După articolul 873^1 se introduce un nou articol, articolul 873^2 , cu următorul cuprins: - " -
Art. 8732. -

(1) Procedurile administrative privind accesul la asistența medicală transfrontalieră, precum și rambursarea contravalorii asistenței medicale transfrontaliere acordate într-un alt stat membru au la bază criterii obiective și nediscriminatorii care sunt necesare și proporționale cu obiectivul urmărit.

(2) Procedurile administrative prevăzute la alin. (1) sunt ușor accesibile și informațiile privind o astfel de procedură sunt puse la dispoziția publicului la nivelul adecvat acestuia. O astfel de procedură permite asigurarea prelucrării solicitărilor în mod obiectiv și imparțial."

Acesta este un fragment din Legea nr. 184/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 184/2015:
Art 150 "
Art 151 "
Art 316 "
Art 365 "
Art 371 "
Art 398 "
Art 408 "
Art 592 "
Art 864 "
Art 868 "
Art 873^2 "
Art 875 "
Art 879 "
Art III
Art IV
Art V
Art VI
;
se încarcă...