Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA

Ordinul nr. 23/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la procedura pentru desemnarea serverului central pentru sistemul veterinar computerizat integrat

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 februarie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 50.145 din 27 ianuarie 2005, întocmit de Direcția generală inspecție, control, inspecție la frontieră și coordonarea institutelor veterinare din structura Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,

președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Norma sanitară veterinară cu privire la procedura pentru desemnarea serverului central pentru sistemul veterinar computerizat integrat, prevăzută la anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, institutele veterinare centrale și direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 2000/351 privind procedura pentru desemnarea unui nou server gazdă comun pentru sistemul integrat veterinar computerizat, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 124 din 25 mai 2000, pag. 61.

Art. 4. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare la 5 zile de la publicare.

Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare
și pentru Siguranța Alimentelor,
Răzvan Țîru

București, 2 februarie 2005.

Nr. 23.

ANEXĂ

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ
cu privire la procedura pentru desemnarea serverului central
pentru sistemul veterinar computerizat integrat

;
se încarcă...