leucoagaricus leucothites (Vitt) Wasser

Lyophyllum shimeji (Kawam.) Hongo

Morchella escuJenta (L.: Fr.) Pers.

Pholiota mutabilis (Scop.: Fr.) Kumm.

Smith & Singer

Pholiota nameko (I. Ita) S. Ita & Imai

Pleurotus comucopiae (paulet ex Pers.)

Pleurotus citrinopileatus Singer

Pleurotus colombinus

Pleurotus cystidiosus O.K. Miller

Hydnum repandum L.: Fr.

Hygrophoropsis aurantiaca (W1f.: Fr.) Maire

Laccaria amethystina (Huds.) Cooke

Laccaria laccata (Scop.: Fr.) Cooke

Lactarius deliciosus (1.: Fr.) S.F. Gray

Langermannia gigantea (Batsch.: Pers.) Rostk.

Lepista Inversa (Scop.) Pat

Lepista nuda (Bull.: Fr.) Cooke

Leucoagaricus leucothites (Vitt) Wasser (Lepiota naucina)

Macrolepiota procera (Scap.: Fr.) Singer

Marasmius oreades (Balt: Fr.) Fr.

Morchella angusticeps Peck

Morchella elata Fr.: Fr.

Morchella escu1enta (1.: Fr.) Pers.

Pleurotus ostreatus Uacq.: Fr.) Kummer

Russula cyanoxantha (Schaelf.) Fr.

Russula vesca Fr.

Russula virescens (Schaelf.) Fr.

Suillus granulatus (L.) O. Kuntze

Suillus grevillei (K1otzsch: Fr.) Singer

Suillus 1uteus (L.: Fr.) S.F. Gray

Tremella fuciformis Berk.

Tricholoma caligatum (Viv.) Ricken

Tricholoma equestre (1.: Fr.) Kummer

Tricholoma populinum

Tricholoma portentosum (Fr.: Fr.) Quelet

Tricholoma terreum (Sch.: Fr.) Kummer

Tuber aes-tivum Vitt

Tuber magnaturn Pico sp.

Tuber melanosporum Vitt

Tuber Indicum

Tuber uncinatum Chatin

Xerocomus badius (Fr.: Fr.) Gilbert

Lista nr. 3 - Plante ce urmează a fi notificate dacă sunt
supuse predozării

Denumire științifică

Abies spp.

Acacia spp.

Acanthea viri1is 1. (*)

Achillea millefoliurn 1.

Artemisia vulgaris L.

Asparagus officinalis L.

Aspidosperma tomentosum

Astragalus membranaceus Bunge

Astragalus spp.

Avena sativa L.

Ballota nigra L.

Barosma spp.

Bellis perennis L.

Beta vulgaris L.

Betula spp.

Bixa orellana L.

Boswellia spp. Brassica spp.

Calamintha nepeta L. Savi subspp. Spruneri (Boiss.) Nyman (= Calamintha officinalis Moench)

Calendula officinalis L.

Calluna vulgaris (L.) Hull

Camellia sinensis (L.) Kuntze

Capsella bursa-pastoris

Capsicum spp.

Carex arenada L.

Carica papaya L.

Carlina acaulis L. (*)

Carpinus betuius L.

Carthamus tinctorius L.

Carum carvi L.i

Cassia fistula L.r

Castanea spp.

Centaurea centaurium L.

Centaurea cyanusi L.

Centaurium erythraea Raen

Ceratonia siliqua L.

Cetraria islandica Ach.

Chamaemelum nobile (L.) All. (_ Anthemis nobilis L.)

Chelidonium majus L. r

Chimaphila umbellata (L.) Barton r

Chondrus crispus of Stachh. (_ Fueus crispus L.)

Ctuysanthellum americanum Vatke

Cichorium intybus I.

Cimicifuga racemosa L.) Nutt. r

(Actaea racemosa Gilib.)

Cinchona spp.

Cinnamomum aromaticum Nees. (Laurus cassia Nees)

Cinnamomum spp.

Citrus spp.

Cricus benedictus L.

Cochlearia officinalis L.

Cocos nucifera L. j

Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf. (*)

Colfea spp.

Cola acuminata (p. Beauv.) Schott. et Eoell.

Cola ballayi Cornu

Cola nitida (Vent.) Schott. et End.

Coleus forskohli (poir.) Briq. (*)

Combretum micranthum G. Don

Commiphora molmol Engl.

