Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Ordinul nr. 172/2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice Ghid privind proiectarea și execuția minipiloților forați (revizuirea și completarea Îndrumătorului tehnic C 245-93), indicativ GP 113-04

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 iunie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 2 pct. 45 și al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 58 din 25 octombrie 2004 al Comitetului tehnic de specialitate - CTS 6 și Procesul-verbal de avizare nr. 62 din 16 noiembrie 2004 al Comitetului tehnic de coordonare generală,

ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Reglementarea tehnică "Ghid privind proiectarea și execuția minipiloților forați (revizuirea și completarea Îndrumătorului tehnic C 245-93)", indicativ GP 113-04, elaborată de Institutul de Proiectare pentru Transporturi Auto, Navale și Aeriene - IPTANA - S.A., prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul Institutului Central de Cercetare, Proiectare și Directivare în Construcții nr. 5/1985 pentru aprobarea "Instrucțiunilor tehnice pentru proiectarea și executarea baretelor pentru fundarea construcțiilor", indicativ C 245-93, publicat în Buletinul Construcțiilor nr. 7/1985, precum și orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.

Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Gheorghe Dobre

București, 15 februarie 2005.

Nr. 172.

ANEXĂ

GHID
privind proiectarea și execuția minipiloților forați
(revizuirea și completarea îndrumătorului tehnic C 245-93),
indicativ GP 113-04

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...