Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Ordinul nr. 501/2005 pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea și justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activități desfășurate de unii agenți economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, precum și a transferurilor consolidabile acordate bugetelor locale pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi în localitățile rurale și urbane

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 mai 2005 până la 31 ianuarie 2016, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 65/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 504/501

Ministerul Finanțelor Publice

Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, ale art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice și ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele privind fundamentarea, acordarea și justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activități desfășurate de unii agenți economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, precum și a transferurilor consolidabile acordate bugetelor locale pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi în localitățile rurale și urbane, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.491/1.627/2004 pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea și justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activități desfășurate de unii agenți economici prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, precum și a transferurilor consolidabile acordate consiliilor locale pentru întreținerea, repararea și construirea de drumuri locale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 971 din 22 octombrie 2004.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanțelor publice, Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Sebastian Bodu, Gheorghe Dobre
secretar de stat

ANEXĂ

NORME
privind fundamentarea, acordarea și justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activități desfășurate de unii agenți economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, precum și a transferurilor consolidabile acordate bugetelor locale pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi în localitățile rurale și urbane
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...