Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 181/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie Cantacuzino - București

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 mai 2005 până la 07 iunie 2006, fiind înlocuit prin Ordin 296/2006;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, ale art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale buget și achiziții nr. M.C. 2.993/2005,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino" - București, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa se transmite instituțiilor publice implicate.

Art. 2. -

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al institutului, prevăzut la art. 1, reprezintă limita maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Ministerului Sănătății și cu avizul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și al Ministerului Finanțelor Publice.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutul va putea efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art. 3. -

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contravențională în condițiile legii.

Art. 4. -

Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Mircea Cinteză

București, 9 martie 2005.

Nr. 181.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...