Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Ordinul nr. 195/2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice Normativ privind proiectarea și execuția măsurilor de izolare fonică și a tratamentelor acustice în clădiri, indicativ C 125-05 (revizuire C 125-1987)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 iunie 2005 până la 18 ianuarie 2014, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 3384/2013.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 2 pct. 45 și al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 22 din 13 decembrie 2004 al Comitetului tehnic de specialitate - CTS 12,

ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Reglementarea tehnică "Normativ privind proiectarea și execuția măsurilor de izolare fonică și a tratamentelor acustice în clădiri", indicativ C 125-05 (revizuire C 125-1987), elaborată de Institutul de Cercetări pentru Echipamente și Tehnologii în Construcții - ICECON - S.A. București, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul Institutului Central de Cercetare, Proiectare și Directivare în Construcții nr. 28/1987 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea și executarea măsurilor de izolare fonică și a tratamentelor acustice în clădiri", indicativ C 125-1987, publicat în Buletinul Construcțiilor nr. 3/1987, precum și orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.

Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Gheorghe Dobre

București, 15 februarie 2005.

Nr. 195.

ANEXĂ

NORMATIV
privind proiectarea și execuția măsurilor de izolare fonică și a
tratamentelor acustice în clădiri,
indicativ C 125-05 (revizuire C 125 - 1987)

;
se încarcă...