Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Ordinul nr. 176/2005 privind aprobarea Reglementării tehnice Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea și exploatarea instalațiilor electrice în zone cu pericol de explozie, indicativ NP 099-04

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 iunie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 2 pct. 45 și al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 20 din 24 aprilie 2003 al Comitetului tehnic de specialitate - CTS 11 și Avizul nr. 1 din 20 ianuarie 2004 al Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari din Ministerul Administrației și Internelor,

ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă reglementarea tehnică "Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea și exploatarea instalațiilor electrice în zone cu pericol de explozie", indicativ NP 099-04, elaborată de Universitatea Tehnică de Construcții București - UTCB, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.

Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Gheorghe Dobre

București, 15 februarie 2005.

Nr. 176.

ANEXĂ

NORMATIV
PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA, VERIFICAREA ȘI EXPLOATAREA
INSTALAȚIILOR ELECTRICE ÎN ZONE CU PERICOL DE EXPLOZIE
INDICATIV NP 099-04 (revizuire ID 17-1986)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...