Guvernul României

Hotărârea nr. 624/1995 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO

Modificări (3)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 191 din 23 august 1995.

În vigoare de la 23 august 1995

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Comisia Națională a României pentru UNESCO, denumită în continuare Comisie, este instituție publică cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat, subordonată Ministerului Învățământului și funcționează în baza Hotărârii Guvernului nr. 458 din 29 iulie 1994, având relații de colaborare în principal cu Ministerul Culturii, Ministerul Cercetării și Tehnologiei și cu Comitetul Național Român pentru Deceniul Mondial al Dezvoltării Culturale.

Art. 2. -

Comisia este compusă din 70 de membri, numiți prin ordin al ministrului învățământului, din rândul personalităților marcante ale învățământului, vieții cultural-artistice și științifice, la propunerea Ministerului Învățământului, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii, Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, Academiei Române și a altor instituții și organisme centrale.

Art. 3. -

(1) Activitatea Comisiei se desfășoară pe baza statutului propriu, aprobat de Ministerul Învățământului.

(2) Președintele și secretarul general al Comisiei sunt numiți prin decizia primului-ministru, la propunerea Ministerului Învățământului.

Art. 4. -

Pentru desfășurarea activității curente, Comisia are un secretariat, aprobat prin ordin al ministrului învățământului, cu încadrarea în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 458 din 29 iulie 1994.

Art. 5. -

(1) Comisia este instituția prin care se realizează relațiile cu UNESCO - Paris și cu alte instituții UNESCO din străinătate, sub directa coordonare a Ministerului Afacerilor Externe și a Ministerului Învățământului.

(2) Comisia conlucrează cu Delegația permanentă a României la UNESCO, care este organismul Ministerului Afacerilor Externe, care ține legătura și rezolvă direct problemele României la UNESCO - Paris.

Art. 6. -

(1) Ministerele cu atribuții pe linie UNESCO pot înființa, în condițiile legii, centre UNESCO de profil pentru desfășurarea unor programe naționale, prin ordin al ministrului, cu aprobarea președintelui Comisiei.

(2) Toate activitățile centrelor UNESCO prevăzute la alin. (1) se aprobă de Comisie, în condițiile legii.

Art. 7. -

Orice prevedere contrară prezentei hotărâri se abrogă.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
Președintele Comisiei Naționale a României
pentru UNESCO,
Liviu Maior,
ministrul învățământului
p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Marcel Dinu,
secretar de stat

București, 16 august 1995.

Nr. 624.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...