Convolvulus scoparius L.

Conyza (= Eogeron) canadensis (L.) Cronquist

Copaifera officinalis (Jacq.) L.

Coriandrum sativum L.

Coylus avellana L.

Crataegus laevigata (Poir.) DC.

Crataegus monogyna Jacq.

Crocus sativus L.

Cucurbita pepo L. (*)

Cuminum cyrninum L.

Curcuma spp.

Cyamopsis tetragonolobus (L.) Taub.

Cydonia oblonga Mill. (= Cydonia vulgaJis Delarbre)

Cymbopogon spp.

Cynara scolymus 1.

Daucus carota L.

Diospyros kald Lf.

Drosera rotundifolia L.

Echinacea spp.

Elettaria cardamomum (L.) Maton

Eleutherococcus senticosus (Rupr et Maxim.) (*) (= Acanthopanax senticosus (Rupr et Maxim.) Harms.)

Elymus repens (L.) Gould (= Agropyron repens (L.) P. Bealv.)

Epilobium_angustifolium 1. (*)

Equiseturn arvense L.

Erica cinerea L.

Erica tetralix 1.

Eriodictyon califomicum (Hook et Am.) Tort.

Erodium cicutarlum (L.) L'Her.

Eryngium campestre L.

Eschscholzia califomica Cham

Eucalyptus spp.

Eugenia spp.

Euphrasia officinalis L.

Euphrasla stricta Wollf ex Lehrn.

Evrernia prunastri (L.) Ach.

Fagopyrum esculenturm Moench

Ferula assa-foetida L. (*)

Ficus carica L.

Foeniculum spp.

Fragarla spp.

Franguia alnus

Fraxlnus excelsior 1.

Fraxlnus ornus L.

Fucus veslculosus 1.

Fumaria officinalis 1.

Galeopsis segetum Neck. (= Galeopsis ochroleuca Lam.)

Galium odoratum (1.) Scop.

(Asperula odorata L.)

Galium verum L.

Garcinia cambogia Desr.

Garcinia mangostana L.

Gardenia augusta Merr.

Gelidium spp.

Gentiana spp.

Geranium robertlanum 1.

Geum urbanum L.

Gigartina spp.

Ginkgo biloba. L.

Glicine max (L.) Mert.

Glycyrrhiza glabra 1.

Gossypium spp.

Grindelia camporum Greene

Grindelia robusta Nutt

Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quelet

Pleurotus flabellatus (M.J. Berk & Broome) Sacc

Pleurotus ostreatus (Oacq. Fr.) Kummer

Pleurotus pulmonarius (Fr.: Fr.) Quelet

Pleurotus sajor-caju (Fries) Singer

Pleurotus salmoneostramineus Vassil

Pleurotus sp. Flonda (Eger)

Polyporus umbellatus (pers.: Fr.) Fr.

Stropharia rugosoannulata Murrill

Volvariella volvacea (Bull: Fr.) Singer

Ciupercile cuprinse în partea a 2-a a Listei 2 în măsura în care ele pot fi cultivate și pot fi destinate consumului.

Partie 2: Champignons sauvages qui peuvent etre mis dans le commerce pour autant que la reglementation pour la conservation des especes menacees le permette

Denumire științifică

Agaricus bitorquis (Que J.) Sacc

Agaricus campestlis L: Fr.

Agrocybe cylindracea (DC: Fr.) Maire

Aleuria aurantia (Pers.: Fr.) Fuck.

Amanita rubescens (Pers.: Fr.) S.F. Gray

Armillaria mellea (Vahl: Fr.) Kummer s.L

Hirneola auncula-judae (Bull: Fr.) Berk.

Boletus edulis Bull.: Fr.

Boletus erythropus Pers.

Calocybe gambosa (Fr.: Fr.) Singer

Cantharellus cibanus Fr.: Fr.

Cantharellus tubaeformis Fr.: Fr.

Coprinus comatus (Mil.: Fr.) S.F. Gray

Craterellus comucopioides (L: Fr.) Pers.

Disciotis venosa (pers.: Fr.)

Flammulina velutipes (Curt.: Fr.) Singer

Acoruscalamus 1. (*)

Adiantum capillus-veneris 1.

Aesculus hippocastanum

Aframomum angustifolium K. Schum. (= Amomum angustifolium)

Aframomum melegueta K. Schum.

Agrimonia eupatoria L.

Ajuga reptans L.

