Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

Ordinul nr. 2796/2005 privind controlul medical anual pentru personalul din învățământul preuniversitar

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 septembrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 4.840/IR 38.342/2.796

Ministerul Educației și Cercetării

Ministerul Sănătății

Casa Națională de Asigurări de Sănătate

În conformitate cu prevederile Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) și (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Legii protecției muncii nr. 90/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu Legea nr. 418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii,

în conformitate cu prevederile art. 171 și 172 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului sănătății și familiei nr. 508/933/2002 privind aprobarea Normelor generale de protecție a muncii,

în conformitate cu Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România,

în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,

ministrul educației și cercetării, ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. -

Avizul clinic va fi acordat de către medicul de familie pe lista căruia se află cadrul didactic, cadrul didactic auxiliar, respectiv personalul nedidactic, ca urmare a efectuării de către medicul de familie a controlului medical anual, așa cum este definit de legislația care reglementează materia asigurărilor sociale de sănătate.

Art. 2. -

Lista bolilor profesionale incompatibile cu funcția didactică este stipulată în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

Examinarea psihologică anuală a personalului din învățământul preuniversitar se realizează de către psihologii școlari. Totodată, personalul din învățământul preuniversitar este obligat să prezinte conducerii unității școlare o declarație pe propria răspundere că nu suferă de afecțiunile psihice stipulate în anexă. În cazul constatării unor tulburări de natură psihocomportamentală, psihologii școlari informează directorii unităților de învățământ. Aceștia vor solicita, în condițiile legii, un examen medical specializat de la un cabinet de medicină a muncii.

Art. 4. -

Costul aferent microradiofotografiei (MRF) va fi suportat de angajator/unitatea școlară, prin ordonatorul principal de credite - consiliul local, respectiv consiliul județean, conform Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 354/2004.

Art. 5. -

Inspectoratele școlare județene, unitățile școlare și casele de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul educației și p. Ministrul sănătății, p. Președintele Casei Naționale
cercetării, Ioan Roman, de Asigurări de Sănătate,
Mircea Miclea secretar de stat Vasile Cepoi

ANEXĂ

LISTA
incompatibilităților de ordin medical pentru categoriile
profesionale menționate la art. 4 din Legea nr. 128/1997 privind
Statutul personalului didactic

A. Situații de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală:

1. episoade acute ale bolilor psihotice;

2. deteriorarea cognitivă, indiferent de etiologie;

3. tulburări severe de comportament datorate bolilor mintale, inclusiv cele care pot însoți tulburările de identitate de gen și preferință sexuală, precum și cele datorate consumului de alcool și/sau de substanțe psihoactive.

B. Afecțiuni neurologice:

tulburări de vorbire care împiedică activitatea didactică:

- balbismul foarte grav;

- afazia (de orice etiologie).

C. Boli transmisibile în evoluție, până la vindecare, inclusiv starea de purtător, până la sterilizare:

TBC evolutiv.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...