Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Ordinul nr. 217/2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor, indicativ NP 086-05

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 iulie 2005 până la 23 octombrie 2013, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 2463/2013.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 2 pct. 45 și al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 40 din 28 august 2003 al Comitetului tehnic de specialitate - CTS 11 și Avizul nr. 7 din 29 decembrie 2004, eliberat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Administrației și Internelor,

ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Reglementarea tehnică "Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor", indicativ NP 086-05, elaborată de Universitatea Tehnică de Construcții București, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, capitolul 14 din Normativul pentru proiectarea și executarea instalațiilor sanitare, indicativ I 9-94, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 17/1994 și publicat în Buletinul Construcțiilor nr. 2/1997, capitolul 8 din Normativul pentru exploatarea instalațiilor sanitare, indicativ I 9/1-96, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 69/N/1997 și publicat în Buletinul Construcțiilor nr. 12/1997, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.057/2002 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru exploatarea sistemelor și instalațiilor de stingere a incendiilor cu substanțe speciale", indicativ NP 072-02, publicat în Buletinul Construcțiilor nr. 4/2003, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.619/2001 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de stingere a incendiilor cu substanțe speciale", indicativ NP 052-01, publicat în Buletinul Construcțiilor nr. 7/2002, precum și orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.

Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Gheorghe Dobre

București, 17 februarie 2005.

Nr. 217.

ANEXĂ

NORMATIV
pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor
de stingere a incendiilor, indicativ NP 086-05

;
se încarcă...