Alchemilla alpina L.

Alchemilla vulgaris L.

Alchemilla xanthochlora Rothm.

Alliaria petiolata (M. Bleb) Cavara et Grande Look-zonder-look (= Sisymbrium allaria Scop.) (= Erysimum alliarria L.)

Aliumspp. i

Alnus glutinosa (L.) Gaerto.

Aloe ferox Mill. (*) @

Aloe vera (t.) Burm. f. (*)

Aloysia. triphylla (L'Her) Britton (*) (= Lippia citriodora Humb., Bonp!. et Kunth)

Alpinia galanga (L.) Willd

Alpinia officinarum Hance

Althaea spp.

Ammi visnaga (L.) Lam. (*) (= Amomum melegueta Roscoe)

Ananas comosus (L.) Merr.

Anethum graveolens L.

Angelica archangelica L.

Angelica sinensis Diels (*)

Antennaria dioica (L) Gaertn.

Anthriscus cerefolium (L) Holfm.

Anthyllis vulneraria L.

Apium graveolens L.

Arachis hypogeae L.

Arctium lappa L. (= Lappa. major Gaertn.)

Arctium minus (Hill) Bernh. (= Lappa minor Hill)

Arastostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. (*)

Armoracia rusticana P, Gaertn. B, Mey. et Scherb

Artemisia dracunculus L.

Artemisia genipi Weber

Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal (Grindelia humilis Hooket Harv.)

Guajacum officinale L.

Guajacum sanctum 1.

Gymnema sylvestre (Retz.) R. Br. Ex Schultes

Haematoxylum campechianum L.

Hamamelis virginiana L.

Harpagophytum procumbens (Burch.) DC. (*)

Harpagophytum zeyheri Decne. (*)

Hedeoma pulegloides (1.) Pers.

Helantus annus L.

Helanthus tuberosus L.

Helichrysum arenarlum (1.) Moench.

Hellchrysum stoechas (1.) Moench.

Heracleum sphondyllum 1.

Herniaria glabra L. (*)

Hibiscus spp.

Hieracium pilosella L.

Hierocloe odorata (1.) P. Beauv.

Hippophae rhamnoides L.

Hordeum vulgare 1.

Humulus lupulus L.

Hyctrastis canadensis L. (*)

Hypericum perforatum t.

Hyssopus officinalis L.

Ilex paraguarensis A. St. + IJJ.

Illicium verum Hook. f.

Inula helenium L (*)

Jasminum grandiflorum L.

Jasminum officinale (Lam.)

Jateorhiza palmata (Lam.) Miers

Juglans regia L.

Juniperus communis L.

Juniperus oxycedrus L.

Juniperus procera Hochst.

Juniperus virginiana L.

Krameria triandra Ruiz et Pav.

Laminaria spp.

Lamium album L.

Larix spp.

Laurus nobilis L.

Lavandula spp.

Leonurus cardiaca L. (*)

Leptospermum spp.

Lespedeza capitata L.

Levisticum officinale W.D.j.h.

Liatris odoratissima Willd. (= Tlilisa odoratissima Q.F. Gmel 1. Cass.).

Linum usitatisimum L.

Liquidambar styracitlua L.

Lithothamnium calcareum

Lotus comiculatus L.

Lycopodium clavatum L.

Lycopus europaeus L. C*)

Lythrum salicuia L.

Malpighia punicifolia L.

Malus spp.

Malva spp.

Maranta arundinacea L.

Marrubium vulgare L.

Marsdenia condurango Rchb.

Matricaria spp.

Medicago sativa L.

Melaleuca spp.

Melilotus officinalis (L.) Pall.

Melissa officinalis L.

Mentha spp.

Menyanthes trifoliata L.

Morus spp.

Murraya koenlgii (1.) Spreng.

Myristica fragrans Van Houtte

Myroxylon balsamum (L.) Harms var. pereirae (Royle) Harms

Myrtus communis L.

Nardostachys grandillora DC. (= Nardostachys grandiflora DC.)

Nasturtium officinale R. Br.

Nepeta cataria L. (*)

Ocimum basilicum I.

Oenotheta blennis L.

Olea spp.

Oenanthe aquatica (1...) Poir. (*)

Ononis arvensis L

Ononis spinosa L

Opopanax spp.

Origanum spp.

Orthosiphon anistatus (HI.) Miq. (= Ortbosiphon stam Jneus Benth.)

