Guvernul României

Ordonanța nr. 14/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 iulie 2015 până la 07 decembrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I poz. 3 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite prezenta ordonanță.

Articol unic. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După alineatul (11) al articolului 1 se introduce un alineat nou, alineatul (12), cu următorul cuprins:

"

(12) Prin excepție de la prevederile alin. (1), începând cu luna august 2015, indemnizațiile lunare pentru persoanele care ocupă unele funcții de demnitate publică alese sau numite sunt cele prevăzute în anexă."

2. După articolul 50 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

"

Art. 51. -

Anexa face parte din prezenta ordonanță de urgență."

3. După articolul 51 se introduce o anexă, având conținutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR
GABRIEL OPREA

Contrasemnează:
Ministrul muncii,
familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 8 iulie 2015.

Nr. 14.

ANEXĂ (Anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014)

Indemnizațiile persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică

Indemnizațiile persoanelor din cadrul organelor autorității publice

Funcția Indemnizația brută
Președinția României Viitor
Președintele României 21.540
Parlamentul României
Președintele Senatului 21.540
Președintele Camerei Deputaților 21.540
Vicepreședinții Senatului și ai Camerei Deputaților 19.055
Secretarii și chestorii Senatului și ai Camerei Deputaților 19.055
Guvernul României
Prim-ministru 21.540
Viceprim-ministru 20.000
Ministru 19.055
Ministru delegat 19.055
Administrația Prezidențială
Consilier prezidențial 19.055
Secretariatul General al Guvernului
Secretar general al Guvernului 19.055
Cancelaria Primului-Ministru
Șef Cancelarie 19.055
Avocatul Poporului 19.055
Președinte Consiliul Legislativ 19.055
Președinte Curte de Conturi 19.055
Directorul SRI 19.055
Directorul SIE 19.055
Directorul SPP 19.055
Directorul STS 19.055

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...