Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA

Ordinul nr. 25/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce introduce un document privind declararea și controalele veterinare efectuate asupra animalelor vii provenind din țări terțe și care intră pe teritoriul României

Modificări (1), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 mai 2005 până la 09 aprilie 2007, fiind abrogat prin Ordin 44/2007.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 50.134 din 26 ianuarie 2005, întocmit de Direcția generală inspecție, control, inspecție la frontieră și coordonarea institutelor veterinare din structura Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,

președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Norma sanitară veterinară ce introduce un document privind declararea și controalele veterinare efectuate asupra animalelor vii provenind din țări terțe și care intră pe teritoriul României, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

Art. 2. -

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, institutele veterinare centrale și direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Regulamentului Comisiei 282/2004 ce introduce un document pentru declararea și controalele veterinare efectuate asupra animalelor vii provenind din țări terțe și care intră în Comunitate, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 49 din 19 februarie 2004, p. 11.

Art. 4. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare la 45 de zile de la publicare.

Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare
și pentru Siguranța Alimentelor,
Răzvan Țîru

București, 2 februarie 2005.

Nr. 25.

ANEXĂ

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
ce introduce un document privind declararea și controalele veterinare
efectuate asupra animalelor vii provenind din țări terțe și
care intră pe teritoriul României

;
se încarcă...