Oryzasativa L.

Panax spp.

Papaver rhoeas L.

Parletaria officinalis L.

Passiflora spp.

Pastinaca sativa L.

Pauillnia cupana Kunth. ex Humb., Honp!. Et Kunth

Pelargonlum spp.

Persea americana Mill.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill (*)

Peucedanum ostruthium (1...) W.D. (*)

Peumus boldus Molina (*)

Phaseolus vulgaris L.

Physalis spp.

Picea spp.

Pimenta dioica (1...) Merr. (= Pimenta officinalis Lind1)

Pimenta racemosa (Mill.) j.W. Moore

Pimpinella anisum L.

Pimpinella major (1..) Huds.

Pimpinella saxifraga L.

Pinus spp.

Piper angustifolium Ruizet Pav.

Piper cubeba L. f.

Piper longum n.

Piper methysticum G. Forst. (*)

Piper nigrum L.

Pistacia lentiscus L.

Plantago spp.

Pogostemon cablin (Blanco) Benth.

Polygala spp.

Polygonum spp.

Populus spp.

Potentilla spp.

Primula spp.

Prunella vulgaris L.

Prunus africana (Hook. f.) Kalkman (*) (= Pygeum africanum Hook)

Prunus spp.

Pterocarpus marsupium Roxb.

Pterocarpus santalinus L. f.

Pueraria lobata (Willd) Ohwi

Pulicaria (= inula) dysenterica (L) Bemk.

Pulmonaria officinalis L.

Punica granatum L.

Querqus spp.

Raphanus spp.

Rhamnus catharticus L. (*)

Rhamnus purshianus (*)

Rheum officinale Baill (*)

Rheum palmatum L. (*)

Ribex

Robinia pseudoacacia L.

Rosa spp.

Rosmarinus officinalis L.

Rubus spp.

Rumex spp.

Ruscus aculeatus L.

Salix spp.

Salvia spp.

Salvia officinalis (*)

Sambucus spp.

Sanguisorba minor Scop.

Sanguisorba officinalis L.

Sanicula europaea L.

Santalum album L.

Santolina chamaecyparissus L.

Sarcopoterium spinosum (L.) Spach (= Potelium spinosum L.)

Satureja spp.

Schisandra chinensis (Kurcz.) Baill.

Sedum acre L. (*)

Senna alexandrina Mill. (*) (= Cassia acutifolia Delile) (= Cassia senna L.)

Senna tinnevelly (*) (= Cassia angustifolia Vahl)

Serenoa spp. (*)

Sesamum indicum L.

Silybum marianum (L) Gaerth.

Simmondsia chinensis (Link) Scimeid.

Sinapis spp.

Sisymbrium officinale (1...) Scop. (= Erysimum officinale L.)

Smilax officinalis Humb. Bonp!. et Kunth (*)

Solanum dulcamara L. (*)

Solanum tuberosum L.

Solidago virgaurea L.

Sophora japonica L.

Sorbus aucuparia L.

Spiraea spp.

Stachys officinalis (1...) Trevis

Sterculia spp.

Slerebilazy (Bertoni) Hems!. Styrax spp.

Swertia spp.

Tamarindus indica L.

Tanacetum parthenium (1...) Schh. Blp. (*) (= Chrysanthemum parthenium)

(L.) Bernh. Taraxacum officinale Webec

Terminalla chebula (Gaertn.) Retz.

Theobroma cacao LQ

Thymus spp.

HliaSPIt

Trifolium spp.

Trigonella caerulea (L) Ser. (= Melilotus caerulea Des.) Trigonella foenum-graecum L.

Triticum SPIt

Tropaeolum majus L.

Tumera diffusa Wild. (*)

Ulmus spp.

Uncaria gambir (Hunter) Roxb.

Uncaria tomentosa (Willd) D.C. (*)

Urtica spp. (*)

Usnea barbata L.

Usnea longissima Ach.

Vaccinium spp.

Valeriana officinalis L.

Valeriana wallichii D.C.

Vanilia spp.

Verbascum spp.

Verbena spp.

Veronica spp.

Viburnum opulus L.

Viburnum prunifonum L.

Vinca minor L. (*)

Vinca major U. (*)

Viola spp.

Viscum album L. (*)

Vitex agnus-castus L.

Vitis spp.

Zea mays L.

Zingiber officinale Roscoe

Ziziphus jujuba Mill.

;
se încarcă...