Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 349/2005 pentru aprobarea Normelor privind structura funcțională a cabinetelor medicale în vederea autorizării sanitare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 aprilie 2005 până la 21 august 2007, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 1338/2007.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Referatul de aprobare al Direcției de sănătate publică nr. M.C.4.547/2005,

având în vedere prevederile Legii nr. 100/1998 privind asistența de sănătate publică, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele privind structura funcțională a cabinetelor medicale în vederea autorizării sanitare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcția de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății și direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Mircea Cinteză

București, 11 aprilie 2005.

Nr. 349.

ANEXĂ

NORME
privind structura funcțională a cabinetelor medicale în
vederea autorizării sanitare

;
se încarcă...