Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Ordinul nr. 177/2005 privind aprobarea Reglementării tehnice Normativ pentru hidroizolarea tunelurilor pentru căi de comunicație cu folii din mase plastice, indicativ NE 031-04

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 iunie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 2 pct. 45 și al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 5 din 27 iulie 2004 al Comitetului Tehnic de Specialitate - CTS 5 și Procesul-verbal de avizare nr. 56 din 15 octombrie 2004 al Comitetului Tehnic de Coordonare Generală,

ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Reglementarea tehnică "Normativ pentru hidroizolarea tunelurilor pentru căi de comunicație cu folii din mase plastice", indicativ NE 031-04, elaborată de către Institutul de Studii și Proiectări Căi Ferate - ISPCF S.A., prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.

Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Gheorghe Dobre

București, 15 februarie 2005.

Nr. 177.

ANEXĂ

NORMATIV
pentru hidroizolarea tunelurilor pentru căi de comunicație cu folii
din mase plastice indicativ NE 031-04

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...